Cách Tính Hàm If Trong Excel

     

Hàm IF là một trong những hàm thịnh hành và đặc biệt quan trọng nhất trong excel. Chúng ta dùng hàm để yêu mong Excel bình chọn một đk và trả về một giá trị nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một giá trị khác nếu đk đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Cách tính hàm if trong excel

Trong bài viết này, astore.vn học Excel Online sẽ tò mò về cú pháp cùng cách cần sử dụng hàm IF phổ biến trong Excel, kế tiếp sẽ có cái chú ý sâu rộng bằng những ví dụ về phương pháp mà mong muốn là sẽ có ích cho cả những người dân mới cần sử dụng Excel và những người dân có khiếp nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:Cách thực hiện hàm IF vào Excel và các ví dụ:Hàm IF vào văn bản:Ví dụ về bí quyết hàm IF cho ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và phương pháp dùng:

Hàm IF là trong số những hàm logic có thể chấp nhận được đánh giá bán một đk nhất định với trả về quý giá mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE và trả về một quý hiếm khác nếu điều kiện là FALSE

Cú pháp đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như các bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, tuy nhiên chỉ bao gồm tham số trước tiên là bắt buộc phải có, còn 2 tham số còn sót lại là không bắt buộc

logical_test: là một trong những giá trị giỏi biểu thức ngắn gọn xúc tích có quý giá TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, chúng ta cũng có thể chỉ rõ kia là ký tự, ngày tháng, số lượng hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức logic của bạn có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá chỉ trị nhưng mà hàm đã trả về nếu biểu thức lô ghích cho quý giá TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: bí quyết sau đang trả về trường đoản cú “Good” nếu giá trị ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá chỉ trị nhưng hàm vẫn trả về nếu như biểu thức súc tích cho quý hiếm FALSE hay nói cách khác là đk không thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: nếu khách hàng thêm biến hóa thứ 3 là “Bad” vào phương pháp ở lấy ví dụ trên, nó sẽ trả về tự “Good” nếu cực hiếm ở trong ô B1 lớn hơn 10, còn nếu trái lại thì quý hiếm trả về sẽ là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF vào Excel:

Mặc cho dù hai biến ở đầu cuối trong hàm IF là không đề xuất nhưng công thức rất có thể trả về đông đảo giá trị không ước ao đợi nếu như khách hàng không nắm vững những nguyên tắc cơ bản nhất

1. Ví như như value_if_true bị bỏ qua

Nếu value_if_true bị bỏ lỡ trong bí quyết IF (ví dụ chỉ có dấu nên sau logical_test), thì hàm IF sẽ trả về tác dụng là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của chính bản thân mình không hiển thị bất kể điều gì khi điều kiện thỏa, hãy nhập gấp đôi dấu nhấy vào tham số trang bị 2 như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường phù hợp này hàm if đang trả về chuỗi trống.

*

2. Giả dụ như value_if_false bị vứt qua

Nếu các bạn không để ý đến điều gì sẽ xẩy ra nếu đk quy định ko được đáp ứng, chúng ta cũng có thể bỏ qua vươn lên là thứ 3 trong bí quyết hàm IF, điều này sẽ dẫn đến tác dụng như sau

Nếu biểu thức súc tích được chỉ ra rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ qua (chỉ bao gồm một cực hiếm duy độc nhất vô nhị ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF vẫn trả về giá trị FALSE. Đây quả là 1 trong những điều không muốn phải ko nào?

Đây là một ví dụ mang đến công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu các bạn đặt dấu phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF đang trả về giá bán trị bằng 0, điều này còn có nghĩa rằng cực hiếm trả về không tương thích với cách làm =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên nhân thuyết phục nhất để tại vị “” trong thông số thứ tía là các bạn sẽ nhận quý hiếm rỗng trường hợp điều khiện không thỏa mãn =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện nay lên cực hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn có nhu cầu các cách làm Excel rất có thể hiện lên những giá trị súc tích như TRUE hoặc FALSE khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn thì bạn phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false có thể điền vào là FALSE hoặc nhằm trống. Đây là một trong ví dụ cho bí quyết trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn muốn hàm IF trả về quý hiếm TRUE với FALSE như giá bán trị ngắn gọn xúc tích (Boolean) mà cách làm excel khác hoàn toàn có thể nhận dạng thì bạn cần đảm bảo rằng không đặt nó trong dấu ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean vào một ô như bạn cũng có thể thấy vào hình minh họa trên.

