Hàm Thống Kê Trong Excel 2003

     
*
: Tính nghịch đảo phép chuyển đổi Fisher. Thường dùng để làm phân tích mối tương quan giữa những mảng số liệu…GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative) : Trả về triển lẵm tích lũy gamma. Hoàn toàn có thể dùng để phân tích có phân bố lệchGAMMAINV (probability, alpha, beta) : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma.GAMMLN (x) : Tính logarit tự nhiên và thoải mái của hàm gammaHYPGEOMDIST (number1, number2, ...) : Trả về triển lẵm siêu bội (xác suất của một số lần thành công xuất sắc nào đó…)LOGINV (probability, mean, standard_dev) : Tính nghịch đảo của hàm cung cấp tích lũy lognormal của x (LOGNORMDIST)LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev) : Trả về bày bán tích lũy lognormal của x, trong các số ấy logarit tự nhiên của x hay được phân phối với các tham số mean và standard_dev.NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s) : Trả về bày bán nhị thức âm (trả về xác suất mà sẽ sở hữu number_f lần thất bại trước lúc có number_s lần thành công, khi xác suất không thay đổi của một lần thành công là probability_s)NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumulative) : Trả về phân phối chuẩn chỉnh (normal distribution). Thường xuyên được sử dụng trong việc thống kê, có cả câu hỏi kiểm tra giả thuyếtNORMINV (probability, mean, standard_dev) : Tính nghịch hòn đảo phân phối tích lũy chuẩnNORMSDIST (z) : Trả về hàm triển lẵm tích lũy chuẩn tắc (standard normal cumulative distribution function), là phân phối tất cả trị trung bình cùng là zero (0) và độ lệch chuẩn là 1NORMSINV (probability) : Tính nghịch hòn đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn tắcPOISSON (x, mean, cumulative) : Trả về triển lẵm poisson. Thường dùng để ước tính số lượng biến cố gắng sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất địnhPROB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit) : Tính tỷ lệ của những trị trong dãy nằm trong lòng hai giới hạnSTANDARDIZE (x, mean, standard_dev) : Trả về trị chuẩn chỉnh hóa từ bỏ phân phối biểu thị bởi mean với standard_devTDIST (x, degrees_freedom, tails) : Trả về xác suất của triển lẵm Student (phân phối t), trong các số đó x là cực hiếm tính tự t và được dùng làm tính xác suất.TINV (probability, degrees_freedom) : Trả về cực hiếm t của cung cấp Student.TTEST (array1, array2, tails, type) : Tính xác xuất kết hợp với phép test Student.WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative) : Trả về phân phối Weibull.


Bạn đang xem: Hàm thống kê trong excel 2003


Xem thêm: Cô Gái Tự Sướng 101 Lần - Cô Gái Thủ Dâm 101 Lần Liên Tiếp TrongXem thêm: Đừng Nên Buồn Đau Chi Em Hỡi, Lời Bài Hát Không Quan Tâm (Dj Phan Hiếu Remix)

Thường thực hiện trong so sánh độ tin cậy, như tính tuổi thọ trung bình của một thiết bị.ZTEST (array, x, sigma) : Trả về tỷ lệ một phía của phép thử z.NHÓM HÀM EXCEL VỀ TƯƠNG quan VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNHCORREL (array1, array2) : Tính hệ số đối sánh giữa nhị mảng để xác định mối quan hệ của hai quánh tínhCOVAR (array1, array2) : Tính tích số những độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đóFORECAST (x, known_y"s, known_x"s) : đo lường và thống kê hay dự đoán một cực hiếm tương lai bằng cách sử dụng những giá trị hiện tại có, bằng phương pháp hồi quy đường tínhGROWTH (known_y"s, known_x"s, new_x"s, const) : giám sát và đo lường sự tăng trưởng dự con kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng những dữ kiện hiện có.INTERCEPT (known_y"s, known_x"s) : Tìm nút giao nhau của một mặt đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y đến trướcLINEST (known_y"s, known_x"s, const, stats) : Tính thống kê cho 1 đường bằng cách dùng phương thức bình phương tối thiểu (least squares) để tính con đường thẳng phù hợp nhất với dữ liệu, rồi trả về mảng trình bày đường thẳng đó. Luôn dùng hàm này sống dạng phương pháp mảng.LOGEST (known_y"s, known_x"s, const, stats) : cần sử dụng trong so với hồi quy. Hàm đang tính con đường cong hàm mũ phù hợp với tài liệu được cung cấp, rồi trả về mảng gía trị miêu tả đường cong đó. Luôn luôn dùng hàm này nghỉ ngơi dạng bí quyết mảngPEARSON (array1, array2) : Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r), một chỉ mục không đồ vật nguyên, trong tầm từ -1 mang đến 1, phản ánh sự không ngừng mở rộng quan hệ tuyến tính giữa hai tập số liệuRSQ (known_y"s, known_x"s) : Tính bình phương hệ số đối sánh momen tích Pearson (r), thông qua các điểm tài liệu trong known_y"s và known_x"sSLOPE (known_y"s, known_x"s) : Tính thông số góc của đường hồi quy con đường tính thông qua các điềm dữ liệu.STEYX (known_y"s, known_x"s) : Trả về không đúng số chuẩn chỉnh của trị dự đoán y so với mỗi trị x vào hồi quy.TREND (known_y"s, known_x"s, new_x"s, const) : Trả về những trị theo xu nuốm tuyến tínhCÁC HÀM EXCEL QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ DANH SÁCH - DATABASE and LIST MANAGAMENT FUNCTIONSNói phổ biến về các Hàm làm chủ Cơ sở tài liệu và Danh sáchDAVERAGE (database, field, criteria) : Tính trung bình những giá trị vào một cột của list hay những trị của một đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DCOUNT (database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu vào một cột của list hay các trị của một cửa hàng dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DCOUNTA (database, field, criteria) : Đếm những ô "không rỗng" trong một cột của list hay những trị của một cửa hàng dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DGET (database, field, criteria) : Trích một giá bán trị xuất phát từ 1 cột của một danh sách hay đại lý dữ liệu, khớp với đk được chỉ định.DMAX (database, field, criteria) : Trả về trị lớn số 1 trong một cột của một danh sách hay của một cửa hàng dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DMIN (database, field, criteria) : Trả về trị nhỏ dại nhất vào một cột của một danh sách hay của một các đại lý dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DRODUCT (database, field, criteria) : Nhân những giá trị vào một cột của một list hay của một các đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DSTDEV (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập phù hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một list hay của một đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DSTDEVP (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập thích hợp theo toàn bộ các tập hợp, bằng cách sử dụng những số liệu vào một cột của một list hay của một các đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DSUM (database, field, criteria) : Cộng những số vào một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DVAR (database, field, criteria) : Ước lượng sự đổi thay thiên của một tập hợp dựa trên một mẫu, bằng cách sử dụng những số liệu trong một cột của một list hay của một các đại lý dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DVARP (database, field, criteria) : đo lường sự biến hóa thiên của một tập vừa lòng dựa trên toàn thể tập hợp, bằng cách sử dụng những số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cửa hàng dữ liệu, theo một đk được chỉ định.Một số ví dụ về cách dùng Criteria để nhập điều kiệnGETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được giữ lại trong báo cáo PivotTable. Rất có thể dùng GETPIVOTDATA để mang dữ liệu tổng kết từ một report PivotTable, với điều kiện là đề xuất thấy được tài liệu tổng kết từ bỏ trong report đó.CÁC HÀM EXCEL KỸ THUẬT - ENGINEERING FUNCTIONSBESSELI (x, n) : Trả về hàm Bessel chuyển đổi In(x)BESSELJ (x, n) : Trả về hàm Bessel Jn(x)BESSELK (x, n) : Trả về hàm Bessel chuyển đổi Kn(x)BESSELY (x, n) : Trả về hàm Bessel Yn(x), còn được gọi là hàm Weber tốt NeumannBIN2DEC (number) : Đổi số nhị phân ra số thập phânBIN2HEX (number, places) : Đổi số nhị phân ra số thập lục phânBIN2OCT (number, places) : Đổi số nhị phân ra số chén bát phânCOMPLEX (real_num, i_num, suffix) : Đổi số thực với số ảo thành số phứcCONVERT (number, form_unit, to_unit) : Đổi một vài từ hệ đo lường này thanh lịch hệ thống kê giám sát khácDEC2BIN (number, places) : Đổi số thập phân ra số nhị phânDEC2HEX (number, places) : Đổi số thập phân ra số thập lục phânDEC2OCT (number, places) : Đổi số thập phân ra số chén phânDELTA (number1, number2) : bình chọn xem hai quý giá có đều bằng nhau hay khôngERF (lower_limit, upper_limit) : Trả về hàm Error (tính tích phân giữa cận dưới với cận trên)ERFC (x) : Trả về hàm bù Error (tính tích phân giữa x với vô cực)GESTEP (number, step) : bình chọn xem một số có to hơn một giá bán trị số lượng giới hạn nào đó hay khôngHEX2BIN (number, places) : Đổi số thập lục phân ra số nhị phânHEX2DEC (number) : Đổi số thập lục phân ra số thập phânHEX2OCT (number, places) : Đổi số thập lục phân ra số chén phânIMABS (inumber) : Trả về trị hoàn hảo của một số trong những phứcIMAGINARY (inumber) : Trả về thông số ảo của một số phứcIMARGUMENT (inumber) : Trả về đối số θ (theta), là 1 trong những góc tính theo radianIMCONJUGATE (inumber) : Trả về số phức phối hợp của một số trong những phứcIMCOS (inumber) : Trả về cosine của một số trong những phứcIMDIV (inumber1, inumber2) : Tính yêu quý số (kết trái của phép chia) của nhì số phứcIMEXP (inumber) : Trả về số nón của một số trong những phứcIMLN (inumber) : Trả về logarite tự nhiên và thoải mái của một trong những phứcIMLOG10 (inumber) : Trả về logarite thập phân của một trong những phứcIMLOG2 (inumber) : Trả về logarite cơ số 2 của một vài phứcIMPOWER (inumber, number) : Tính lũy vượt của một số phứcIMPRODUCT (inumber1, inumber2,...) : Tính tích số của 2 mang đến 255 số phức với nhauIMREAL (inumber) : Trả về thông số thực của một vài phứcIMSIN (inumber) : Trả về sine của một vài phứcIMSQRT (inumber) : Trả về căn bậc 2 của một vài phứcIMSUB (inumber1, inumber2) : Tính hiệu số của nhị số phứcIMSUM (inumber1, inumber2,...) : Tính tổng của 2 cho 255 số phứcOCT2BIN (number, places) : Đổi số chén bát phân ra số nhị phânOCT2DEC (number) : Đổi số bát phân ra số thập phânOCT2HEX (number, places) : Đổi số bát phân ra số thập lục phânCÁC HÀM EXCEL TÀI CHÍNH - FINANCIAN FUNCTIONSACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một đầu tư và chứng khoán trả lãi theo định kỳACCRINTM (issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy đối với chứng khoán trả lãi theo kỳ hạnAMORDEGRC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán tùy thuộc vào thời hạn áp dụng của tài sản (sử dụng trong các khối hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)AMORLINC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong những tài khóa kế toán (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày tính từ lúc đầu kỳ lãi tới ngày kết toánCOUPDAYS (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày vào kỳ lãi bao hàm cả ngày kết toánCOUPDAYSCN (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày từ thời điểm ngày kết toán cho tới ngày tính lãi kế tiếpCOUPNCD (settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện tại ngày tính lãi tiếp đến kể trường đoản cú sau ngày kết toánCOUPNUM (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số lần lãi suất vay phải trả trong khoảng từ thời điểm ngày kết toán mang đến ngày đáo hạnCOUPPCD (settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày thanh toán giao dịch lãi lần trước, trước thời gian ngày kết toánCUMIPMT (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Tính chiến phẩm tích lũy nên trả so với khoản vay vào khoảng thời hạn