Hướng dẫn điền mẫu 02/qtt-tncn

     

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể - mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất năm 2022. Tải về chủng loại tờ khai quyết toán thuế TNCN, lý giải khai chủng loại số 02/QTT-TNCN chuẩn chỉnh nhất 2022.

Bạn đang xem: Hướng dẫn điền mẫu 02/qtt-tncn


Thuế thu nhập cá thể (TNCN) là khoản chi phí mà người có mức thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào chi phí nhà nước. Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có tạo nên nhiều nguồn thu nhập chịu đựng thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm cho thay) cùng doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty.

*
*

Luật sư tứ vấn các quy định của quy định về thuế thu nhập cá nhân: 1900.6568

Dưới đây, công ty Luật Dương Gia giữ hộ đến chúng ta Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/QTT-TNCN), cách viết tờ khai chủng loại 02/QTT-TNCN và thủ tục quyết toán thuế các khoản thu nhập cá nhân.


Mục lục bài viết


1. Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN:

Tải về tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 02/QTT-TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá thể cư trú gồm thu nhập từ chi phí lương, tiền công)

<01> Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ mon …/… mang lại tháng…/….)

<02> Lần đầu: <03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên bạn nộp thuế:

<05> Mã số thuế:

<07> Quận/huyện: ……… <08> Tỉnh/thành phố: …….

<12> Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……<12a> Mở tại: …

<13> Tên cửa hàng đại lý thuế (nếu có):…..

<14> Mã số thuế:

<16> Quận/huyện: …. <17> Tỉnh/thành phố: ….

<21> hòa hợp đồng đại lý phân phối thuế: Số: ……..Ngày:…..

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người
1 Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế (TNCT) vào kỳ <22>=<23>+<26> <22> VNĐ
a Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam <23> VNĐ
Trong đó: Tổng TNCT làm căn cứ tính sút thuế <24> VNĐ
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định <25> VNĐ
b Tổng TNCT phát sinh ngoại trừ Việt Nam <26> VNĐ
2 Số fan phụ thuộc <27> Người
3 Các khoản sút trừ <28>=<29>+<30>+<31>+<32>+<33> <28> VNĐ  
a Cho phiên bản thân cá nhân <29> VNĐ
b Cho đầy đủ người phụ thuộc được giảm trừ <30> VNĐ
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học <31> VNĐ
d Các khoản đóng bảo đảm được trừ <32> VNĐ
e Khoản đóng quỹ hưu trí từ nguyện được trừ <33> VNĐ
4 Tổng thu nhập cá nhân tính thuế <34>=<22>-<25>-<28> <34> VNĐ
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạo nên trong kỳ <35> VNĐ
6 Tổng số thuế đã tạm nộp, sẽ khấu trừ, vẫn nộp trong kỳ <36>=<37>+<38>+<39> + <40> <36> VNĐ
a Đã khấu trừ <37> VNĐ
b Đã tạm thời nộp <38> VNĐ
c Đã nộp ở quốc tế được sút trừ (nếu có) <39> VNĐ
d Đã khấu trừ hoặc trợ thì nộp trùng do quyết toán núm năm <40> VNĐ
7 Tổng số thuế TNCN được sút trong kỳ <41>=<42>+<43> <41> VNĐ  
a Tổng số thuế TNCN được bớt do thao tác trong khu kinh tế <42> VNĐ
b Tổng số thuế TNCN được giảm khác <43> VNĐ
8 Tổng số thuế còn đề nghị nộp vào kỳ

<44>=<35>-<36>-<41> >= 0

<44> VNĐ  
9 Tổng số thuế nộp vượt trong kỳ

<45> = <35>-<36>-<41>

Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về đông đảo số liệu vẫn khai./.

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ với tên: ………………….. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:…… (Ký, ghi rõ bọn họ tên; công tác và đóng dấu (nếu có))

2. Biện pháp viết tờ khai chủng loại 02/QTT-TNCN:

<1>: Kì tính thuế: Ghi theo năm của kì thực hiện khai thuế. Trường hợp cá thể quyết toán ko tròn năm dương kế hoạch thì ghi tự tháng…..đến mon của kì khai quyết toán thuế.