Nếu bạn muốn giá trị “TRUE” cùng “FALSE” là ký kết tự thì hãy đặt chúng trong lốt ngoặc kép. Trong trường hợp này, cực hiếm được trả về sẽ nằm cạnh sát trái với được định hình là dạng General. Không có công thức Excel nào dấn dạng “TRUE” cùng “FALSE” là giá chỉ trị logic cả.

4. Làm cho hàm IF hiển thị một phép toán cùng trả về một kết quả

Thay do trả về một gái trị khăng khăng thì bạn có thể làm cho phương pháp hàm IF kiểm tra đk đưa ra, thống kê giám sát một phương pháp toán cùng trả về quý giá dựa trên công dụng của phép toán đó. Bạn tiến hành điều này bằng cách dử dụng những công thức sô học hoặc các hàm không giống của Excel vào ô tham số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đó là một vài lấy ví dụ như điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức đối chiếu giá trị vào cột A1 và B1, cùng nếu cực hiếm trong cột A1 to hơn trong cột B1 thì kết quả sẽ là việc nhân giá trị trong ô C3 với C10, còn ngược lại sẽ nhân cùng với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ so sánh giá trị trong số ô A1 với B1, nếu quý giá trong ô A1 không bằng B1 thì cách làm sẽ trả về quý giá là tổng của toàn bộ các cực hiếm từ ô A1 cho tới D1, trái lại thì sẽ là 1 chuỗi ký tự rỗng.

Cách sử dụng hàm IF vào Excel và những ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã không còn xa lạ với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một số ví dụ về phương pháp và tò mò cách sử dụng hàm IF như là một hàm đo lường và tính toán trong Excel

Công thức lấy ví dụ như về hàm IF cho phép so sánh số học tập như: phệ hơn, nhỏ hơn, bằng

Việc thực hiện hàm IF với các giá trị số dựa vào việc sử dụng các toán tử so sánh khác nhau để mô tả các đk của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách vừa đủ các toán tử logic được minh họa bằng những ví dụ về cách làm trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số vào ô A2 lớn hơn 5 thì phương pháp sẽ trả về cực hiếm là “OK”, trái lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số vào ô A2 không giống 5 thì cách làm sẽ trả về quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì đang hiển thị “OK”
Lớn hơn hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số trong ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì công thức sẽ trả về quý giá là “OK”, ngược lại thì sẽ hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa tiếp sau đây thể hiện kết quả của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi bạn viết bí quyết hàm IF cho các giá trị văn phiên bản thay vì các toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên theo dõi một vài ba ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF không tách biệt chữ hoa tuyệt chữ thường cho các ký tự

Giống như phần nhiều các công dụng của Excel, hàm IF được khoác định không sáng tỏ chữ hoa giỏi chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký kết tự ko thể phân biệt được hình dạng chữ hoa hay thường trong phương pháp hàm IF

Ví dụ, bí quyết hàm IF tiếp sau đây trả về cực hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào trạng thái giao hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này tạo nên rằng Excel vẫn trả về “No” trường hợp một ô vào cột C bao gồm từ “Delivered”, còn trái lại thì sẽ trả về “Yes”. Không quan trọng là các bạn gõ tự “Delivered” như thế nào trong tham số biểu thức lô ghích – “delivered”, “Delivered”, tốt “DELIVERED”. Cũng không đặc trưng liệu từ bỏ “Delivered” được viết hoa tuyệt thường sinh sống trong bảng, như minh họa vào hình dưới đây.

Xem thêm: Ước Mơ Của Chúng Ta Chỉ Một Cơn Mưa Tan, Chờ Ngày Mưa Tan

*

Một biện pháp khác để có được một kết quả chính xác hơn đó là sử dụng phép so sánh “không bằng” với tráo đổi hai tham số value_if_true với value_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF phân biệt chữ hoa xuất xắc chữ thường cho các ký tựNếu như bạn muốn tạo một biểu thức xúc tích và ngắn gọn có rõ ràng kiểu chữ hoa xuất xắc thường thì dùng phối kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp so sánh nhì chuỗi quý giá và trả về TRUE nếu xâu đúng, ngược lại thì trả về FALSE. Mặc dù hàm EXACT gồm sự tách biệt hoa tốt thường tuy thế vẫn bỏ qua sự khác biệt về định dạng.