giữa start_period với end_periodCUMPRINC (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả về tiền vốn tích lũy bắt buộc trả so với khoản vay vào khoảng thời gian giữa start_period và end_periodDB (cost, salvage, life, period, month) : Tính khấu hao mang đến một gia sản sử dụng phương thức số dư sút dần theo một mức cố định và thắt chặt (fixed-declining balance method) vào một khoảng thời gian xác định.DDB (cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao mang đến một tài sản sử dụng phương thức số dư bớt dần kép (double-declining balance method), hay sút dần theo một tỷ lệ nào đó, vào một khoảng thời gian xác định.DISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính tỷ lệ chiết khấu của một triệu chứng khoánDOLLARDE (fractional_dollar, fraction) : đổi khác giá dollar nghỉ ngơi dạng phân số sang giá chỉ dollar ngơi nghỉ dạng thập phânDOLLARFR (decimal_dollar, fraction) : đổi khác giá dollar ngơi nghỉ dạng thập phân số sang giá dollar sinh hoạt dạng phân sốDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn hiệu lực thực thi Macauley dựa vào đồng mệnh giá $100 (thời hạn hiệu lực là vừa phải trọng giá bán trị bây giờ của dòng giao vận tiền mặt và được dùng làm thước đo về việc phản hồi làm chuyển đổi lợi nhuận của quý hiếm trái phiếu)EFFECT (nominal_rate, npery) : Tính lãi suất thực tiễn hằng năm, biết trước lãi suất danh nghĩa hằng năm và tổng số kỳ giao dịch lãi kép mỗi nămFV (rate, nper, pmt, pv, type) : Tính quý hiếm kỳ hạn của sự đầu tư chi tiêu dựa trên việc chi trả cố định và thắt chặt theo kỳ và lãi suất vay cố địnhFVSCHEDULE (principal, schedule) : Tính cực hiếm kỳ hạn của một vốn ban sơ sau khi áp dụng một chuỗi những lãi suất kép (tính giá trị kỳ hạn cho một đầu tư có lãi vay thay đổi)INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, basis) : Tính lãi suất vay cho một hội chứng khoán đầu tư chi tiêu toàn bộIPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Trả về khoản giao dịch lãi mang đến một chi tiêu dựa trên bài toán chi trả cố định theo kỳ và dựa vào lãi suất ko đổiIRR (values, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi những lưu rượu cồn tiền mặt được mô tả bởi những trị sốISPMT (rate, per, nper, pv) : Tính số tiền lãi vẫn trả trên một kỳ nào đó so với một khoản vay mượn có lãi suất vay không đổi, sau thời điểm đã trừ số tiền gốc bắt buộc trả mang đến kỳ đó.MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa thay đổi cho kinh doanh chứng khoán dựa bên trên đồng mệnh giá $100MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội tại trong một chuỗi giao vận tiền phương diện theo chu kỳNOMINAL (effect_rate, npery) : Tính lãi vay danh nghĩa hằng năm, biết trước lãi suất thực tế và những kỳ tính lãi kép từng nămNPER (rate, pmt, pv, fv, type) : Tính số kỳ hạn để trả khoản vay trong đầu tư dựa trên từng chu kỳ, số tiền trả với tỷ suất cống phẩm cố địnhNPV (rate, value1, value2, ...) : Tính hiện giá chỉ ròng của một khoản đầu tư bằng cách sử dụng tỷ lệ chiếu khấu với các chi khoản trả kỳ hạn (trị âm) và thu nhập cá nhân (trị dương)ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính quý hiếm trên từng đồng mệnh giá $100 của đầu tư và chứng khoán có kỳ thứ nhất lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)ODDFYIELD (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Trả về roi của một chứng khoán có kỳ tính lãi thứ nhất là lẻ (ngắn hạn hay lâu năm hạn)ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính quý giá trên từng đồng mệnh giá $100 của thị trường chứng khoán có kỳ tính lãi phiếu sau cuối là lẻ (ngắn hạn hay lâu năm hạn)ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận của kinh doanh chứng khoán có kỳ cuối cùng là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)PMT (rate, nper, pv, fv, type) : Tính tiền buộc phải trả đối với khoản vay mượn