<2>: ví như khai thuế lần thứ nhất thì lưu lại X vào ô vuông

<3>: nếu khai sau lần đầu tiên thì được xác định là khai bổ sung cập nhật và đánh mốc giới hạn kahi bổ sung cập nhật vào ô vuông

<4>: Ghi rõ rang bọn họ tên của fan nộp thuế

<5>: Mã số thuế

<6> <7> <8>: Địa chỉ hay trú của cá nhân đã đăng kí với ban ngành thuế

<9> <10> <11>: nếu không tồn tại thì ko ghi

<12>: Ghi rõ rang vừa đủ số thông tin tài khoản và ngân hang mở tài khoản

<13>: Nếu cá thể ủy quyền cho Đại lý thuế thì ghi rõ tên cửa hàng đại lý thuế theo Giấy ghi nhận đăng ký sale hoặc đưa ra quyết định thành lập

<14>: mã số thuế của Đại lý thuế

<15> <16> <17>: Địa chỉ của Đại lý thuế theo Quyết định ra đời hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanh

<18> <19> <20>: Nếu không tồn tại thì ko ghi

<21>: thích hợp đồng cửa hàng đại lý thuế, ghi rõ rang số, ngày của hợp đồng giữa cá thể với Đại lý thuế

<22>: Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế vào kì

<23>: Tổng TNCT gây ra tại Việt Nam: Là tổng những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công và những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế không giống có tính chất tiền lương với tiền công mà cá thể có được vào khu tởm tế, bao gồm thu nhập được miễn theo hiệp nghị tránh tiến công thuế gấp đôi (nếu có).

<24>: Tổng TNCT làm địa thế căn cứ tính sút thuế: Là tổng các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế khác có đặc thù tiền lương với tiền công mà cá thể có được vào khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn bớt theo hiệp định tránh đánh thuế gấp đôi (nếu có).

Xem thêm: Vitamin 3B Uống Vitamin 3B Trong Bào Lâu, Vitamin 3B Uống Lúc Nào Để Có Hiệu Quả Cao

<25>: Tổng TNCT được miễn sút theo Hiệp định: Là tổng những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế không giống có đặc điểm tiền lương và tiền công nhưng mà công nhận nhận thấy thuộc diện miễn thuế theo hiệp nghị tránh đánh thuế 2 lần

<26>: Tổng TNCT vạc sinh ko kể Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế khác có đặc điểm tiền lương cùng tiền công vạc sinh bên cạnh Việt Nam

<27>: Số bạn phụ thuộc: tổng thể người phụ thuộc vào của người nộp thuế trong thời gian tính bớt trừ gia đạo trong kì tính thuế

<28>: các khoản giảm trừ

<29>: Cho phiên bản thân cá nhân: 9 triệu đồng x 12 tháng. Riêng cá thể cứ trú là người nước ngoài có yêu ước quyết toán thuế thân năm thì thời hạn tính từ thời điểm tháng 01 đến thời gian người đó rời khỏi Việt Nam

<30>: cho người phụ trực thuộc được giảm trừ: 3.6 triệu đồng/người x số tháng phát sinh nhiệm vụ nuôi chăm sóc nếu fan đó bao gồm đăng kí bớt trừ gia cảnh

<31>: từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là những khoản chi góp sức vào những tổ chức, cơ sở chăm lo nuôi chăm sóc trẻ em, người tàn tật, người già…, những khaorn bỏ ra đón góp vào các quỹ khuyến học, tố chức trường đoản cú thiện, nhân đạo được thành lập và hoạt động và vận động theo phương tiện của cơ quan nhà nước.

<32>: các khoản đóng bảo đảm được trừ: là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp so với một số ngành nghê yêu cầu tham gia bảo hiểm bắt buộc.

<33>: Khoản đóng quỹ hưu trí trường đoản cú nguyện: Là tổng những khoản đóng vào Quỹ hưu trí trường đoản cú nguyện trên thực tế phát sinh không quá 01 triệu đồng/tháng

<34>: Tổng thu nhập cá nhân tính thuế

<35>: tổng thể thuế TNCN tạo ra trong kỳ

<36>: toàn bô thuế sẽ tạm nộp, vẫn khấu trừ, vẫn nộp sống nước vào kỳ

<37>: Đã khấu trừ: Là tổng cộng thuế nhưng mà cá nhân, tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ từ chi phí lương, chi phí công của cá thể theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kì cùng tổng số thuế ma cá nhân, tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ thuế suất theo 10% trong kì, căn cứ vào bệnh từ khấu trừ thuế của tố chức, cá nhân trong kỳ

