THỎA THUẬN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

     

Mẫu biên bạn dạng bù trừ công nợ là chủng loại biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bù trừ công nợ của doanh nghiệp. Chủng loại biên phiên bản nêu rõ thông tin của nhì bên, câu chữ bù trừ công nợ của nhì bên... Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và sở hữu về chủng loại biên bản bù trừ nợ công tại đây.

Bạn đang xem: Thỏa thuận bù trừ công nợ


1. Mẫu mã biên bạn dạng bù trừ nợ công là gì?

Mẫu biên phiên bản bù trừ công nợ là mẫu biên bạn dạng được sử dụng dùng để làm ghi chép việc bù trừ công nợ của công ty, của doanh nghiệp... Trên đây cũng là một mẫu biên bản được sử dụng thông dụng trong vượt trình buổi giao lưu của các công ty lớn hiện nay, do vậy việc cập nhật một mẫu biên bản bù trừ công nợ chính sang biểu mẫu theo chuẩn của cỗ Tài đó là vô cùng phải thiết, sở hữu lại công dụng trong bài toán kiểm tra vận động bù trù công nợ trong thừa trình hoạt động của doanh nghiệp.


2. Chủng loại biên bạn dạng bù trừ công nợ số 1


Công ty Cổ phần......

-----------------

Số: ..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

........., ngày .......tháng ......năm .......

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày ....tháng .....năm ......, tại văn phòng công ty ............., cửa hàng chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ......

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

.

BÊN B (BÊN MUA)

:

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

Cùng nhau văn bản thoả thuận về bài toán cấn trừ nợ công như sau:

1./ Tính đến hết ngày...............

- Số bên B còn cần trả bên A là: ................................

- Số tiền bên B đang đặt cọc cho mặt A là:.......................

2./ phía 2 bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn buộc phải trả bên A với số tiền mặt B đã đặt cọc cho bên A. Sau khoản thời gian cấn trừ:

- Số tiền mặt B còn đề nghị trả mặt A là:.............

- Số tiền bên A còn phải trả bên B là:...........

Biên phiên bản này được lập thành 02 phiên bản có giá bán trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm địa thế căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


3. Mẫu mã biên bạn dạng bù trừ công nợ số 2


CÔNG TY ..........

Xem thêm: Top 5 Điện Thoại Samsung Bán Chạy Nhất 2021 TạI ĐiệN MáY Xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc------------------

Số: ............................, ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

- địa thế căn cứ vào biên phiên bản giao dấn hàng hóa.

- địa thế căn cứ vào thoả thuận thân hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng....năm....

1. Mặt A (Bên mua): ........................................................................................

- Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................

2. Bên B (Bên bán): ........................................................................................

- Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................

Sau khi bàn bạc cả phía 2 bên bên thuộc thống nhất cùng thoả thuận một số trong những nội dung sau:

Tính cho Tháng…/........ Bên A Còn nợ mặt B số chi phí là: ................................

Hai bên gật đầu đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ..........................................

- sau khoản thời gian cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ mặt A nợ bên B còn là….......... đ (hoặc hết nợ)

Biên bạn dạng này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 (hai) bạn dạng có giá chỉ trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 phiên bản để làm đại lý hạch toán.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Philip 9218 3 Lít Công Suất 1425W, Nồi Chiên Không Dầu Philips Hd9218

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên, bao gồm đóng vết xác nhận)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký với ghi rõ bọn họ tên, có đóng vệt xác nhận)

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán vào mục biểu mẫu mã nhé.