TRÌNH TỰ GHI SỔ NHẬT KÝ CHUNG

     

Ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài Nhật cam kết chung được không ít DN tuyển lựa và áp dụng, kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn bí quyết ghi sổ theo vẻ ngoài Nhật ký tầm thường theo Thông bốn 200 và 133.

Bạn đang xem: Trình tự ghi sổ nhật ký chung

1) Nguyên tắc, đặc trưng cơ phiên bản của vẻ ngoài ghi sổ Nhật ký chung: - tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh đều nên được ghi vào sổ Nhật ký, mà giữa trung tâm là sổ Nhật cam kết chung, theo trình tự thời gian phát sinh cùng theo nội dung kinh tế tài chính (định khoản kế toán) của nhiệm vụ đó. Tiếp đến lấy số liệu trên các sổ Nhật ký kết để ghi Sổ loại theo từng nghiệp vụ phát sinh.Hình thức kế toán tài chính Nhật ký thông thường gồm các loại sổ hầu hết sau:- Sổ Nhật cam kết chung, Sổ Nhật cam kết đặc biệt;- Sổ Cái;- những sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết.2) Trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo hình thức Nhật cam kết chung:+) mặt hàng ngày:- địa thế căn cứ vào những chứng từ sẽ kiểm tra được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, đầu tiên ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật cam kết chung, sau đó căn cứ số liệu sẽ ghi trên sổ Nhật ký thông thường để ghi vào Sổ dòng theo những tài khoản kế toán tài chính phù hợp. Nếu đơn vị chức năng có mở sổ, thẻ kế toán cụ thể thì đồng thời với câu hỏi ghi sổ Nhật ký chung, những nghiệp vụ tạo ra được ghi vào các sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.- trường hợp đơn vị mở những sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt thì hàng ngày, địa thế căn cứ vào các chứng từ được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký quan trọng liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... Ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ trọng lượng nghiệp vụ vạc sinh, tổng phù hợp từng sổ Nhật cam kết đặc biệt, lấy số liệu nhằm ghi vào các tài khoản tương xứng trên Sổ Cái, sau khi đã vứt bỏ số trùng lặp bởi một nhiệm vụ được ghi bên cạnh đó vào những sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).+) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm:- cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phân phát sinh. Sau khoản thời gian đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi bên trên Sổ cái và bảng tổng hợp cụ thể (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các báo cáo tài chính. VVề nguyên tắc, Tổng số tạo ra Nợ với Tổng số phát sinh gồm trên Bảng phẳng phiu số phát sinh phải bởi Tổng số tạo ra Nợ và Tổng số phạt sinh bao gồm trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc trưng sau lúc đã sa thải số đụng hàng trên những sổ Nhật ký đặc biệt) thuộc kỳ.- Sơ đồ:
*
3. Nội dung, kết cấu và phương thức ghi sổ theo vẻ ngoài nhật ký kết chung:(1) Nhật ký chung (Mẫu số 03a-DN):a) Nội dung:Sổ Nhật ký bình thường là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ ghê tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời hạn đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng thông tin tài khoản (Định khoản kế toán) để ship hàng việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật cam kết chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.b) Kết cấu và phương thức ghi sổ:Kết cấu sổ Nhật ký bình thường được pháp luật thống tốt nhất theo mẫu phát hành trong chính sách này:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của triệu chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh của hội chứng từ kế toán.- Cột E: Đánh dấu những nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký bình thường đã được ghi vào Sổ Cái.- Cột G: Ghi số vật dụng tự cái của Nhật ký chung- Cột H: Ghi số hiệu những tài khoản ghi Nợ, ghi tất cả theo định khoản kế toán các nghiệp vụ vạc sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, tài khoản ghi có được ghi sau, mỗi thông tin tài khoản được ghi một mẫu riêng.- Cột 1: Ghi số tiền phạt sinh các Tài khoản ghi Nợ.- Cột 2: Ghi số tiền phân phát sinh các Tài khoản ghi Có.Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để đưa sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước đưa sang.- Về nguyên tắc toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh đều đề xuất ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, vào trường hòa hợp một hoặc một số đối tượng người tiêu dùng kế toán có con số phát sinh lớn, để dễ dàng và sút bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp hoàn toàn có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng để ghi riêng các nghiệp vụ phân phát sinh tương quan đến các đối tượng người tiêu dùng kế toán đó.- những sổ Nhật ký quan trọng là một trong những phần của sổ Nhật ký phổ biến nên phương pháp ghi chép tương tự như như sổ Nhật cam kết chung. Song để kiêng sự trùng lặp những nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc trưng thì không ghi vào sổ Nhật cam kết chung. Trường vừa lòng này, căn cứ để ghi Sổ cái là Sổ Nhật ký bình thường và các Sổ Nhật ký kết đặc biệt.- Dưới đó là hướng dẫn nội dung, kết cấu và cách ghi sổ của một vài Nhật ký đặc biệt thông dụng.(1.1) Sổ Nhật cam kết thu tiền (Mẫu số 03a1-DN):a) Nội dung: Là sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt dùng nhằm ghi chép những nghiệp vụ thu tài chính doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu chi phí mặt, thu qua ngân hàng, mang đến từng các loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc mang đến từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, bank B...).b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B,C: Ghi số hiệu với ngày, mon lập của bệnh từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi cầm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của triệu chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của thông tin tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. .- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phạt sinh mặt Có của các tài khoản đối ứng.Cuối trang sổ, cộng số tạo ra luỹ kế để chuyển sang trang sau.Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước đưa sang.

