Cách xưng hô khi cúng giỗ

     
Tin tứcPhật họcĐời SốngVăn HóaGiáo dụcGóc nhìnSự kiệnHoằng phápSức khỏeThiết kế Phật giáo Toggle navigation


Bạn đang xem: Cách xưng hô khi cúng giỗ

*Xem thêm: Tác Dụng Của Trái Nhàu Ngâm Rượu Có Tác Dụng Gì? Cách Ngâm Rượu Trái Nhàu

Phật học đời sống, xin liệt kê các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ để quý thầy tham khảo. Công ty chúng tôi mạn phép tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ từ các nội dung bài viết trên mạng internet, tạo thành thành 1 bảng mang đến dễ tra cứu. Mong để giúp đỡ ích được cho chính mình đọc.
Xem thêm: Có Thể Mang Thai Ngay Sau Khi Kỳ Kinh Nguyệt Vừa Có Kinh Xong Có Thai Được Không

*

Bảng tổng hợp những cách xưng hô theo lối Hán Việt dành cho tất cả những người đúng thờ giỗ

Ông Sơ = Cao Tổ Phụ高祖父Bà Sơ = Cao Tổ Mẫu高祖母Chít = Huyền Tôn玄孫Ông nuốm = Tằng Tổ Phụ曾祖父Bà núm = Tằng Tổ Mẫu曾祖母Chắt = Tằng Tôn曾孫Ông Nội = Nội Tổ Phụ內祖父Bà Nội = Nội Tổ Mẫu內祖母Cháu Nội = Nội Tôn內孫Ông Nội Đã Mất = Nội Tổ Khảo內祖考Bà Nội Đã Mất = Nội Tổ Tỷ內祖妣Cháu Nội =Nội Tôn內孫Cháu Nối cái = Đích Tôn嫡孫Ông ngoại = nước ngoài Tổ Phụ外祖父Bà nước ngoài = nước ngoài Tổ Mẫu外祖母Ông nước ngoài = nước ngoài Công外公Bà nước ngoài = nước ngoài Bà外婆Ông nước ngoài Đã Mất = ngoại Tổ Khảo外祖考Bà ngoại Đã Mất = nước ngoài Tổ Tỷ外祖妣Cháu nước ngoài = ngoại Tôn外孫Ông Nội vk = Nhạc Tổ Phụ岳祖父Bà Nội bà xã = Nhạc Tổ Mẫu岳祖母Ông Nội vk Đã Mất = Nhạc Tổ Khảo岳祖考Bà Nội vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Tỷ岳祖妣Cháu Nội Rể = Tôn cô gái Tế孫女婿Cha Đã Mất = Hiển Khảo顯考Mẹ Đã Mất = Hiển Tỷ顯妣Con Trai Mất phụ vương = Cô Tử孤子Con Gái Mất thân phụ = Cô Nữ孤女Con Trai Mất người mẹ = Ai Tử哀子Con Gái Mất chị em = Ai Nữ哀女Con Trai Mất Cả cha Và người mẹ = Cô Ai Tử孤哀子Con Gái Mất Cả cha Và người mẹ = Cô Ai Nữ孤哀女Cha Ruột = Thân Phụ親父Cha Ghẻ = Kế Phụ繼父Cha Nuôi = chăm sóc Phụ養父Cha Đỡ Đầu = Nghĩa Phụ義父Con Trai béo (Con Cả) = Trưởng Tử長子Con Trai khủng = Trưởng Nam長男Con Trai sản phẩm Hai (Con Kế) = sản phẩm Nam次男Con Trai thứ Hai (Con Kế)= trang bị Nam次女Con Trai Út = Quý Nam季男Con Trai Út = Vãn Nam晚男Con Trai Nói tầm thường = nam Tử男子Con Gái lớn (Con Cả) = Trưởng Nữ長女Con Gái Út = Quý Nữ季女Con Gái Út = Vãn Nữ晚女Con Gái Nói ChungNữ Tử女子Mẹ Ruột =Sinh Mẫu生母Mẹ Ruột = trường đoản cú Mẫu慈母Mẹ Ghẻ = Kế Mẫu繼母Con Của Bà Vợ nhỏ dại Gọi cô vợ Lớn Của cha Là = Đích Mẫu嫡母Mẹ Nuôi = chăm sóc Mẫu養母Mẹ Có ông xã Khác = giá Mẫu嫁母Má bé dại (Tức Vợ nhỏ bé Của Cha) = đồ vật Mẫu次母Mẹ Bị thân phụ Từ quăng quật = Xuất Mẫu出母Bà Vú Nuôi = Nhũ Mẫu乳母Chú vợ = Thúc