So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh

     

Bài viết hỗ trợ cho các bạn toàn bộ kỹ năng liên quan lại đến cấu trúc so sánh hơn - kém trong tiếng Anh. Giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ để vận dụng tác dụng trong quy trình làm bài bác và khám nghiệm đạt hiệu quả cao.
Bạn đang xem: So sánh hơn kém trong tiếng anh

*

1. Cùng với tính tự ngắn (Adj short) cùng phó từ ngắn (Adv short)

Khi đối chiếu hơn - nhát với tính tự hoặc phó từ bỏ ngắn (chỉ có một hoặc 2 âm tiết), bọn họ cần ghi nhớ một vài nguyên tắc cơ bạn dạng sau:

Ta thêm đuôi -er vào sau tính từ bỏ hoặc phó từ ngắn đó. Ví dụ: cold (lạnh) - colder, quiet (yên tĩnh) - quieter...Cấu trúc: S + V + adj/adv - er + than + N/P

Ví dụ:Today is hotter than yesterday (Hôm nay nóng rộng hôm qua)

Lưu ý:Với tính từ ngắn có một phụ trọng điểm tận thuộc (trừ w,x,z) với trước nó là một trong nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm cuối, rồi new thêm -er. Ví dụ: bigger, hotter...Với tính từ ngắn tận cùng là -y, thì ta chuyển -y thành -i rồi thêm -er phía sau. Ví dụ: happy - happier, dry - drier...Sau than không dùng tân ngữ, chỉ sử dụng thức của dạng công ty ngữ.

Xem thêm: Những Câu Nói Đau Lòng Nhất Về Tình Yêu Tan Vỡ Đau Khổ Nhất, Những Câu Nói Đau Lòng Nhất Trong Tình YêuXem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Chạm Đến Tận Cùng Nỗi Đau

Ví dụ: ... Than me (Sai)Khi mong muốn nhấn mạnh, ta có thể thêm much/far vào trước nhiều từ so sánh: S + V + much/far + adj - er + than + N/P

Ví dụ: His oto is far better than yours (Chiếc xe của anh ý ấy tốt hơn xe chúng ta nhiều)

2. Cùng với tính từ dài (Adj long) cùng phó từ dài (Adv long)

Khi so sánh hơn - nhát với tính từ hoặc phó từ dài (có 3 âm tiết trở lên), bọn họ cần ghi nhớ một số trong những nguyên tắc cơ bản sau:

Đối với tính từ, phó từ bỏ dài, thêm more (nhiều hơn)hoặc less(ít hơn)trước tính từ hoặc phó từ bỏ đó. Ví dụ: more beautiful, more important...Cấu trúc: S + V + more/less + adj/adv + than + N/P

Ví dụ:He speaks English more fluently than I (Anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy hơn tôi)

Lưu ý:Đối với những tính từ có hậu tố -ed, -ing, -ish, -ous thì luôn dùng kết cấu more ... Than mặc dù là tính từ bỏ ngắn hay dài. Ví dụ: more useful, more boring...Khi dùng more thì không thêm -er. Ví dụ: more faster (sai)Khi mong nhấn mạnh, ta hoàn toàn có thể thêm much/far vào trước nhiều từ so sánh: S + V + much/far + more + adj/adv + than + N/P

Ví dụ:Henry’s watch is far more expensive than mine (Đồng hồ nước của Henry giá bán đắt hơn nhiều so với đồng hồ thời trang của tôi)

3. đối chiếu hơn kém với danh từ

Cấu trúc đối chiếu hơn kém cũng hoàn toàn có thể dùng cùng với danh trường đoản cú theo những cấu tạo sau:

So sánh hơn: S + V + more + N + than + N/P

Ví dụ:I have more books than she (Tôi có không ít sách hơn cô ấy)

So sánh kém: S + V + fewer/less + N + than + N/P

Ví dụ:

February has fewer days than March (Tháng 12 có ít ngày hơn tháng 3)Their job allows them less fredom than ours does (Công câu hỏi của họ cho phép họ ít thời gian rảnh hơn chúng tôi)