PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

     
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Phụ lục gia hạn hợp đồng


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số................./PLHĐ

- căn cứ theo HĐKT số......................đã cam kết ngày ……., tháng……., năm…………

- Căn cứ nhu yếu thực tế 2 bên..........................................................................

Hôm nay, ngày ….. Tháng ….. Năm …….. Tại ………………………………………….

Xem thêm: Tại Sao Không Vào Appstore Được App Store Của Iphone, Tại Sao Không Vào Appstore Được

Chúng tôi có có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………….

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………

BÊN đến THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Khắc Phục Hồi Thẻ Nhớ Bị Hỏng, Cách Phục Hồi Thẻ Nhớ Bị Hư

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………

Sau lúc chứng kiến tận mắt xét, thỏa thuận hai bên đã đến thống nhất cam kết Phụ Lục HĐMB số ....... Về gia hạn phù hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản tầm thường :

5.1 Quyền và nhiệm vụ của mỗi mặt được nguyên lý trong hợp đồng số ………………………

5.2 PLHĐ được lập thành …….. Bản, gồm nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể bóc tách rời của hợp đồng …………….. Số……………...và có mức giá trị tính từ lúc ngày ký….....