Nhạc叔岳Bác bà xã = Bá Nhạc伯岳Cháu Rể = Điệt đàn bà Tế侄女婿Chú Ruột = Thúc Phụ叔父Vợ Của ChúThím = Thẩm嬸Bác Ruột = Bá Phụ伯父Cháu của chú ấy Và bác Tự Xưng Là = Nội Điệt內姪Cha ck = Chương Phụ嫜父Dâu mập = Trưởng Tức長媳Dâu máy = thứ Tức次媳Dâu Út = Quý Tức季媳Dâu Nói chung =Hôn Tử婚子Cha bà xã (Sống) = Nhạc Phụ岳父Cha vk (Chết) = ngoại Khảo外考Mẹ bà xã (Sống) = Nhạc Mẫu岳母Mẹ vợ (Chết) = nước ngoài Tỷ外妣RểTế婿Chị, Em Gái Của cha Ta Kêu bởi Cô = Thân Cô親姑Ta từ Xưng Là = Nội Điệt內姪Chồng của cô ấy = Cô Trượng姑丈Chồng của cô ý = Tôn Trượng尊丈Chồng Của Dì = Di Trượng姨丈Chồng Của Dì = Biểu Trượng表丈CậuCựu Phụ舅父MợCựu Mẫu舅母MợCấm妗Ta từ bỏ Xưng Là = sinh Tôn甥孫Cậu vk = Cựu Nhạc舅岳Cháu Rể = sinh Tế甥婿Vợ = Chuyết Kinh拙荊Vợ chết Rồi =Tẩn嬪Ta trường đoản cú Xưng Là = Lương Phu良夫Vợ bé xíu = máy Thê次妻Vợ nhỏ bé = Trắc Thất測室Vợ béo = Chánh Thất正室Vợ Sau = Kế Thất繼室Anh Ruột = Bào Huynh胞兄Em Trai = Bào Đệ胞弟Em Trai = Xá Đệ舍弟Em Gái = Bào Muội胞 妹Em Gái = Xá Muội舍 妹Chị Ruột = Bào Tỷ胞 姊Anh Rể = Tỷ Trượng姊 丈Anh Rể = Tỷ Phu姊夫Em Rể = Muội Trượng妹丈Em Rể = Muội Phu妹 夫Em Rể = Khâm Đệ襟弟Chị DâuTợ Phụ似婦Chị Dâu = Tẩu嫂Chị Dâu = Tẩu Tử嫂 子Em Dâu = Đệ Phụ弟 婦Em Dâu = Đệ Tức弟媳Chị ông chồng = Đại Cô大 姑Em Gái Của ông chồng = tè Cô小姑Anh chồng = Phu Huynh夫兄Anh ChồngĐại Bá大伯Em Trai Của ChồngPhu Đệ夫弟Em Trai Của ChồngTiểu Thúc小叔Chị VợĐại Di大姨Em vợ (Gái)Tiểu Di Tử小姨 子Em bà xã (Gái)Thê Muội妻妹Anh VợThê Huynh妻兄Anh vk = Đại Cựu大舅Anh bà xã = nước ngoài Huynh外兄Em bà xã (Trai) = ngoại Đệ外弟Em vợ (Trai)Thê Đệ妻弟Em bà xã (Trai)Tiểu Cựu Tử小舅子Con Gái Đã tất cả ChồngGiá Nữ嫁女Con Gái chưa tồn tại ChồngSương Nữ孀女Cha Ghẻ (Con tự Xưng)Chấp Tử執子Tớ TraiNghĩa Bộc義僕Tớ GáiNghĩa Nô義奴Cha chết Trước, Rồi Đến Ông Nội Chết. Tôn con Của Trưởng Tử Đứng Để Tang, call LàĐích Tôn quá Trọng嫡孫承重Cha chết Chưa ChônCố Phụ故父Mẹ chết Chưa ChônCố Mẫu故母Cha bị tiêu diệt Đã ChônHiển Khảo 顯 考Mẹ bị tiêu diệt Đã ChônHiển Tỷ顯 妣Mới ChếtTử死Đã Chôn giỏi Hỏa TángVong亡Anh Ruột Của ChaĐường Bá堂伯Mình từ bỏ Xưng LàĐường Tôn堂孫Em Trai Của ChaĐường Thúc堂叔Chị với Em Gái Của ChaĐường Cô堂 姑Anh Em các bạn Với phụ vương MìnhNiên Bá年伯Anh Em chúng ta Với phụ thân MìnhQuý Thúc季叔Anh Em bạn Với phụ vương MìnhLệnh Cô令姑Mình từ Xưng LàThiểm Điệt忝姪Mình trường đoản cú Xưng LàLịnh Điệt令姪Bác Của cha MìnhTổ Bá祖伯Chú Của cha MìnhTổ Thúc祖叔Cô Của thân phụ MìnhTổ Cô祖姑Con con cháu Thì trường đoản cú Xưng LàVân Tôn云孫Gia Tiên mặt NộiNội Gia Tiên內家先Gia Tiên bên NgoạiNgoại Gia Tiên外家先Con thừa Lệnh mẹ Đứng Ra Cúng đến ChaCung Thừa mẫu Mệnh恭承母命Con thừa Lệnh phụ thân Đứng Ra Cúng mang lại MẹCung vượt Phụ Mệnh恭承父命