Tính Bán Kính Biểu Đồ Tròn

     
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var gian lận = number.length % 3;var đầu ra = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Tính tổ chức cơ cấu (%) cùng quy mô nửa đường kính đường tròn (Địa lý)
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tính cơ cấu tổ chức (%) cùng quy mô nửa đường kính đường tròn (Địa lý)

 

Tính cơ cấu tổ chức (%) và quy tế bào (Địa lý): của các đối tượng người tiêu dùng qua 2, 3 năm (địa điểm)…trở lên, bảng số liệu ở cực hiếm tuyệt đối, triển khai như sau:+ cách 1:  Tính tỉ lệ % của từng nhân tố như sau:

*

+ bước 2: Tính bán kính hình tròn để thể hiện tương quan về qui mô của đối tượng theo bí quyết sau:– gọi giá trị của năm thứ 1 ứng với hình tròn có diện tích S1 và chào bán kính R1 (tùy ý 1, 2, 3cm)Ta có công thức tính tương quan bán kính của hình tròn trụ qua những năm (địa điểm) như sau:

 

*

– điện thoại tư vấn giá trị của năm thứ 2 ứng với hình tròn trụ có diện tích S2 và chào bán kính R2– gọi giá trị của năm thứ 3 ứng với hình tròn có diện tích S3 và bán kính R3– gọi giá trị của năm thứ ứng với hình tròn trụ có diện tích Sn và chào bán kính Rn

*