CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

     

Thế như thế nào là câu trực tiếp – câu loại gián tiếp? vào câu trực tiếp con gián tiếp thì các thành phần câu vẫn được thay đổi như cố gắng nào? Để hoàn toàn có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này thuộc 4Life English Center (astore.vn) tò mò tất tần tật về câu trực tiếp loại gián tiếp trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Chuyển câu trực tiếp gián tiếp

*
Câu trực tiếp loại gián tiếp
2. Phương pháp chuyển câu trực tiếp lịch sự câu gián tiếp 3. Cách thay đổi các một số loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp 5. Bài bác tập về đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp

1. Có mang câu trực tiếp loại gián tiếp

Khi ao ước nhắc lại lời nói của một ai đó, ta hay sử dụng câu tường thuật trực tiếp hoặc câu tường thuật loại gián tiếp. Câu trực tiếp (direct speech) là câu tường thuật đúng mực điều ai đó biểu đạt (còn call là trích dẫn). Câu con gián tiếp (indirect speech) là câu biểu đạt lại ý của người nói mà không cần đúng đắn từng từ. Với cả câu trực tiếp và câu loại gián tiếp sẽ ban đầu bằng một mệnh đề tường thuật, hệt như lời dẫn. Tiếp đến là mệnh đề được tường thuật hoặc văn bản được thuật lại.

Câu trực tiếp: Mệnh đề trần thuật + “mệnh đề được tường thuật” Mệnh đề được trần thuật được đặt trong dấu ngoặc kép, nói lại chính xác từng từ đã làm được nói trước đó.

Ví dụ: My brother said: “I went out last night.” (Anh tôi nói: “Tối trong ngày hôm qua anh đi chơi.”)

Câu con gián tiếp: Mệnh đề trần thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật. Với câu con gián tiếp thêm tự “that” để nối giữa hai mệnh đề. Mệnh đề được tường thuật sẽ không có dấu ngoặc kép cùng không buộc phải thuật lại đúng chuẩn từng từ.

Ví dụ: My sister said that she was cleaning the house. (Chị tôi bảo rằng chị ấy đã dọn nhà.)

2. Biện pháp chuyển câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp

*
Chuyền từ bỏ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Cùng khám phá quy tắc chuyển câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp qua ví dụ sau: Ví dụ: vào một ngày đẹp trời, Peter nói cùng với tôi: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

Bước 1: khẳng định từ tường thuật

Khi ước ao tường thuật lại khẩu ca của Peter, các bạn phải nói: “Peter nói rằng” Ta sẽ thực hiện 2 rượu cồn từ là:

told: yêu cầu dùng khi họ thuật lại rằng Peter nói với một người thứ cha khác.said: Thuật lại khi không nói tới người đồ vật 3.

Ngoài ra còn một trong những động từ khác như asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu tạo giống said that. Giữ ý: từ “that” rất có thể sử dụng hoặc không trong câu loại gián tiếp. Ngừng bước 1, các bạn sẽ được như sau; ⇒ Peter told me that my girlfriend will come here to lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của cồn từ về thì thừa khứ

Thời điểm của mệnh đề được trần thuật không xẩy ra ở thời gian nói nữa bởi vì đó chỉ với thuật lại lời nói trong vượt khứ. Bởi vậy, rượu cồn từ trong câu sẽ được lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời gian tường thuật. Rõ ràng khi từ câu trực tiếp qua câu con gián tiếp thì:

Hiện trên đơn/ tiếp diễn/ xong -> thừa khứ đơn/ tiếp diễn/ trả thành.Quá khứ đối kháng -> quá khứ trả thành.Quá khứ tiếp tục -> quá khứ chấm dứt tiếp diễnQuá khứ xong xuôi -> quá khứ trả thànhTương lai đối chọi -> sau này trong thừa khứTương lai gần (am/is/are + going lớn V) -> was/ were going lớn VWill (các thì tương lai) -> WouldShall/ Can / May -> Should / Could/ MightShould / Could/ Might/ Would/ Must -> duy trì nguyên

