Cách dùng hàm sumif trong excel

     
Excel mang lại astore.vn 365 Excel đến astore.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bạn áp dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị vào một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí mà chúng ta xác định. Ví dụ: đưa sử vào một cột chứa những số, các bạn chỉ hy vọng tính tổng mọi giá trị to hơn 5. Bạn có thể sử dụng bí quyết sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta có thể áp dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị tương ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng những giá trị vào phạm vi C2:C5, trong số đó các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách dùng hàm sumif trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về kết quả không đúng chuẩn khi chúng ta dùng nó để khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 ký kết tự hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF bao gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng tuyệt tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn rất có thể chứa những ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn (ví dụ bên dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Có thể bao gồm các ký tự đại diện - lốt chấm hỏi (?) để khớp với bất kỳ ký tự đối kháng nào, dấu sao (*) nhằm khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy gõ dấu vấp ngã (~) trước cam kết tự.

Ví dụ: tiêu chí có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt vào dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định vào đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range có cùng form size và làm ra với dải ô. còn nếu không thì hiệu suất có thể sẽ đứt quãng và công thức sẽ tính tổng một dải ô bắt đầu với ô trước tiên trong ô sum_range nhưng bao gồm cùng form size với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên chọn chúng, thừa nhận F2 và kế tiếp nhấn Enter. Giả dụ cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đọc Đuôi Prc Reader), Download Mobipocket Reader (Prc Reader)

Giá trị bất động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những giá trị tài sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị trên C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, dấn F2 và sau đó nhấn Enter. Ví như cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của tổng thể thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của cục bộ thực phẩm trong đội "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của cục bộ thực phẩm có tên dứt là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn cục thực phẩm không phía bên trong nhóm nào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Chế Độ Tiết Kiệm Điện Máy Lạnh Lg Tiết Kiệm Điện Nổi Bật

$400

Đầu Trang

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng toàn bộ các tham đối đáp ứng nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau thời điểm thực hiện nay phép toán bình phương bên trên mỗi quý giá đó