GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

     
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Để thỏa mãn nhu cầu tốt hơn yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và học tập những sự việc cơ phiên bản về lịch sử hào hùng các giáo lý kinh tế, bộ môn kinh tế chính trị tổ chức biên soạn lại cuốn giáo trình “Lịch sử những học thuyết tởm tế”. Giáo trình này biên soạn trên cơ sở kế thừa cuốn giáo trình xuất bạn dạng năm 2001 của trường Đại học tập Tài chính Kế toán Hà Nội, đồng thời bao gồm sự cố đỏi về kết cấu, chỉnh lý, bổ sung them một vài nội dung cho phù hợp với yêu ước đào tạo, nghiên cứu và phân tích trong điều kiện mới.

Giáo trình được biên soạn với sự cố gắng của bạn hữu giảng viên cỗ môn tài chính chính trị - học viện chuyên nghành Tài chính do TS.Hà Quý Tình cùng Ths.Trần Hậu Hùng đồng nhà biên.

Tham gia soạn giáo trình gồm:

TS.Hà Quý Tình, soạn chương 1, 5, 9 và 11;

Ths.Trần Hậu Hùng, soạn chương 4, 8;

Ths.Vũ Thị Vinh, biên soạn chương 6, 10;

Ths.Đoàn Thị Hải, soạn chương 3;

Ths.Lưu Thị Hồng Việt, soạn chương 2;

Ths.Trương Văn Quý, biên soạn chương 7;

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1: Đối tượng và cách thức nghiên cứu của môn lịch sử hào hùng các học thuyết kinh tế

5

1.Đối tượng nghiên cứu và phân tích của lịch sử hào hùng các lý thuyết kinh tế

5

2.Phương pháp, mục tiêu và ý nghĩa của nghiên cứu môn lịch sử các giáo lý kinh tế

9

Câu hỏi ôn tập

12

Chương 2:Những bốn tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ và phong kiến

13

1.Những tư tưởng kinh tế tài chính cơ bạn dạng của thời kỳ nô lệ

13

2.Những bốn tưởng tài chính cơ bạn dạng của thời kỳ tiến bộ phong kiến

27

Câu hỏi ôn tập

33

Chương 3: các học thuyết tài chính của nhà nghĩa vào thương và nhà nghĩa trọng nông

35

1.Học thuyết kinh tế của công ty nghĩa trọng thương

35

2.Học thuyết kinh tế tài chính của nhà nghĩa trọng nông

45

Câu hỏi ôn tập

68

Chương 4:Các học tập thuyết kinh tế tư sản cổ điển

69

1.Hoàn cảnh thành lập và điểm sáng của những học thuyết kinh tế tư sản cổ điển

69

2.Nội dung các học thuyết kinh tế tài chính tư sản cổ điển

71

Câu hỏi ôn tập

101

Chương 5:Học thuyết kinh tế của các đại biểu kinh tế tài chính chính trị tầm thường

103

1.Hoàn cảnh thành lập và hoạt động và điểm sáng của tài chính chính trị trung bình thường

103

2.Nội dung học thuyết tài chính của các nhà kinh tế tài chính chính trị khoảng thường

106

Chương 6:Học thuyết kinh tế của công ty nghĩa thôn hội ko tưởng

121

1.Hoàn cảnh thành lập và đặc điểm học thuyết tài chính của công ty nghĩa buôn bản hội không tưởng

121

2.Nội dung học thuyết tài chính của chủ nghĩa làng hội không tưởng

125

Câu hỏi ôn tập

135

Chương 7: học thuyết kinh tế tài chính của Karl Marx

137

1.Điều kiện lịch sử hào hùng hình thành nhà nghĩa Marx

137

2.Quá trình xây đắp và phát triển kinh tế chính trị Marx

140

3.Công lao của Marx đóng góp cho Khoa kinh tế tài chính chính trị

150

4.V.I.Lênin bảo đảm an toàn và phân phát triển kinh tế chính trị Marx

155

Chương 8:Các học thuyết kinh tế truyền thống mới

161

1.Hoàn cảnh thành lập và điểm lưu ý của những học thuyết cổ điển mới

161

2.Nội dung những học thuyết truyền thống mới

164

Chương 9:Học thuyết kinh tế tài chính của John Maynad Keynes

177

1.Hoàn cảnh thành lập và điểm lưu ý học thuyết tài chính của J.Keynes

177

2.Những nội dung hầu hết trong học tập thuyết kinh tế tài chính của J.Keynes

181

3.Sự cải cách và phát triển học thuyết kinh tế tài chính J.Keynes và những tinh giảm trong kim chỉ nan J.Keynes

193

Câu hỏi ôn tập

197

Chương 10: học thuyết tài chính của công ty nghĩa tự do mới và trường phái chính hiện đại

199

1.Học thuyết tài chính của công ty nghĩa thoải mái mới

199

2.Học thuyết kinh tế của P.A.Samuelson

208

3.Lý thuyết về tăng trưởng với phát triển kinh tế ở những nước đang phát triển