Xem thêm: Đồ Đi Chơi Của 12 Cung Hoàng Đạo “Chỉ Có Chuẩn Trở Lên”, Phong Cách Thời Trang Nữ Theo 12 Cung Hoàng Đạo

(1.2) Nhật ký đưa ra tiền (Mẫu số S03a2-DN):a) Nội dung: Là sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu mã sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, đưa ra tiền qua ngân hàng, mang đến từng nhiều loại tiền (đồng Việt Nam, nước ngoài tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, ngân hàng B...).b) Kết cấu và phương thức ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, mon lập của chứng từ sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh của hội chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền bỏ ra vào bên có của tài khoản tiền được theo dõi và quan sát trên sổ này, như: chi phí mặt, tiền gởi Ngân hàng...- Cột 2, 3, 4, 5, 6 : Ghi số tiền phạt sinh bên Nợ của những tài khoản đối ứng.Cuối trang sổ, cùng số tạo ra luỹ kế để đưa sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước gửi sang.(1.3) Nhật ký mua sắm và chọn lựa (Mẫu số S03a3-DN):a) Nội dung: Là Sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng dùng để ghi chép những nghiệp vụ mua sắm chọn lựa theo từng một số loại hàng tồn kho của đối chọi vị, như: Nguyên liệu, vật dụng liệu; công cụ, dụng cụ; sản phẩm hoá;...- Sổ Nhật ký sở hữu hàng dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ mua sắm theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường vừa lòng trả chi phí trước cho những người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.b) Kết cấu và phương thức ghi sổ.- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán cần sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh của hội chứng từ kế toán.- Cột 1, 2, 3 : Ghi Nợ những tài khoản mặt hàng tồn kho như: hàng hoá, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ... Ngôi trường hợp đơn vị mở sổ này mang lại từng nhiều loại hàng tồn kho thì những cột này hoàn toàn có thể dùng nhằm ghi chi tiết cho các loại hàng tồn kho đó như: mặt hàng hoá A, hàng hoá B...- Cột 4: Ghi số tiền đề xuất trả bạn bán tương xứng với số hàng đã mua.Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để gửi sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước đưa sang.(1.4) Nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4-DN):a) Nội dung: Là Sổ Nhật ký đặc trưng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp lớn như: bán hàng hoá, chào bán thành phẩm, bán dịch vụ.Sổ Nhật ký bán hàng dùng nhằm ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu chi phí sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả chi phí trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cũng ghi vào sổ này.b) Kết cấu và giải pháp ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, tháng lập của chứng từ sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi cầm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của bệnh từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền đề xuất thu từ người tiêu dùng theo lợi nhuận bán hàng.- Cột 2, 3, 4: Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi lệch giá theo từng loại nghiệp vụ: bán hàng hoá, buôn bán thành phẩm, bán bất động sản nhà đất đầu tư, cung cấp dịch vụ... Trường hợp công ty mở sổ này đến từng các loại doanh thu: bán sản phẩm hoá, buôn bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư, hỗ trợ dịch vụ... Thì các cột này rất có thể dùng nhằm ghi cụ thể cho từng một số loại hàng hoá, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường vừa lòng không nên thiết, doanh nghiệp hoàn toàn có thể gộp 3 cột này thành 1 cột nhằm ghi doanh thu bán hàng chung.Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để gửi sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước đưa sang.Doanh nghiệp hoàn toàn có thể mở một hoặc một trong những sổ Nhật ký đặc trưng như đang nêu trên để ghi chép. Trường đúng theo cần được mở thêm các sổ Nhật ký đặc trưng khác buộc phải tuân theo các nguyên tắc mở sổ và ghi sổ sẽ quy định.(2) Sổ chiếc (Mẫu số S03b- DN)a) Nội dung: Sổ dòng là sổ kế toán tổng hợp dùng làm ghi chép những nghiệp vụ tởm tế, tài chính phát sinh vào niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được dụng cụ trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi thông tin tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tục trên Sổ loại đủ nhằm ghi chép vào một niên độ kế toán.

Xem thêm: Top 5 Cách Trị Mụn Bằng Tía Tô Trị Mụn Có Hiệu Quả Không? Review Thực Tế

b) Kết cấu và cách thức ghi sổ:Sổ dòng được điều khoản thống tốt nhất theo mẫu phát hành trong chính sách này.Cách ghi Sổ chiếc được phép tắc như sau:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của bệnh từ kế toán được sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký tầm thường đã ghi nhiệm vụ này.- Cột G: Ghi số loại của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nghiệp vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ đặc điểm này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi gồm sau).- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh mặt Nợ hoặc bên có của thông tin tài khoản theo từng nhiệm vụ kinh tế.Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số tạo ra Nợ, số tạo ra Có, tính ra số dư và cùng luỹ kế số phân phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để triển khai căn cứ lập Bảng phẳng phiu số gây ra (Bảng cân đối tài khoản) và report tài chính.