Phân Tích Cơ Cấu Tài Sản

     

Bài tập 5 – so với cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì?. Làm thể nào để phân tích cơ cấu gia tài của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Phân tích cơ cấu tài sản

*

Chi phí làm chủ doanh nghiệp gồm những gì

Khi nào được nhận xét lại nguyên giá chỉ của gia tài cố định

Lưu ý những nguyên tắc thống trị tài sản cố định trong doanh nghiệp

Cho biết một số trong những chỉ tiêu bên trên Bảng bằng vận kế toán của một doanh nghiệp năm N như sau

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối năm
A.Tài sản ngắn hạn35.80038.200
1.Tiền6.0004.000
2.Phải thu khách hàng15.00018.000
3. Hàng tồn kho14.80016.200
B. Gia sản dài hạn16.80016.600
1.TSCĐ HH16.80016.600
-Nguyên giá18.00018.000
-HMLK(1.200)(1.400)
2.TSCĐ Vô hình00
Tổng tài sản52.60054.800

Yêu cầu

so với cơ cấu gia tài của doanh nghiệp

Bài làm

CL: chênh lệch, ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối nămCuối năm so với đầu năm
Số tiềnTỷ trọngSố tiềnTỷ trọngCL số tiềnTỷ lệCL tỷ trọng
(1)(2)(3)(4)(5)=(3)-(1)(6)=((5)/(1) 
A.Tài sản ngắn hạn35.80068.0638.20069.712.4006.711.65
1.Tiền6.00011.414.0007.3-2.000-33.33-4.11
2.Phải thu khách hàng15.00028.5218.00032.853.000204.33
3. Hàng tồn kho14.80028.1416.20029.561.4009.461.42
B. Gia sản dài hạn16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
1.TSCĐ HH16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
-Nguyên giá18.00034.2218.00032.8500-1.37
-HMLK(1.200)(2.28)(1.400)(2.55)(200)(16.67)(0.27)
2.TSCĐ Vô hình0000000
Tổng tài sản52.60010054.8001002.2004.180

Nhận xét

Cuối năm đối với đầu năm, tổng tài sản của người tiêu dùng tăng 2.200 (triệu đồng), tương ứng vận tốc tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng cỗ phân ta thấy:

*) Quy mô

– Tài sản ngắn hạn tăng 2.400 (triệu đồng), tương ứng vận tốc tăng 6,71% là do

+ yêu cầu thu người sử dụng tăng 3.000 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 20%

+ sản phẩm tồn kho tăng 1.400 (triệu đồng), tương ứng vận tốc tăng 9,46%.

+ Tiền khía cạnh giảm 2 nghìn (triệu đồng), tương ứng tốc độ giảm 33,33%

-Tài sản lâu năm hạn giảm 200 (triệu đồng), tương ứng vận tốc giảm 1,19%. TSDH giảm là vì doanh nghiệp tích hàng hóa thêm, còn trong năm không có đầu tư thêm TSCĐ.

Xem thêm: Hình Em Bé Dễ Thương Chất Lượng Cao, Hình Ảnh Em Bé Dễ Thương Và Kute Nhất

*) Cơ cấu

Cuối năm so với đầu năm

– Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 1,65% là do:

+ Tỷ trọng yêu cầu thu quý khách tăng 4,33%

+ Tỷ trọng mặt hàng tồn kho tăng 1,42%

+ Tỷ trọng tiền sút 4,11%

Nhưng xét chung thì tỷ trọng những chỉ tiêu tăng to hơn tỷ trọng các chỉ tiêu giảm. đề xuất tổng tỷ trọng tài sản thời gian ngắn vẫn tăng.

-Tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 1,65% là vì trong năm doanh nghiệp đa số không có đầu tư chi tiêu thêm tài sản cố định, giá bán trị sót lại giảm là vì doanh nghiệp trích khấu hao gia sản cố định.

Xem thêm: Thực Phẩm Bổ Sung Collagen Và Elastin, Elastin Là Gì

Kết luận: tổ chức cơ cấu tài sản của công ty có xu hướng dịch chuyển tăng tài sản thời gian ngắn và giảm gia sản dài hạn.