Tìm giới hạn của dãy số

     

Xin chào các em đã đi vào với lớp học Toán của astore.vn! Ngày hôm nay, họ sẽ thuộc học bài xích : giới hạn của dãy số nhé! bài xích giảng dược soạn dựa theo chương trình sách giáo khoa, có bổ sung và sửa thay đổi theo cách thức dạy học mới, từ định hướng đến thực hành, giúp những em núm bài tốt hơn cùng thấy môn Toán không còn khó nhằn như tưởng tượng!

Lý thuyết phải nắm: số lượng giới hạn của hàng số

Giới hạn hữu hạn của dãy số

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*