Chỉnh độ rộng cột trong excel 2010

     
Excel mang đến astore.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn thấy mình bắt buộc bung rộng lớn hoặc giảm độ rộng lớn Excel sản phẩm và chiều cao cột của hàng, gồm một vài cách để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị form size tối thiểu, buổi tối đa cùng mặc định cho từng kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Chỉnh độ rộng cột trong excel 2010

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu bạn đang thao tác làm việc ở dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng coi Sổ có tác dụng việc, nút sắp xếp Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng theo inch, centimet và milimet. Đơn vị đo được để theo đơn vị inch theo khoác định. Đi cho tới Tùy chọn > Thước > Hiển >Nâng > chọn một tùy chọn từ list Đơn vị Thước đo. Nếu khách hàng chuyển sang trọng dạng xem Thông thường thì độ rộng cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng và cột trơ khấc chỉ có thể có một mua đặt. Ví dụ: một cột đơn rất có thể có phạm vi 25 điểm nhưng cấp thiết rộng 25 điểm cho một hàng với 10 điểm cho một hàng khác.


Phiên bản mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết đặt chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn vắt đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá bán trị các bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để nhanh chóng setup chiều rộng lớn của một cột, hãy bấm vào phải vào cột được chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập giá trị mà bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với văn bản (Tự rượu cồn Khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự hễ Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để cấp tốc chóng tự hễ khớp tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ma lanh giới nào giữa hai tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô vào cột tất cả chiều rộng lớn mà bạn muốn sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm con chuột phải vào một ô vào cột đích, trỏ tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút duy trì Chiều rộng

*
Cột Nguồn.


Thay thay đổi chiều rộng mặc định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị cho cột mặc định chứng thực số ký tự trung bình của font chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một trong những khác đến chiều rộng lớn cột mang định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn cột mang định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng cột khoác định cho toàn cục sổ có tác dụng việc, nhấp chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột mặc định cho tất cả các sổ thao tác và trang tính mới, bạn cũng có thể tạo một mẫu sổ thao tác làm việc hoặc mẫu trang tính rồi nhờ vào các mẫu mã này cho các sổ thao tác hoặc trang tính mới. Xem các liên kết sau để hiểu biết thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo nhãi ranh giới phía bên buộc phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà bạn muốn.

Để biến hóa chiều rộng của nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo nhãi con giới sang trọng phía bên nên của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, lựa chọn cột hoặc những cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm đúp vào ranh con giới sinh sống phía bên nên của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh ma giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn cố gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự đụng Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự rượu cồn khớp cùng với tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào ranh mãnh giới phía bên dưới một trong số tiêu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều cao của một hàng, kéo ma lanh giới bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi mặt hàng đạt độ cao mà bạn muốn.

Để chuyển đổi chiều cao của không ít hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo oắt con giới bên dưới một trong những tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để biến hóa chiều cao của tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo rạng rỡ giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề sản phẩm nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào ma lanh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Xem thêm: Top 5 địa chỉ lấy sỉ giày dép Hà Nội chuẩn, giá tốt nhất

Đầu Trang


Nếu mình muốn sử dụng đơn vị chức năng inch mang đến độ rộng lớn cột và độ cao hàng, các bạn nên thao tác làm việc trong chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, team Dạng xem Sổ làm việc, nút Bố trí Trang). Trong cơ chế xem bố trí Trang, bạn có thể chỉ định phạm vi cột hoặc chiều cao hàng bởi inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị chức năng đo khoác định, nhưng bạn cũng có thể thay đổi đơn vị đo sang cm hoặc milimet.

Trong Excel 2007, bấm vào Nút astore.vn Office Kích

*
>Excel lựa chọn Nâng> cao.

Trong Excel 2010, tiếp cận Tệp và >chọn Nâng > cao.

Thiết đặt chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cố kỉnh đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị chúng ta muốn.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để tự động hóa khớp với nội dung (tự động khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cầm cố đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng lớn Cột.

Mẹo Để nhanh chóng tự hễ khớp vớ cả các cột vào trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô trong cột tất cả chiều rộng lớn mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, nhấn vào Sao chép, rồi lựa chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong đội Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên dưới Dán, lựa chọn Độ rộng lớn cột.


Thay đổi chiều rộng mặc định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang đến cột mang định chỉ rõ số ký kết tự vừa đủ của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác đến chiều rộng cột khoác định đối với trang tính hoặc sổ làm cho việc.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng cột mặc định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng cột mang định cho toàn bộ sổ có tác dụng việc, bấm chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng mang định.

Trong hộp Độ rộng cột mang định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn muốn xác định độ rộng cột khoác định cho toàn bộ các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một mẫu mã sổ làm việc hoặc mẫu trang tính, rồi tạo những sổ thao tác làm việc hoặc trang tính mới dựa trên những mẫu đó. Để biết thêm thông tin, hãy coi mục lưu lại sổ thao tác hoặc trang tính làm cho mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng của một cột, kéo nhãi giới phía bên yêu cầu của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà các bạn muốn.

Để đổi khác chiều rộng của không ít cột, chọn cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo oắt giới sang trọng phía bên nên của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của rất nhiều cột để vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi bấm đúp vào rỡ giới sinh sống phía bên đề nghị của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi ranh giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn cố đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm quý giá mà bạn muốn.


Thay đổi độ cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự cồn Khớp chiều cao Hàng.

Mẹo Để nhanh lẹ tự cồn khớp vớ cả các hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào nhãi con giới bên dưới một trong số tiêu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo oắt con giới phía dưới tiêu đề hàng cho tới khi mặt hàng đạt độ cao mà các bạn muốn.

Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo rỡ giới phía dưới một trong số tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để đổi khác chiều cao của vớ cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi nhép giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Xem thêm: Cách Dùng Tinh Bột Nghệ Chữa Dạ Dày Hiệu Quả, Chữa Đau Dạ Dày Bằng Nghệ Có Hiệu Quả Không

Để đổi khác chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào trẻ ranh giới bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


chuyển đổi chiều rộng cột và độ cao hàng trong Excel for Mac

biến đổi chiều rộng cột và chiều cao hàng vào Excel Online

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm gắng nào nhằm tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong bí quyết

những phím tắt với phím tính năng của Excel

các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

những hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển các kĩ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia astore.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)Bạn có thể giúp bọn chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn bằng lòng đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì tác động đến hưởng thụ của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không bao gồm thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản nghịch hồi

Cảm ơn ý kiến của bạn!


×
Nội dung mới
astore.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © astore.vn 2022