Hợp Đồng Thuê Nhà Song Ngữ

     

Mẫu thích hợp đồng thuê mướn nhà 2019 tuy vậy ngữ Anh – Việt

Mẫu thích hợp đồng thuê mướn nhà 2019 song ngữ Anh – Việt. Xem ngay lập tức mẫu hợp đồng cho mướn nhà tuy nhiên ngữ cho người nước ngoài.

Bạn đang xem: Hợp đồng thuê nhà song ngữ


*

Nội dung hợp đồngMẫu hợp đồng thuê mướn nhà 2019 song ngữ Anh – Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc(Independence-Freedom-Happiness)—————–HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(HOUSE LEASE CONTRACT)

Số (No.) :…………………..Ngày (Date) :………………


Hôm nay, ngày….tháng….năm………, cửa hàng chúng tôi gồm có:(Today is………………………., we consist of)

Là chủ thiết lập pháp lý của nhà cho mướn (As the legal possessor of the house for lease)

Bên A và bên B – dưới sự chứng kiến của công ty môi giới – thống độc nhất vô nhị ký phối hợp đồng thuê nhà với những điều khoản và đk như sau :

(Both các buổi party A and tiệc ngọt B – under the witness of the real estate broker – have mutually agreed to lớn enter into this house lease contract with the following terms và condition):

ĐIỀU 1 : MỤC ĐÍCH VÀ DIỆN TÍCH THUÊ(ARTICLE 1 : PURPOSE & AREA FOR LEASE)

Bên A đồng ý cho bên Bên B thuê diện tích như sau: (Party A has the following space leased by tiệc ngọt B)

1. Địa điểm và ăn diện tích (Place and area: 160 sqm (one hundred và sixty square meters) including two floors at the house addressed at No. … Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist. 3, Ho đưa ra Minh city. City):…………………………………………………….

2. Mục tiêu sử dụng (Purpose of use: For doing house): ………………………………………………………..

3. Căn nhà, hệ thống cung ứng điện cùng nước được chuyển nhượng bàn giao cho bên B đề nghị trong chứng trạng sử dụng giỏi mà bên B đã điều tra khảo sát và chấp nhận.(The house, electricity và water supply systems, etc. Will be handed over to buổi tiệc nhỏ B in good/proper working conditions which has been checked and agreed by buổi tiệc nhỏ B)

ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THUÊ(ARTICLE 2 : DURATION OF THE LEASE)

1. Thời hạn thuê nhà (Duration of the house lease: ..years, commencing on … & ending on…): …………………………………….

2. Điều khiếu nại gia hạn : sau khi hết phù hợp đồng. Bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc kí phối kết hợp đồng mới, nhưng nên báo trước vấn đề cho bên A bởi văn phiên bản ít tuyệt nhất 02 tháng.(Extension term : After the lease terminates, tiệc ngọt B will be given priority to extend or to sign a new contract, but các buổi party B has khổng lồ inform the matter in writing to tiệc ngọt A in advance at least 02 (two) month prior lớn the termination).

ĐIỀU 3 : GIÁ THUÊ và CÁC chi PHÍ KHÁC(ARTICLE 3 : RENTAL FEE & EXTRA COSTS)

1. Giá mướn nhà nói bên trên (House rental fee) : …………………………………

• giá thuê nói trên bao hàm thuế VAT 10% và toàn bộ các loại thuế có liên quan hoàn toàn có thể phát sinh từ phù hợp đồng này; với không bao gồm tiền điện, năng lượng điện thoại, fax, chi tiêu dịch vụ vệ sinh trong nhà với các ngân sách chi tiêu khác do mặt B sử dụng.(The about rental fee includes VAT 10% và all kinds of related tax that may arise under this contract; & excludes costs of electricity, telephone, fax, sanitation services inside the house và other services in the course of using those equipment/services by buổi tiệc ngọt B).