Sau bước 2 này ta có: Peter told me that my girlfriend would come here lớn visit me tomorrow. (will -> would)

Bước 3: Đổi đại từ bỏ nhân xưng, đại từ thiết lập và tính tự sở hữu

Bước tiếp sau là thay đổi cách xưng, do ta sẽ không còn thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào ngày mai” nhưng tường thuật lại lời của Peter rằng “Bạn gái của Peter sẽ đến thăm anh ấy…”. Vậy nên những lúc chuyển từ thẳng sang loại gián tiếp cần chú ý đại từ nhân xưng, tính từ tải và đại từ sở hữu trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

I -> She/ heWe -> TheyYou (số ít) / you (số nhiều) -> I, he, she/ theyUs -> ThemOur -> TheirMyself -> Himself / herselfYourself -> Himself / herself / myselfOurselves -> ThemselvesMy -> His/ HerMe -> Him/ HerYour (số ít) / your (số nhiều) -> His, her, my / TheirMine -> His/ hersYours (số ít)/ Yours (số nhiều) -> His, her, mine/ Theirs

Trong đoạn này ta sẽ có: Peter told me that his girlfriend would come here to visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời gian và chỗ chốn

Bước ở đầu cuối là đề xuất đổi cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn vì lúc thời gian và vị trí không còn xảy ra ở thời khắc tường thuật nữa yêu cầu câu gián tiếp sẽ nắm đổi. Khi chuyển hẳn sang câu con gián tiếp đổi khác những điểm sau:

Here -> ThereNow -> ThenToday/ tonight -> That day/ That nightYesterday -> The previous day, the day beforeTomorrow -> The following day, the next dayAgo -> BeforeLast (week) -> The previous week, the week beforeNext (week) -> The following week, the next weekThis -> ThatThese -> Those

Cuối cùng sau 4 bước ta sẽ được câu gián tiếp hoàn chỉnh là: Peter told me that his girlfriend would come there lớn visit him the next day.

3. Cách biến hóa các các loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp

*
Các một số loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp

Lúc biến đổi từ câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếp sẽ có được 3 dạng bao gồm là: dạng câu è thuật, thắc mắc và câu mệnh lệnh.

3.1. Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi

Ta có thể sử dụng các động từ sau: asked, wondered, wanted khổng lồ know. Câu hỏi Yes/ No Khi thay đổi từ câu trực tiếp sang câu con gián tiếp ở dạng này cần:

Thêm if hoặc whether trước câu hỏi.Đổi vị trí của chủ ngữ và hễ từ trong câu.

Công thức: S + asked/ wondered/ wanted to lớn know + if/ whether + S +V… Ví dụ: “Are you hungry?” My dad asked. ⇒ My dad asked if I was hungry. Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi -WH Công thức: S + asked/ wondered/ wanted lớn know + -WH + S +V… Ví dụ: “How is the weather?” Lilly asked ⇒ Lilly asked how the weather was.

3.2. Câu gián tiếp dạng è cổ thuật

Công thức: S + say(s)/ said (that) + Mệnh đề được trần thuật Ví dụ: She said to me”I haven’t finished my work” -> She told me she hadn’t finished her work.

3.3. Câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Để yêu ước một nghĩa vụ với ai đó, sử dụng các dạng động từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…Câu chỉ thị yêu mong bắt buộc sẽ tiến hành nhấn táo bạo với đụng từ ordered. Công thức:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to lớn V…S + ordered + somebody + to bởi something

Ví dụ:

“Open the door, please”, John said ⇒ John told me to xuất hiện the doorHe said lớn me angrily: “Shut down the music” ⇒ He ordered me to lớn shut down the music.

4. Các dạng đặc trưng của câu con gián tiếp

Bên cạnh 3 dạng chính trên, còn tồn tại một số trường thích hợp khác của câu loại gián tiếp như là:

Will/ would/ can/could sử dụng để mô tả sự yêu mong lịch sự:

Ví dụ: Aladin asked me: “Can you open the door for me?” ⇒ Aladin asked me to mở cửa the door for him.

