GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

     

Căn cứ vào nhu yếu sửa chữa, XDCB ship hàng các hoạt động vui chơi của UEH, phòng Tài chủ yếu kế toán, phòng cơ sở vật hóa học kính trình ban giám hiệu đề xuất công ty trương, cụ thể như sau:

1. Thực trạng cơ sở đồ dùng chất:

STT

Thông tin đại lý vật chấtHiện trạngLần sửa chữa gần nhất
Thời gian sửa chữa (năm)

Nội dung sửa chữa

1Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở thiết bị chất đề nghị sửa chữa
2

2. Đề xuất giải pháp, khái toán, sàng lọc nhà cung cấp:

STT

Nội dung thực hiệnKhái toán

(đính kèm đưa ra tiết)

Hình thức tuyển lựa nhà thầu

1Nêu nội dung, phương án thực hiện
2
3

3. Đề xuất phương thức thực hiện

Lập dự án đầu tư chi tiêu XDCBSửa chữa bé dại (

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

BAN GIÁM HIỆU

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa thay thế trang vật dụng số 1

(Ban hành kèm theo quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: chống Quản trị.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị sửa chữa thiết bị

Đề nghị sửa chữa trang thiết bị(2):………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Tại(3):…………………………………………nhà……………………………………

Họ cùng tên bạn sử dụng:………………………………………………………….

Tình trạng hoạt động của trang thiết bị(4):………….……………………………….. ……………………………………………………………………………………….

Hà Nội, tháng ngày năm 20…..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang đồ vật số 2

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang đồ vật số 3

BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh TRƯỜNG

ĐH LUẬT tp hcm Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Tên đơn vị : ___________

GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP, SỬA CHỮA TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ TT

Tài sản, trang sản phẩm đề nghị

Trang bị bắt đầu /sửa chữa

Số lượng

Lý do

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Trưởng / Phó đơn vị chức năng đề nghị

(ký và ghi rõ chúng ta tên)

Ý kiến trong phòng Quản trị – vật dụng Phê xem xét của BGH

PHẦN NGHIỆM THU

Vào cơ hội : giờ đồng hồ , tháng ngày năm

Tại vị trí :

Đã tiến hành nghiệm thu quá trình theo ý kiến của nhà QTTB cùng phê chăm nom của bgh với nội dung như sau :

TT Tài sản, trang trang bị (ghi rõ tên, loại, năm và nơi sản xuất, các ký hiệu model) Trang bị mới /sửa chữa số lượng (ghi rõ đơn vị và số lượng)

Tình trạng chuyển động (ghi rõ có hoạt động tốt tốt không)

Đại diện đơn vị sử dụng TS,TTB Đơn vị cung cấp/sửa trị Đại diện chống QTTB

(Ký cùng ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ bọn họ tên) (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu tờ trình đề nghị thay thế sửa chữa trang vật dụng số 4

PHÒNG GD&ĐT ……….TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh Phúc———o0o——-

Số: …………/………..“V/v Xin ghê phí thay thế phòng học”

……….., ngày…tháng…năm…. .

Kính gửi:

UBND huyện ……………………………

Phòng Tài chủ yếu – planer huyện

Căn cứ công văn số: …………….. Ngày ……. Tháng ….. Năm ………… của chủ tịch UBND thị xã …………… về khiếp phí sắm sửa trang thiết bị cho những trường năm ……….

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học tập …… – ……..

Nay ngôi trường ………………………………………… lập tờ trình kính đề xuất UBND huyện, phòng Tài bao gồm – planer huyện coi xét, khảo sát thực tế về đại lý vật chất tại ngôi trường …………………………….., để giúp đỡ phân chia kinh phí cho ngôi trường được sửa chữa thay gắng cửa sổ các phòng học với dãy nhà văn phòng công sở bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Vậy đơn vị trường lập tờ trình ý kiến đề nghị UBND huyện, phòng Tài chủ yếu – kế hoạch huyện lưu ý thực tế, sẽ giúp đỡ đỡ bên trường thực hiện giỏi nhiệm vụ năm học …….. – ……..

Nhà ngôi trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

– Như kg: (xem xét);

– giữ VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang vật dụng số 5

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – từ do- hạnh phúc

Số:……………..

TỜ TRÌNH

V/v xin tu sữa cơ sở vật chất cho lớp……………..

Kính gửi: bgh trường……………….