• giá mướn nói bên trên sẽ ổn định trong suốt thời hạn thuê theo điều 2.1.(The about rental fee is fixed for the duration of the lease mentioned in Article 2.1)

2. Các chi tiêu khác (Extra costs):

• Tiền điện sinh hoạt: Do bên B chịu theo giá chỉ điện kinh doanh do ngành năng lượng điện lực địa phương lao lý và theo thực tế sử dụng hằng tháng (có đồng hồ đo đếm điện riêng).(Cost for using running electricity: to be covered by tiệc ngọt B according khổng lồ the price used for business purpose stipulated by Local Electricity Agency & according lớn the monthly actual consumption )

• vào trường hợp quắp điện mặt B tải dầu để chạy máy phát điện, bên B phải thanh toán tiền dầu chạy lắp thêm phát điện thuộc tháng của căn nhà……………………………..(In case of using fuel to lớn run electricity generator due to electricity cut-off. Các buổi party B must pay fuel charges equivalent to tiệc ngọt B’s rate of electricity consumption in 01 month compared with total electricity consumption in the same month of the house No……………

ĐIỀU 4 : THANH TOÁN(ARTICLE 4 : PAY MENT)

1. Đồng tiền tính toán : việt nam Đồng(Currency for calculation: VND )

2. Thời hạn thanh toán giao dịch : (Payment time)

a) Tiền để cọc : trong tầm 05 (năm) ngày làm việc sau lúc kí vừa lòng đồng này, mặt B gửi trước cho bên A tiền đặt cọc tương tự với 02 (hai) tháng tiền thuê bên là ……………………………………………………………………Khoản tiền đặt cọc này sau khoản thời gian đã trừ đi những khoản chi phí điện thoại, điện, v.v… sẽ được hoàn lại cho bên B trong vòng 05 ngày thao tác sau khi hoàn thành hợp đồng cùng với đk Bên B phải hoàn vớ mọi nhiệm vụ nêu trong hợp đồng này.

(Amount of security deposit: Within 05 (five) working days after signing this present contract, tiệc nhỏ B must transfer in advance to tiệc ngọt A an amount of security deposit equivalent to lớn the rental fee of 02

Such amount of security deposit after deducting costs of using electricity, telephone, etc. Will be refunded to tiệc nhỏ B within 05 working days after the proper termination of this present contract as long as buổi tiệc nhỏ B has fulfilled the liabilities stated hereby)

b) tiền thuê nhà : bên B thanh toán cho bên A chi phí thuê nhà đất của mỗi kỳ 03 (ba) tháng, tương tự ………………………………………..

Kỳ đầu : trong khoảng 05 (năm) ngày làm việc sau lúc kí hòa hợp đồng này, mặt B giao dịch cho mặt A ……………………………………………………………………….

Các kỳ tiếp theo : trong vòng 05 (năm) ngày thao tác đầu tiền của từng kỳ 03 (ba) tháng, bên B thanh toán giao dịch cho bên A số tiền …………………………………………..

Trong trường hợp thanh toán giao dịch chậm so với thời hạn quy định nói trên, mặt B phải giao dịch cho mặt A ngân sách phụ trội bởi 0,1% ( ko phẩy một phần trăm) cho mỗi ngày chậm giao dịch thanh toán trên tổng số tiền lờ lững thanh toán. Giả dụ chậm giao dịch thanh toán vượt thừa 30 (ba mươi) ngày, bên A gồm quyền solo phương dứt hợp đồng này.

(Rental fee: party B will pay to party A the rental fee for each duration of 03 months equivalent lớn ………………………………………………………………………………………..)

For the first duration: Within 05 working days after signing this present contract, tiệc ngọt B must pay to buổi tiệc nhỏ A…………………………………………………………………………………>

For the next durations: Within the first 05 working days of each duration of 03 months, buổi tiệc nhỏ B must pay to tiệc ngọt A ………………………………………………………..

In Case such payment is made later than the stipulated date, các buổi tiệc nhỏ B has to các buổi party A an additional charge of 0,1% < zero point one> per one day of such delayed payment. If such payment delay time passes over 30 days, các buổi party A has the right to terminate unilaterally this present contract).

c) Tiền áp dụng điện sống : mặt B giao dịch thanh toán cho mặt A tiền áp dụng điện sống hằng tháng trong vòng 05 (năm) ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

(Charge for using running electricity: party B will pay to buổi tiệc nhỏ A the charge for using running electricity per month within 05 working days of next consecutive month)

3. Phương thức giao dịch : bằng tiền phương diện hoặc chuyển tiền theo cụ thể như sau:(Payment method: Either by cash or by cheque lớn the following details:)

Đơn vị thụ hưởng (Beneficiary) :……………………………………………………Tài khoản VNĐ (VND Acc. No.) :…………………………………………………..