Xem thêm: Mẹo Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Thông Dụng Trong Tiếng Nhật

Shall/ would dùng để mô tả đề nghị, lời mời:

Ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Lavie asked. ⇒ Lavie offered to lớn bring me a cup of coffee.

Câu cảm thán:

Ví dụ: “What an interesting novel!” She said ⇒ She exclaimed that the novel was interesting.

5. Bài tập về đưa câu thẳng sang gián tiếp

*
các các loại câu từ thẳng sang con gián tiếp

5.1. Bài tập 1

Hoàn thành các câu sau:

“What are they doing?” she asked. She wanted lớn know………………………………………………………..“Are you going to lớn the cinema?” he asked me. He wanted to lớn know………………………………………………………….The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted to lớn know……………………………………………...”How bởi you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………“Has Caron talked to lớn Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….“Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….“How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….He asked, “Do I have to bởi vì it?” He asked……………………………………… …………………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….“Which dress vì chưng you like best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….“Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….“Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted to lớn know ………………………………………..“Why don’t you help me?” she asked him. She wanted to lớn know ………………………………………………….“Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………“Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..“What’s the time?” he asked. He wanted khổng lồ know ……………………………………………………..“When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………“Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………“Where did they live?” he asked. He wanted khổng lồ know ………………………………………………….“Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….

5.2. Bài bác tập 2

Điền “said” hoặc “told” vào khu vực trống thích hợp trong các câu dưới đây:

He …. Them that he would be there on time.I …. That I hated carrots.They …. Us the concert was starting at 6PM.She … that she would not leave without me.My friend …. Me that she had bought me a gift.She ….. She loved candies.He …. Me that he would go lớn the library tomorrow morning.My mother …. To lớn me that she was going khổng lồ DaNang thành phố on Friday.Jack ….. It would rain today.Julia …. Us that she could not come khổng lồ join us today.

5.3. Bài bác tập 3

Trắc nghiệm câu trực tiếp con gián tiếp: 1. He said that he met me ______.

The previous daythe daythe before daythe day

2. Jenny wants to know ______ come back lớn the office.

When will my bosswill when my bosswhen my quái dị willwhen my quái vật would

3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.

to smokenot khổng lồ smokethat smokingsmoking

4. Rose asked me ______ feel most interested in life.

What make meif I makewhat made mewhat did make me

5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.

to usenot to lớn useto usingif using

6. Jane asked me ______ going lớn settle down in Australia.

When am Iwhen was Iwhen I waswas when I

7. My mother said that ______ when she saw me getting married.

She feels happyshe felt happydid she fell happyshe is felt happy

8. Kate asked me what type of instrument I used most often.

Whatwhenifno article

9. John told me ______ the furniture in his closet until he came home

to touchthat touchingnot khổng lồ touchto touching

10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.

If helpingnot to lớn helpwhether to helpto help

5.4. Đáp án

Bài tập 1: 

She wanted khổng lồ know what they were doing.He wanted to know if I was going khổng lồ the cinema.The teacher wanted khổng lồ know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked to lớn Kevin.She asked me where her umbrella was.Ron asked us how we were.He asked if he had to vì chưng it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She asked me if I could meet her at the station.The teacher wanted to know who knew the answer.She wanted to know why he didn’t help her.e asked me if I had seen that car.The mother asked the twins if they had tidied up their room.He wanted to lớn know what time it was.She asked me when we would meet again.She asked him if he was crazy.He wanted to lớn know where they had lived.He asked her if she would be at the party.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất 2019, Mẫu Phiếu Chi Kế Toán Mới Nhất

Bài tập 2:

ToldSaidToldSaidToldSaidToldSaidSaidTold

Bài tập 3:

ADBCBCBACD

Trên đây là toàn bộ cụ thể về câu trực tiếp loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh. Hi vọng với kiến thức và kỹ năng ngữ pháp mà 4Life English Center (astore.vn) chia sẻ sẽ giúp bạn thuận lợi vượt qua những bài thi cùng áp dụng chúng nó vào giao tiếp hàng ngày.