Căn cứ theo kế hoạch vận động thực hiện trọng trách năm học……….. Của trường……………

Căn cứ biên bản bàn giao tài sản đầu năm mới học .

Xem thêm: Tủ Nhựa Duy Tân 5 Tầng Giá Tủ Nhựa Duy Tân 5 Tầng 6 Ngăn, Tủ Nhựa Duy Tân Tabi 5 Tầng 6 Ngăn

Nay tôi xin kính trình ban giám hiệu một vấn đề như sau:

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, vật dụng đồ chơi cho lớp chủng loại giáo ghép năm học mới………9, tôi đã tiến hành kiểm tra, già soát cục bộ cơ sở thứ chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học new được thuận lợi. Lớp chủng loại giáo ghép xin desgin kế hoạch tu sửa đại lý vật hóa học và các trang thiết bị đồ dùng , đồ chơi ship hàng cho cháu. Tuy nhiên một số vật dụng đồ đùa của năm kia bị hư hỏng nhiều, lúc này không đầy đủ để ship hàng cho con trẻ hoạt động. Vày vậy tôi mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường để mắt tới tu sữa đến lớp chủng loại giáo ghép một số đồ dùng, đồ đùa ở các góc rõ ràng :

Cữa sau công ty vệ sinh. Bể cầu………………..

Vòi nước bị mất khoá.

Vậy để bảo đảm yêu cầu về unique chăm sóc, nuôi chăm sóc và giáo dục và đào tạo trẻ trong thời hạn học ……….mà bgh nhà ngôi trường giao cho, kính mong ban giám hiệu trên xem xét, giải quyết tu sữa đến lớp mẫu mã giáo ghép để trẻ được hoạt động tốt hơn trong những năm học……

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– BGH trường ……………

– lưu giữ VT./.

Giáo viên

Mẫu tờ trình đề nghị thay thế trang máy số 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—————-

Số: ……../……….

…………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNHĐề nghị sửa chữa thay thế cơ sở vật chất trường ……………..

Kính gửi:

– Hội đồng dân chúng xã ……….

– Ủy ban quần chúng. # xã ………………

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật hóa học nhà trường;

Để bảo đảm an toàn các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ……..-………. Và lộ trình từng bước một tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.

Trường …………………… lập tờ trình report và đề nghị HĐND và ubnd xã ……………….. Một vài nội dung như sau:

1. Báo có thực trạng tình hình các đại lý vật hóa học hiện nay:

STT

Hiện trạngHạng mục

Ghi chú

1
2
3
4
5

2. Dự toán kinh phí đầu tư cho các yêu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo thực trạng là:

STT

Hạng mụcNhu cầuDự toán kinh phí

Nguồn gớm phí

1
2
3
4
5

Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm bắt đầu CSVC sẵn sàng cho năm học tập ……-……. Là: ……………….

Trong đó:

– Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm ngân sách và chi phí chi trong phòng trường là: ……………………….

– Dự loài kiến nguồn kinh phí đầu tư vận cồn XHH từ cha mẹ là: ………………………………………..

– Nguồn kinh phí đầu tư địa phương là: …………………………………………………………………………

3. Vậy ngôi trường …………………………………… đề nghị HĐND, ủy ban nhân dân xã ………………………… vồ cập sửa chữa, nâng cấp, làm cho mới những hạng mục sau:

3.1 Đối cùng với HĐND xóm ………………….

– Đề nghị HĐND xóm ………………. để ý và ra nghị quyết được cho phép vận hễ nguồn ngân sách đầu tư xã hội giáo dục và đào tạo từ cha mẹ của học viên năm học …….-…….. để triển khai việc trang trí lớp và làm cho rèm cửa ngõ phòng học.

– Dự con kiến mức vận đồng là: ………………………………………………………………………………

– thời hạn thực hiện cùng hoàn thành: …………………………………………………………………..

3.2 Đối với ủy ban nhân dân xã …………….

Xem thêm: Bí Quyết Làm Món Lòng Xào Dưa Xào Lòng Lợn Món Miền Bắc Mới Nhất

– Đề nghị ubnd xã thay thế sửa chữa trần nhựa 3 chống học và khu mong thang, thay phiên bản lề cửa sổ 8 phòng học, cố gắng trấn tuy nhiên cửa sổ 3 chống học với phòng chức năng, đóng góp mới bổ sung cập nhật 3 bộ hành lang cửa số phòng học.

– thời hạn thực hiện và hoàn thành: ……………………………………………………………………