TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC MÔN HỌC

     
admingiaotiep, giaotieptienganh, tailieugiaotiep

Để giao tiếp tốt tiếng Anh, ngoại trừ phát âm và ngữ điệu, chúng ta còn yêu cầu cả vốn từ bỏ vựng đa dạng đa dạng, giúp cho các bạn cũng có thể phản xạ giỏi dù vào bất kì hoàn cảnh nào. Đối với các bạn đang học tập trên ghế đơn vị trường, các môn học và lĩnh vực học là đa số từ vựng tiếng Anh rất gần gũi trong cuộc sống đời thường hàng ngày của những bạn. Vày đó, vào phạm vi bài viết hôm nay, Ms.Thanh đã gửi đến chúng ta tuyển tập những từ vựng tiếng Anh về những môn học tập ở cả bậc trung học với đại học luôn nhé!

Các bài xích liên quan

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC MÔN HỌC

Tên những môn học ở bậc trung học


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về các môn học

*Xem thêm: Top 15 Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn Đề Cao Sự Chân Thành Chạm Đến Con Tim

Biology /bai’ɔlədʤi/: Sinh học

Biology /bai’ɔlədʤi/: Sinh học

Chemistry /’kemistri/: Hóa học

Geography /dʤi’ɔgrəfi/: Địa lý

History /’histəri/: định kỳ sử

Literature /’litəritʃə/: Văn học

Maths (mathematics) /mæθs/ mæθi’mætiks/: Môn toán

Music /’mju:zik/: Âm nhạc

Physics /’fiziks/: vật lý

Science /’saiəns/: Khoa học

Tên các nghành học làm việc bậc đại học


Xem thêm: Nấu Bánh Canh Cá Lóc Huế Ngon Dễ Làm Đúng Chuẩn, Hướng Dẫn Nấu Bánh Canh Cá Lóc Huế Ngon Chuẩn Vị

*

Accountancy /ə’kauntənsi/: Kế toán

Archaeology /,ɑ:ki’ɔlədʤi/: Khảo cổ

Architeture /’ɑ:kitektʃə/: kiến trúc

Art /ɑ:t/: Nghệ thuật

Astronomy əs’trɔnəmi: Thiên văn học

Auditing /ˈɔːdɪtɪŋ/: Kế toán

Business Management /’bizinis ˈmænɪdʒmənt/: quản lí trị ghê doanh

Computer science /kəm’pju:tə ‘saiəns/: kỹ thuật máy tính

Dentistry /’dentistri/: Nha khoa

Drama /’drɑ:mə/: Kịch

Economics /,i:kə’nɔmiks/: kinh tế tài chính học

Engineering /,endʤi’niəriɳ/: Kỹ thuật

Fine art /fain ɑ:t/: Mỹ thuật

Geology /dʤi’ɔlədʤi/: Địa hóa học học

Law /lɔ:/: Luật

Media studies /’mi:djəm /’stʌdis/: nghiên cứu truyền thông

Medicine /’medsin/: Y học

Nursing /nə:sɪŋ/: Y tá, điều dưỡng

Politics /’pɔlitiks/: bao gồm trị học

Psychology /sai’kɔlədʤi/: Môn tâm lý học

Philosopy /fi’lɔsəfi/: Triết học

Sociology /,sousi’ɔlədʤi/: làng mạc hội học

Veterinary medicine /’vetərinəri ‘medsin/: Thú y

Tên những môn học tập ở đại học

Basic computer skill: Tin học căn bản

Calculus:/’kælkjuləs/ –Toán cao cấp

Development economics: tài chính phát triển

Econometrics:/i¸kɔnə´metrik/ –Kinh tế lượng

Environmental economics: kinh tế môi trường

Foreign Investment: Đầu tứ quốc tế

Fundamentals of money và finance: quan lại hệ tài chính quốc tế

History of economic theories: lịch sử các giáo lý kinh tế

History ofVietnamese communist party: lịch sử dân tộc đảng cộng sản Việt Nam

Ho bỏ ra Minh ‘s thought: tư tưởng hồ nước Chí Minh

International business relations: quan hệ kinh tế tài chính quốc tế

International Payment: thanh toán quốc tế

Introduction to lớn laws: điều khoản đại cương

Macroeconomics:/,mækrəʊi:kə’nɔmiks/ – tài chính vĩ mô

Microeconomics: tài chính vi mô

Political economics of marxism và leninism: kinh tế tài chính chính trị Mác Lênin

Probability:Toán xác suất

Public Economics: kinh tế tài chính công cộng

Philosophy of marxism & Leninism: Triết học Mác Lênin

Research & graduate study methodology: phương thức nghiên cứu khoa học

Scientific socialism: công ty nghĩa làng mạc hội khoa học

Theory of statistics: nguyên lý thống kê

Transport & Freight Forwarding: Giao nhấn vận tải

————

Chúc chúng ta ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa đào tạo hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng các khóa học tập trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/