Công thức câu tường thuật trong tiếng anh

     

Câu trần thuật (Reported speech) là 1 trong những trong những kết cấu ngữ pháp phổ biến và bổ ích trong cả văn viết với văn nói. Cấu trúc câu tường thuật hay được áp dụng khi người nói, fan viết ý muốn kể lại hoặc thuật lại tiếng nói của một ai đó. Thường thì có 3 nhiều loại câu trần thuật chính: câu tường thuật sinh hoạt dạng câu kể, câu tường thuật ngơi nghỉ dạng thắc mắc và câu tường thuật làm việc dạng câu mệnh lệnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn về cấu tạo và cách sử dụng của từng các loại câu trần thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu kể

Đây là một số loại câu được dùng phổ biến nhất, dùng để làm thuật lại các lời nói, mẩu truyện của một tín đồ khác sẽ nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I like my house very much”.

Bạn đang xem: Công thức câu tường thuật trong tiếng anh

⇒ She said that she liked her house very much.

said khổng lồ + O -> told+O

VD: He said to lớn me, “I like this song.” => He told me he liked that song 

says/say lớn + O -> tells/tell + O

VD: She says lớn me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật sinh sống dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng thắc mắc đơn giản trong giờ đồng hồ anh, thường ban đầu bắt động từ TOBE hoặc trợ hễ từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: khi tường thuật câu hỏi Yes – No questions, ta nên chuyển thắc mắc trực tiếp sang dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đổi thì, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ bỏ chỉ địa điểm chốn, đại từ chỉ định, và nhà ngữ, tân ngữ, đại từ mua cho phù hợp.

Wh-questions:

Câu tường thuật dạng câu hỏi Wh- là các loại câu bắt đầu bắt những từ nghi vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say to lớn + O -> asks/ask + O

said khổng lồ + O -> asked + O.

3. Câu tường thuật sinh sống dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.

Xem thêm: 10 Ngân Hàng Cho Chọn Mở Tài Khoản Số Tài Khoản Ngân Hàng Đẹp

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriend told her lớn cook a meal for him.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said lớn us. 

=> The teacher told us not khổng lồ talk in class.

Một số hễ từ thường dùng khi trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một số trong những câu tường thuật ở dạng quánh biệt

SHALL/ WOULD cần sử dụng để miêu tả đề nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD cần sử dụng để diễn tả sự yêu thương cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me khổng lồ help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you xuất hiện the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to mở cửa the door for her.

Cách gửi từ câu trực tiếp quý phái câu tường thuật

Bước 1: Xác định cồn từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love me anymore.

Bước 2: Lùi thì của cồn từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì bây giờ đơnSimple past tense – Thì vượt khứ đơn
Present continuous tense – Thì hiện tại tiếp diễnPast continuous tense -Thì thừa khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì thừa khứ đơnPast perfect tense – Thì quá khứ hoàn thành
Present perfect tense – Thì hiện tại hoàn thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ trả thành
Past perfect tense – Thì quá khứ trả thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ hoàn thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì thừa khứ dứt tiếp diễn
Past continuous tense – Thì thừa khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn
Future tense – Thì tương lai đơnFuture in the past tense – Thì tương lai trong vượt khứ
Future continuous tense – Thì tương lai tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp nối trong thừa khứ

Bước 3: Đổi đại từ bỏ nhân xưng, đại từ tải và tính từ sở hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại từ bỏ nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại trường đoản cú sở hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính từ sở hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi các từ chỉ khu vực chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu cồn từ tường thuật chia ở các thì hiện tại họ giữ nguyên thì của đụng từ chính, đại từ chỉ định và các trạng tự chỉ địa điểm chốn cũng tương tự trạng từ bỏ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi đưa sang câu tường thuật.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Gửi Được Tin Nhắn Sms Trên Android, 5 Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Không Gửi Được Tin Nhắn

Ví dụ: 

– He says: “I’m going lớn Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to lớn Ha Noi next week.

Một số đụng từ không thay đổi khi gửi sang tiếng nói gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought khổng lồ => ought to lớn