có lãi suất vay không thay đổi và chi trả đông đảo đặnPPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư, trong những số ấy việc bỏ ra trả được thực hiện đều đặn theo chu kỳ với một lãi vay không đổiPRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá bán trị kinh doanh chứng khoán trên đồng mệnh giá $100, thanh toán cống phẩm theo chu kỳPRICEDISC (settlement, maturity, discount, redemption, basis) : Tính giá trị trên đồng mệnh giá chỉ $100 của một chứng khoán đã phân tách khấuPRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, basis) : Tính quý hiếm trên đồng mệnh giá $100 của một kinh doanh chứng khoán phải thanh toán giao dịch lãi vào ngày đáo hạnPV (rate, nper, pmt, fv, type) : Tính giá bán trị lúc này của một khoản đầu tưRATE (nper, pmt, pv, fv, type, guess) : Tính lãi suất vay mỗi kỳ trong một niên kimREVEICED (settlement, maturity, investment, discount, basis) : Tính số tiền nhận ra vào kỳ hạn giao dịch thanh toán cho một chứng khoán đầu tư toàn bộSLN (cost, salvage, life) : Tính giá thành khấu hao (theo phương pháp đường thẳng) của một gia sản trong một kỳSYD (cost, salvage, life, per) : Tính khấu hao theo giá bán trị còn sót lại của gia sản trong chu kỳ xác địnhTBILLEQ (settlement, maturity, discount) : Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạcTBILLPRICE (settlement, maturity, discount) : Tính quý giá đồng mệnh giá chỉ $100 mang lại trái phiếu kho bạcTBILLYIELD (settlement, maturity, pr) : Tính lợi nhuận đến trái phiếu kho bạcVDB (cost, salvage, life, start_period, end_period, factor, no_switch) : Tính khấu hao gia sản sử dụng trong vô số nhiều kỳXIRR (values, dates, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho 1 loạt lưu hễ tiền mặt không định kỳXNPV (rate, values, dates) : Tính tỷ giá bán ròng cho một dãy lưu động tiền khía cạnh không định kỳYIELD (settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận so với chứng khoán trả lãi theo định kỳYIELDDISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính lợi nhuận mỗi năm cho đầu tư và chứng khoán đã phân tách khấuYIELDMAT (settlement, maturity, issue, rate, pr, basis) : Tính lợi nhuận hằng năm của đầu tư và chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạnCác hàm Excel lượng giác - TRIGONOMETRIC FUNCTIONSACOS (number) : Trả về một quý hiếm radian nằm trong khoảng từ 0 mang lại Pi, là arccosine, hay nghịch hòn đảo cosine của một số trong những nằm trong khoảng từ -1 mang đến 1ACOSH (number) : Trả về một cực hiếm radian, là nghịch hòn đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bởi 1ASIN (number) : Trả về một quý giá radian phía bên trong đoạn từ bỏ -Pi/2 mang lại Pi/2, là arcsine, giỏi nghịch đảo sine của một trong những nằm trong tầm từ -1 cho 1ASINH (number) : Trả về một cực hiếm radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một sốATAN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong vòng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, tuyệt nghịch hòn đảo tang của một sốATAN2 (x_num, y_num) : Trả về một quý hiếm radian nằm trong khoảng (nhưng ko bao gồm) từ -Pi mang đến Pi, là arctang, tuyệt nghịch đảo tang của một điểm gồm tọa độ x và yATANH (number) : Trả về một quý hiếm radian, là nghịch hòn đảo tang-hyperbol của một số trong những nằm trong tầm từ -1 cho 1COS (number) : Trả về một quý hiếm radian, là cosine của một sốCOSH (number) : Trả về một quý hiếm radian, là cosine-hyperbol của một sốDEGREES (angle) : chuyển đổi số đo của một góc trường đoản cú radian quý phái độRADIANS (angle) : biến đổi số đo của một góc từ bỏ độ sang radianSIN (number) : Trả về một quý giá radian là sine của một sốSINH (number) : Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một sốTAN (number) : Trả về một quý giá radian, là tang của một sốTANH (number) : Trả về một quý giá radian, là tang-hyperbol của một số