4. Túi tiền chuyển tiền qua bank : Do mặt B chịu.(Charge for ngân hàng transfer will be born các buổi tiệc nhỏ B)

ĐIỀU 5 : TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN mang đến THUÊ (BÊN A)(ARTICLE 5 : LESSOR’S (PARTY A’S) RESPONSIBILITIES)

1. Đảm bảo và khẳng định rằng tòa nhà nói trên trực thuộc quyền mua của BÊN A, và BÊN A tất cả đủ nghĩa vụ và quyền lợi được mang lại thuê, BÊN A đảm bảo rằng tòa nhà này không bị tranh chấp.(Assuring & committing that the above-mentioned house belongs to các buổi party A, and buổi tiệc ngọt A has the right lớn lease/rent it out; that this house is not in the state of dispute).

Xem thêm: Tham Khảo Những Kiểu Tóc Cô Dâu Đẹp Và Cực Dễ Thương Cho Ngày Cưới

2. Bàn giao cho bên B toàn cục diện tích mang lại thuê với mọi trang thiết bị, tiện nghi của hạ tầng kỹ thuật như đã nguyên lý tại Điều 1, vào trong ngày có hiệu lực của đúng theo đồng này.(Handing over to buổi tiệc nhỏ B the rented area & all of its equipments, facilities of the technical infrastructure as stipulated in the Article 1, on the validity date of the contract).

3. Đảm bảo cho mặt B quyền thực hiện hợp pháp, trọn vẹn, riêng lẻ phần diện tích s cho thuê.(Ensuring party B the right lớn use legally, fully ad separately the said rented area).

4. Sửa chữa thay thế kịp thời đa số hư lỗi về cấu trúc xây dựng căn nhà gây ra, đo tuổi của căn nhà, hoặc vị thiên tai, và chịu đựng mọi ngân sách cho việc thay thế này.(Timely repairing any damages of the house structure caused by its longevity or by natural disasters và bearing all expenses for these repairs).

5. đền bù cho mặt B mọi thiệt sợ về vật chất và sức khỏe gây ra do sự đủng đỉnh sửa chữa trị trong trường hợp xẩy ra sự hỏng sụp căn nhà.(Compensating party B for all damages of materials and health caused by the delay of repair in case the collapse of the house happens).

6. Hướng dẫn bên B chấp hành tráng lệ và trang nghiêm và khá đầy đủ mọi phép tắc lệ nguyên lý pháp tại sao Chính tủ nước CHXHCN vn ban hành.(Guiding buổi tiệc ngọt B in implementing fully & strictly all legal regulations stipulated by the Government of the S.R of Vietnam).

ĐIỀU 6 : TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THUÊ (BÊN B)(ARTICLE 6 : LESSEE’S (PARTY B’S) RESPONSIBILITIES)

1. Trả tiền để cọc, chi phí thuê cùng các ngân sách khác không thiếu và đúng thời hạn.(Paying timely and fully the amount of security deposit, the rental fee và other costs/fees).

2. Sử dụng diện tích được thuê mướn theo đúng mục đích đã đăng ký và mang đến phép.(Using the said rented area in compliance with the above registered and authorized purpose).

3. Ví như cần sửa chữa thay thế và cải tạo diện tích được thuê do yêu cầu sử dụng của mình, bên B đề xuất được sự gật đầu đồng ý của mặt A bằng văn bản, với phải vâng lệnh các nguyên tắc về xuất bản cơ bản; mọi ngân sách xây dựng, sửa chữa, tôn tạo do bên B chịu. Khi thích hợp đồng này hoàn thành hoặc khi bên B bàn giao lại cho bên A diện tích s được mướn cho bên A, nhà phải được giữ nguyên trạng khi chuyển nhượng bàn giao và bên B không được đòi bồi thường về những giá thành xây dựng, tôn tạo mới này.(If các buổi party B needs to repair or lớn renovate the rented area by its use requirements, party B must get buổi tiệc ngọt A’s agreement in writing and must comply with the regulations on construction. All expenses of repairing/renovating will be born by party B. When this present contract terminates or when buổi tiệc nhỏ B transfers the rented area to tiệc nhỏ A, the rented house must be kept as per the current status upon delivery and tiệc ngọt B shall not claim for any/all compensation for such new repair/renovation).

4. Bồi hoàn bất kỳ/mọi hư hư phần được thuê và/hoặc bất kỳ/mọi mất non về các trang thiết bị với đồ đạc cũng như các mối đe dọa gây ra cho những người khác do việc sử dụng của mặt B.(Compensating for any/all damages to the rented place and/or any/all losses of facilities và equipments and furnitures as well as bad consequences caused khổng lồ the others by party B’s use).

