Chả Bò Bà Hường Đà Nẵng

     
" data-medium-file="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-cha-bo-ba-huong-le-thi-huong-300x50.png" data-large-file="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-cha-bo-ba-huong-le-thi-huong.png" data-lazy-srcset="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-cha-bo-ba-huong-le-thi-huong-300x50.png 300w, https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-cha-bo-ba-huong-le-thi-huong.png 350w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-cha-bo-ba-huong-le-thi-huong-300x50.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
*
" data-image-caption="Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường

" data-medium-file="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-300x119.jpg" data-large-file="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-1024x405.jpg" data-lazy-srcset="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-768x304.jpg 768w, https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-300x119.jpg 300w, https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-1024x405.jpg 1024w, https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-1536x608.jpg 1536w, https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" data-lazy-src="https://astore.vn/wp-content/uploads/2021/09/Chả-Bò-bà-Hường-Chả-Bò-Dà-Nẵng-Chả-bò-Lê-Thị-Hường-768x304.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
*

Chả trườn Bà Hường - Chả bò Đà Nẵng - Chả bò Lê Thị Hường

Chả trườn bà Hường - Chả trườn Lê Thị Hường là thương hiệu đặc sản nổi tiếng chả trườn Đà Nẵng bên trong top đặc sản Đà Nẵng lừng danh xứ Quảng, Đà Thành. Món quà chân thành và ý nghĩa khi mang đến Đà Nẵng.