<38>: Đã tạm nộp là số thuế cá thể đã thẳng kê khai và đã lâm thời nôp trên Việt Nam, địa thế căn cứ vào triệu chứng từ nộp thuế vào giá cả nhà nước

<39>: Đã nộp ở quốc tế được sút trừ (nếu có): là số thuế ở quốc tế được xác định tối đa bằng số thuế đề xuất nộp khớp ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được ở nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt vượt số thuế <35> x <26>/(<22>-<25>) x 100%

<40>: Đã khấu trừ hoặc trợ thì nộp hoặc nhất thời nộp trùng bởi vì quyết toán văt năm: Là số thuế đã khấu trừ, đang nộp thực tế phát sinh trên giấy tờ đã kê khai bên trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

<41>: tổng thể thuế TNCT được sút trong kì

<42>: tổng số thuế TNCN được bớt dio làm việc trong khu gớm tế: <42> = <35> x <24>/(<22>-<25>) x 50%

<43>: tổng số thuế TNCN được giảm khác: Là số thuế được giảm vị đã tính nghỉ ngơi kỳ thuế trước. Trường hợp thời gian trước quyết toán số thuế theo 12 liên tục kể từ lúc đến Việt Nam, năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã được xem năm trước.

<44>: toàn bô thuế ohair nộp trong kì

<45>: tổng cộng thuế nộp thừ trong kì

<46>: tổng cộng thuế đề xuất hoàn

<47>: Số thuế trả lại vào tài khoản người nộp thuế: cá thể có số thuế nộp vượt và đề nghị hoàn vào thông tin tài khoản thì ghi vào đây.

<48>: Số thuế bù trừ mang đến khoản buộc phải nộp chi tiêu nhà nước khác: cá thể có số thuế nộp quá và kiến nghị bù trừ cho các khoản nộp giá cả nhà nước khác (bao gồm các khoản nợ ngân sách, khoản vạc sinh nên nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tang, môn bài, tiêu thụ sệt biệt…) thì ghi vào đây

<49> tổng thể thuề bù trừ cho những phát sinh của kì sau.

3. Thủ tục quyết toán thuế các khoản thu nhập cá nhân:

Bạn rất có thể quyết toán thuế thu nhập cá thể qua mạng.

Để tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng, bạn cần tải phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế V3.3.1 hoặc phần mềm HTKK 3.8.1.

Bước 1: Lập tờ khai

Sau khi cài đặt phần mềm, chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể đối với cá thể tự quyết toán (Xem lí giải điền tờ khai tại:Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể )

Sau lúc điền chấm dứt các văn bản trong tờ khai 02/QTT-TNCN, triển khai chọn mục “Kiểm tra” , sau đó bấm “Kết xuất” (Phần mượt QTTNCN V3.3.1) hoặc “Kết xuất XML” (Phần mềm HTKK 3.8.1)

Bước 2: giữ hộ tờ khai qua mạng

– bạn vào trang: canhan.gdt.gov.vn , singin và lựa chọn mục “Quyết toán thuế”

– tiếp đến màn hình gửi sang chức năng gửi file dữ liệu, bạn điền thông tin không thiếu thốn và chọn File tờ khai 02/QTT-TNCN mà bạn đã kết xuất XML, kế tiếp nhập mã chứng thực và bấm gửi.

Bước 3: Nộp hồ sơ giấy tại cơ sở thuế

Sau khi đã nộp tờ khai xong, bạn chuẩn bị hồ sơ giấy nhằm nộp đến cơ quan lại thuế, bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu mã số 02/QTT-TNCN

– Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN

– chứng từ khấu trừ thuế các khoản thu nhập cá nhân

Khi đi chúng ta mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình tại cơ sở thuế.

Xem thêm: Du Lịch Tết Nên Du Lịch Ở Đâu, Tết Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Vui Và Thú Vị Nhất

Sau khi hoàn tất, nếu bạn có số thuế yêu cầu nộp thêm, bạn triển khai nộp thuế tại kho bạc đãi hoặc ngân hàng kết hợp thu. Nếu như bạn có số thuế ý kiến đề nghị hoàn, chúng ta đợi ban ngành thuế thông báo công dụng theo quy định.