Công thức tiếng anh cơ bản

     

Bài viết này đã giúp hỗ trợ tới các bạn 88 cấu trúc tiếng Anh thông dụng duy nhất "THEO LỘ TRÌNH 30 NGÀY" nhằm giúp chúng ta lên định kỳ trình học tập cân xứng cho bản thân nhé.

Bạn đang xem: Công thức tiếng anh cơ bản


Nhiều các bạn nghĩ rằng học TOEIC là buộc phải học đa số thứ thật cao thâm thì mới chinh phục được điểm 990. Tuy nhiên, chúng ta lại quên rằng dù là bạn sẽ học vật gì thì cũng cần được đi lên từ bỏ những kiến thức và kỹ năng thông dụng nhất.

Chính vì vậy, sẽ giúp đỡ các em học vẫn ôn luyện TOEIC được hiệu quả Anh ngữ Ms Hoa sẽ share tổng hơp 88 kết cấu câu giờ Anh phổ biến, quan trọng và hay mở ra trong kỳ thi TOEIC mà các em phải ghi lưu giữ nhé!

Với khối hệ thống 88 kết cấu tiếng Anh phổ biến cô đã phân tách cho các bạn học trong vòng 30 ngày ghi nhớ và rèn luyện thuần thục từng cấu tạo câu. Hi vọng rằng chỉ với sau 30 ngày các em đã núm vững toàn bộ các cấu tạo câu này! (astore.vn sẽ update lên 100 cấu trúc tiếng anh thông dụng trong thời gian tới, nên các bạn theo dõi để cập nhật nhanh giường nhé)

Luyện Tập Cấu Trúc giờ Anh Trong 30 ngày

Cùng bước đầu luyện tập các câu trúc giờ đồng hồ anh cơ bản, phổ biến nhất cùng Anh ngữ Ms Hoa vào 30 ngày nhé!

Ngày 1

1. V-ing +sth + be +adj-if not impossible

Ex: Traveling alone into a jungle is adventurous – if not impossible (Đi một mình vào vùng rừng núi là mạo hiểm – nếu không nói là không thể)

2. There + be + no + N + nor + N

Ex: There is no food nor water (không gồm thức ăn uống và cũng không tồn tại nước

Ngày 2

3. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj

Ex: there wasn’t time to identify what is was (Không kịp nhận thấy đó là mẫu gì)

4. S + see oneself + V-ing…

Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco (Bạn có cơ hội được đi cáp treo ngơi nghỉ San Francisco)

*

Ngày 3

5. There (not) appear to lớn be + N..

 Ex: There didn’t appear to be anything in the museum (Dường như không tồn tại gì trong kho lưu trữ bảo tàng cả)

6. It’s + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm cho gì)

7. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có cái gì...)

Ngày 4

8. Feel like + V-ing (cảm thấy thích có tác dụng gì...)

9. Expect someone to vày something (mong đợi ai làm gì...)

10. Advise someone to vì chưng something (khuyên ai làm cho gì...)

Ngày 5

11. Take place = happen = occur (xảy ra)

12. to be excited about (thích thú)

13. to be bored with/ fed up with (chán dòng gì/làm gì)

Ngày 6

14. Go + V-ing (chỉ những trỏ tiêu khiển..)

E.g. Go camping...

15. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc mướn ai làm gì...)

e.g.1: I had my hair cut yesterday. 

e.g.2: I’d lượt thích to have my shoes repaired.

16. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to bởi something (đã mang đến lúc ai đó phải làm gì...)

e.g.1: It is time you had a shower. 

e.g.2: It"s time for me to ask all of you this question 

Ngày 7

17. It + takes/took+ someone + amount of time + to vị something (làm gì... Mất bao nhiêu thời gian...)

e.g.1: It takes me 5 minutes to get khổng lồ school. 

e.g.2: It took him 10 minutes to bởi vì this exercise yesterday.

18. To lớn prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... Không làm gì..)

e.g.1: I can’t prevent him from smoking

e.g.2: I can’t stop her from tearing

Ngày 8

19. S + find+ it+ adj to bởi something (thấy ... để làm gì...)

e.g.1: I find it very difficult to learn about English. 

e.g.2: They found it easy khổng lồ overcome that problem.

20. To prefer + Noun/ V-ing + khổng lồ + N/ V-ing(Thích loại gì/làm gì hơn mẫu gì/ làm cho gì)

e.g.1: I prefer dog to cat. 

e.g.2: I prefer reading books khổng lồ watching TV.

21. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm những gì hơn làm cho gì)

e.g.1: She would rather play games than read books.

e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

Ngày 9

22. Lớn be/get Used lớn + V-ing (quen làm gì)

e.g.1: I am used to eating with chopsticks.

23. Used khổng lồ + V (infinitive) (Thường làm gì trong qúa khứ và hiện nay không làm nữa)

e.g.1: I used lớn go fishing with my friend when I was young.

e.g.2: She used khổng lồ smoke 10 cigarettes a day.

Xem thêm: Các Cách Cột Tóc Cao Đơn Giản Cho Bạn Gái Cực Xinh Và Nổi Bật

Ngày 10

24. Leave someone alone (để ai yên...)

25. By + V-ing (bằng biện pháp làm...)

26. Want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + lớn + V-infinitive

e.g.1: I decide khổng lồ study English.

Ngày 11

27. for a long time = for years = for ages (đã những năm rồi)(dùng trong thì bây giờ hoàn thành)

28. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to vày something (quá....để mang lại ai có tác dụng gì...)

e.g.1 This structure is too easy for you to remember.

e.g.2: He ran too fast for me lớn follow.

29. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... Cho nỗi mà...)

e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.

e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

Ngày 12

30. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... Mang lại nỗi mà...)

e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. 

e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

31. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to vị something(Đủ... Mang lại ai đó có tác dụng gì...)

e.g.1: She is old enough to lớn get married. 

e.g.2: They are intelligent enough for me lớn teach them English.

Ngày 13

32. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( không thể tinh được về....)

33. to be angry at + N/V-ing (tức giận về)

34. To lớn give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ loại gì...)

Ngày 14

35. Would like/ want/wish + to vì something (thích làm gì...)

36. have + (something) lớn + Verb (có cái nào đấy để làm)

37. It + be + something/ someone + that/ who (chính...mà...)

Ngày 15

38. to be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ hèn về...)

39. By chance = by accident (adv) (tình cờ)

40. Khổng lồ be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)

Ngày 16

41. Had better + V(infinitive(nên làm cho gì....)

42. Hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,

e.g.1: I practice speaking English everyday

43. Can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì...)

Ngày 17

44. to be keen on/ khổng lồ be fond of + N/V-ing (thích làm cái gi đó...)

45. to be interested in + N/V-ing (quan trọng tâm đến...)

46. to waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc thời gian làm gì)

47. To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời hạn làm gì…)

To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời hạn vào vấn đề gì...)

e.g.1: I spend 2 hours a day reading books

e.g.2: She spent all of her money on clothes.

Ngày 18

48. When + S + V(qkd), S + had + Pii

49. Before + S + V(qkd), S + had + Pii

50. After + S + had +Pii, S + V(qkd)

51. When + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.

Xem thêm: Một Số Câu Chuyện Về Bác Hồ Chí Minh, Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Về Bác Hồ Và Thiếu Nhi

Ngày 19

52. to be crowded with (rất đông cái gì đó...)

53. to be full of (đầy vật gì đó...)

54. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là những động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ nhường nhịn như/ trở nên... Sau bọn chúng nếu bao gồm adj với adv thì họ phải chọn adj)

Ngày 20

55. As soon as (ngay sau khi)

56. to be afraid of (sợ chiếc gì..)

57. could hardly (hầu như không)( chú ý: hard khác hardly)

58. Except for/ apart from (ngoài, trừ...)

59. Have difficulty + V-ing (gặp trở ngại làm gì...)

Ngày 21

60. Chú ý khác nhau 2 nhiều loại tính từ V-ed và V-ing: cần sử dụng -ed để biểu đạt về người, -ing cho vật. Cùng khi mong nói về bản chất của từ đầu đến chân và thứ ta cần sử dụng –ing

e.g.1: That film is boring. 

e.g.2: He is bored. 

e.g.3: He is an interesting man. 

e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó tránh việc nhầm cùng với –ed, ví dụ điển hình ta nói : a loved man có nghĩa “người bọn ông được thích mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” sinh sống đó)

61. To be fined for (bị phân phát về)

62. From behind (từ phía sau...)

Ngày 22

63. So that + mệnh đề (để....)

64. In case + mệnh đề (trong ngôi trường hợp...)

65. Can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive

Ngày 23

66. Put + up + with + V-ing (chịu đựng...)

67. Make use of + N/ V-ing (tận dụng đồ vật gi đó...)

68. Get + adj/ Pii

Ngày 24

69. Make progress (tiến bộ...)

70. One of + so sánh hơn tuyệt nhất + N (một vào những...)

71. It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành

72. Live in (sống ở)/

Live at + địa chỉ cụ thể

Live on (sống dựa vào vào...)

Ngày 25

73. Take over + N (đảm nhiệm dòng gì...)

74. Bring about (mang lại)

75. To succeed in (thành công trong...)

76. Go for a walk (đi dạo)/

go on holiday/picnic (đi nghỉ)

Ngày 26

77. Chú ý: so + adj còn such + N

78. At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)

79. To find out (tìm ra),

Ngày 27

80. One way or another: Không bằng phương pháp này thì bằng phương pháp khác

81. Feel pity for: mến thương cho

82. Keep in touch: giữ lại liên lạc

Ngày 28

83. Catch sight of: quan sát và theo dõi ai

84. Complain about: than thở về

Ngày 29

85. Be tired of something: mệt mỏi về

86. Increase/Decrease by: tăng/giảm bao nhiêu

Ngày 30

87. Be confused at: run sợ vì

88. to ring Sb = lớn give Sb a ringgọi điện

Với 88 kết cấu câu giờ Anh thường dùng trên đây nếu các em ghi lưu giữ hết sẽ có cho bản thân lượng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh khá khủng sử dụng hàng ngày giao tiếp cũng giống như áp dụng được trong đề thi TOEIC. Phương pháp ghi nhớ hiệu quả đó là cùng với mỗi cấu tạo câu chúng ta hãy viết lấy 2 - 3 ví dụ nhằm biết có lẽ rằng mình sẽ hiểu và thành thành thục với kết cấu câu đó.

> Ngữ Pháp giờ Anh TOEIC (Full)

Thường sau khoảng một thời gian chúng ta sẽ dễ dàng quên còn nếu như không sử dụng đến nhiều, cũng chính vì vậy nhằm nhớ và luôn nhớ kiến thức sẽ học chúng ta đừng quên "HỌC LẠI" phần đa gì đã học khoảng một tuần lễ bạn hãy học lại cấu câu vẫn học rồi và viết thêm lấy ví dụ mới, cứ như vậy chắc chắn là 88 cấu tạo tiếng anh trên sẽ ở lòng trong lòng bàn tay bạn nhé!