Chương iii tính toán cầu thang

     

1.3 Chọn tiết diện

1.3.1. Bản thang

Chọn sơ bộ chiều dày bản thang và bản chiếu nghỉ:

*

Trong đó Lo là nhịp tính toán của bản thang, Lo = L1 + L2 = 4.36 m.

Bạn đang xem: Chương iii tính toán cầu thang

Chọn hs = 160 mm

Bề rộng bản thang B = 1000 mm

Độ nghiêng α của bản thang so với mặt phẳng nằm ngang
*
1.3.2. Dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới

Chọn sơ bộ kích thước dầm chiếu nghỉ D1 và dầm chiếu tới D2:

*

Chọn dầm D1, dầm D2 có kích thước b×h: 200mm×400mm.

1.4. Tính toán bản thang

1.4.1 Xác định tải trọng1.4.1.1 Tĩnh tảiChiếu nghỉ

Trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo chiếu nghỉ (g1) xác định theo công thức:

*
*

Bản thang

Chiều dày tương đương của lớp thứ i theo phương của bảng nghiêng δtdi:

Lớp gạch lát bậc và vữa lót
*
*
1.4.1.2. Hoạt tảiHoạt tải của bản thang và hiếu nghỉ (theo TCVN 2737-1995)
*
1.4.1.3.

Xem thêm: Phương Pháp Hàn Hồ Quang Tay Là Gì? Phương Pháp Hàn Hồ Quang TayXem thêm: Thực Đơn Giảm Mỡ Bắp Tay Và Vai Cho Cánh Tay Thon Gọn? Nên Và Không Nên Ăn Gì Để Bắp Tay Nhỏ Lại

Tổng tải trọng tác dụng1.4.2. Sơ đồ tính và xác định nội lực

Bản làm việc một phương, cắt một dải bản có bệ rộng 1m theo phương làm việc. Gối tựa là dầm D1 và D2.

Liên kết dầm D1 và D2:
*
1.4.2.1. Vế 1
*
*
*
1.4.2.2. Vế 2
*
*
*
1.4.3. Tính cốt thép

Tính toán cốt thép theo các công thức sau