5. Thông tin kịp thời cho bên A bất kỳ hư hỏng phần được mướn của căn nhà do tuổi thọ tòa nhà hoặc vày thiên tai khiến ra.(Timely informing buổi tiệc nhỏ A of all/any damages lớn the rented area caused by its longevity or by natural disasters).

6. Tuân thủ nghiêm túc mọi luật lệ, quy định quy định bởi vì nhà nước CHXHCNVN ban hành.(Strictly obeying all laws & regulations promulgated by the State of S.R VIETNAM).

• Chấp hành mọi khí cụ về đảm bảo vệ sinh môi trường, bình yên trật tự công cộng, chống cháy trị cháy.(Abiding all regulations và rules on the environmental hygiene. Public order và security, fire fighting & prevention, etc.)

• Chịu trọn vẹn trách nhiệm về mọi hoạt động vui chơi của mình trước quy định VN hiện tại hành.(Taking full responsibilities for the activities of itself to lớn the current Vietnamese Laws).

7. Không được dịch vụ cho thuê lại hoặc gửi nhượng 1 phần hoặc toàn thể diện tích được thuê đến cá nhân/công ty/tổ chức khác.(Not sub-leasing or transferring partly or wholly the rented area khổng lồ another person/company/entity).

8. Thanh toán chấm dứt điểm mọi ngân sách sử dụng điện, điện thoại, fax cùng các túi tiền khác (nếu có) trước lúc thanh lý đúng theo đồng.(Paying up all expenses of electricity, telephone, fax và other charges, if any, before making the contract liquidation).

9. Chịu trách nhiệm về bất kỳ/toàn bộ sự bảo trì và mất mát những trang thiết bị, nội thất trong nhà, tài sản cá nhân.(Taking responsibilities for any/all maintenance và loss of facilities, furniture inside the house, his personal properties).

Xem thêm: Bộ Hình Cung Hoàng Đạo Sư Tử Ý Tưởng, 93 Sư Tử ( Leo ) Ý Tưởng

ĐIỀU 7 : ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ và CÁC TRANG THIẾT BỊ(ARTICLE 7 : PROVISIONON HOUSE và EQUIPMENTS MAINTENACE and REPAIR)

Khi cần thiết phải bảo trì hoặc sửa chữa thay thế căn nhà, BÊN A phải thông tin cho BÊN B biết trước bằng văn bạn dạng và BÊN B đề nghị tạo những điều kiện thuận tiện cho BÊN A tiến hành các các bước nêu trên. Nếu như BÊN B gấy trở ngại một bí quyết vô lý cho các các bước nêu trên gây nguy hiểm đối với căn nhà, BÊN B buộc phải chịu túi tiền hợp lý nhằm khắc phục hậu quả gây ra.(ll’ it is needed to vì chưng the maintenance/repair works on the house, buổi tiệc nhỏ A must inform buổi tiệc ngọt B in writing in advance and các buổi tiệc nhỏ B must create favorable conditions lớn enable các buổi tiệc nhỏ A lớn carry out such works. If các buổi tiệc nhỏ B unreasonably hinders such works thus endangering the safety of the house, then các buổi party B must bear the reasonable costs arising from the consequences).

ĐIỀU 8 : CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG(ARTICLE 8 : CONTRACT TERMINATION)

1. Phù hợp đồng này đương nhiên xong trong các trường đúng theo sau:(This present contract evidently terminates under the following cases)

a. Vào ngày hết hạn thích hợp đồng.(On the expiration of this present contract)

b. Trường phù hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, v.v….(In case of Force Majeure: Act of God, flood, storm, war, fire, etc.)

c. Theo quy hoạch phổ biến của thành phố Hồ Chí Minh.(By replanning according lớn the Master plan of Ho bỏ ra Minh City)

d. Bên B không thể liên tục tại tp hcm theo phương tiện của cấp cho thẩm quyền.(Party B cannot continue its business operation in Ho bỏ ra Minh đô thị under the command of competent authorities)

Trong trường thích hợp này (a, b, c, d), mặt A sẽ trả lại cho mặt B tiền để cọc.(In these cases <1, 2, 3>, party A will reimburse to tiệc nhỏ B the amount of security amount)

e. Chậm thanh toán giao dịch theo luật của Điều 4.(Delay of payment stipulated in the Article 4)

Trong trường vừa lòng này (e), bên A sẽ không hoàn lại cho mặt B tiền để cọc.(In this case <5>, buổi tiệc nhỏ A will not reimburse to buổi tiệc ngọt B the amount of security amount)

2. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vày thỏa thuận của các Bên:(Contract termination prior lớn its expiration under both party’s agreement)

Hợp đồng này không được đơn phương chấm dứt trước thời hạn bởi mặt nào. Nếu một trong những hai mặt muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phải thông báo trước cho bên kia bằng văn phiên bản ít độc nhất vô nhị là 02 (hai) tháng và thời hạn mướn phải giành được tối thiểu là 2/3 (tương đương cùng với 08 tháng). Vào trường đúng theo này, bên A sẽ trả lại lại cho bên B tiền đặt cọc với tiền thuê công ty còn quá của mặt B (nếu có).(This contract shall not be unilateraly terminated prior to lớn its expiration by either party. Should either buổi tiệc nhỏ want lớn terminate this contract prior to its expiration, he must inform in writing to the other buổi tiệc nhỏ at least 02 months and the duration of the lease should be at least 2/3 (equivalent khổng lồ 08 months). In this case, buổi tiệc ngọt A shall refund buổi tiệc nhỏ B the amount of security deposit and the remaining amount of the rental fee, if any)

Nếu mặt B xong hợp đồng này trước thời hạn nhưng không tuân hành quy định nói trên, bên B đang mất tiền đặt cọc.(Should buổi tiệc nhỏ B terminate this present contract prior khổng lồ its expiration without complying with the above stipulations, tiệc ngọt B will chiến bại the amount of security deposit)

Nếu bên A ngừng hợp đồng này trước thời hạn nhưng không tuân hành quy định nói trên, bên A phải hoàn lại lại cho bên B tiền để cọc, tiền mướn còn vượt của bên B (nếu có) và đề nghị bồi thường cho bên B số tiền tương đương với tiền đặt cọc.(Should buổi tiệc nhỏ A terminate this present contract prior khổng lồ its expiration without complying with the above stipulations, các buổi party A will refund buổi tiệc ngọt B the amount of security deposit, the remaining amount of the rental fee, if any, & must pay to buổi tiệc ngọt B amount equivalent to the amount of security deposit as compensation)

ĐIỀU 9 : CAM KẾT CHUNG(ARTICLE 9 : GERENAL COMMITMENT)

1. Hai bên khẳng định thực hiện trang nghiêm và vừa đủ các lao lý và đk quy định trong thích hợp đồng này. Phần đa thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung một hay các điều khoản, đk của hợp đồng này cần được cả 2 bên thỏa thuận hợp tác bằng văn phiên bản và lập thành phụ lục hợp đồng.(Both parties undertake to perform strictly and fully the articles & conditions stipulated in this present contract. Any/all smendment, cancellation or addition of one or more terms, conditions of this present contract must be agreed by both parties in writing ad must be made into relevant annex)

2. Trường hợp những cơ quan bao gồm thẩm quyền của Việt Nam ban hành các văn bạn dạng pháp lý liên quan đến việc cho mướn nhà, thích hợp đồng này vẫn được kiểm soát và điều chỉnh cho cân xứng với những chính sách của quy định Việt Nam.(On the issuance of any legislation by a competent authority concerning house leasing, this present contract will be adjusted in accordance with Vietnamese laws and regulations)

3. Tranh chấp phạt sinh tương quan đến hợp đồng này hoặc việc phạm luật hợp đồng đang được giải quyết trước không còn bằng đàm phán trên lòng tin thiện chí, hòa hợp tác. Nếu thảo luận không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra căn án có thẩm quyền giải quyết. Ra quyết định của căn án là phổ biến thẩm cùng có hiệu lực thực thi cưỡng chế thực hiện với những bên gồm liên quan. Mặt thua phải chịu toàn thể án tổn phí và các giá thành khác (nếu có), trừ lúc có thỏa thuận hợp tác khác.(Any disputes arising in reaction to this present contract or the breach of this present contract shall be settled firstly be negotiation under goodwill, cooperativeness. Should the negotiation fail, the matter shall be submitted lớn the competent court for settlement. And the Court’s decision will be considered as final and binding on all concerning parties to lớn execute. The Court charges & other expenses, if any, must be born by the losing party, unless otherwise agreed)

4. Hòa hợp đồng này còn có hiệu lực pháp lý từ thời điểm ngày ký đến khi hết ngày……………………………….(This present contract has its legal validity from the signing date until ……)

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) phiên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có mức giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản.(This present contract is made into 04 copies in Vietnamese & English languages of the equal validity. Each buổi tiệc nhỏ will keep 02 copies)