Bạn áp dụng hàm EXACT bằng cách như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức xúc tích và ngắn gọn bạn áp dụng và “DELIVERED” là quý hiếm văn bạn dạng in hoa mà chúng ta phải hiện thị lên một cách đúng đắn tương ứng cùng với cột C.

*

Một cách thuận tiện hơn, bạn có thể dùng giải pháp tham chiếu ô thay vày tham số chứa ký tự sản phẩm hai vào hàm EXACT nếu như khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi áp dụng văn bạn dạng như một đổi mới trong hàm IF thì nên nhớ luôn luôn phải kèm theo với vệt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Cách làm IF cho giá trị văn bạn dạng với bài toán tham chiếu từng phần

Nếu bạn có nhu cầu điều kiện mà bạn đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn mà lại tham chiếu thiết yếu xác, một phương án tức thì cho điều này đó là áp dụng ký tự thay mặt đại diện (hoặc) trong biểu thức logic. Tuy nhiên cách tiếp cận dễ dàng và đơn giản và thuận tiện này sẽ không hoạt động. Rất nhiều hàm trong Excel đồng ý ký tự thay mặt nhưng hàm IF là ngoại lệ.

Một giải pháp khác đó là dùng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không biệt lập chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, trường hợp việc tiến hành điều khiếu nại No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” và “Out for delivery” thì công thức sau sẽ hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã thực hiện hàm SEARCH cho cách làm trên bởi việc so sánh có minh bạch chữ hoa hay thường sẽ có vẻ hợp lý hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn muốn đối chiếu gồm phân biệt chữ hoa tốt thường thì đối kháng giản chỉ cần thay thế hàm SEARCH bởi hàm FIND theo cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi để tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về phương pháp hàm IF cho ngày, tháng:

Thoạt chú ý thì công thức hàm IF đối cùng với ngày tháng giống như như so với số và cam kết tự bọn họ vừa đề cập. Nhưng không mong muốn là chưa hẳn như vậy.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF cho ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình mặt dưới, bí quyết hàm IF này đáng giá ngày mon trong cột C và trả về quý giá “Completed” nếu như trò đùa này diễn tra trước ngày 11 tháng 11, còn ngược lại thì công thức sẽ trả về quý hiếm “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Bí quyết hàm IF cùng với hàm TODAY()

Với điều kiện điều kiện các bạn đưa ra phụ thuộc vào ngày tháng hiện tại tại, chúng ta cũng có thể dùng hàm TODAY() trong biểu thức logic. Lấy ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn có thể hiểu hầu hết biểu thức ngắn gọn xúc tích phức tạp hơn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF mở rộng cho tháng ngày trong vượt khứ và tương lai

Giả sử như bạn chỉ muốn lưu lại trong khoảng chừng hơn 30 ngày tính từ thời điểm này thì chúng ta cũng có thể biểu diễn biểu thức xúc tích và ngắn gọn như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra các ngày đã diễn ra cách đây hơn 30 ngày, bạn cũng có thể dùng cách làm sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai dấu hiệu trong cùng một cột bạn sẽ cần áp dụng đến hàm IF được chèn ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho dữ liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh vệt ô tài liệu hay ô trống nhất định thì chúng ta cần triển khai một trong những cách sau:

Sử dụng kết hợp hàm IF cùng với ISBLANKSử dụng các biểu thức lô ghích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng tiếp sau đây sẽ phân tích và lý giải rõ sự khác biệt giữa hai biện pháp trên và giới thiệu ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được chỉ ra rằng TRUE giả dụ ô được chỉ định và hướng dẫn là ô trống, bao gồm cả những ô với độ nhiều năm xâu bởi 0.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 trường hợp A1 là ô trống. Trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 chuỗi quý giá rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được chỉ ra rằng TRUE nếu ô được hướng đẫn là ô rông trọn vẹn – không có công thức, không tồn tại cả chuỗi giá trị rỗng được trả về từ cách làm khác.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại công dụng giống với công thức trên tuy vậy xử lý các ô có độ lâu năm chuỗi bởi 0 như các ô rỗng.

Tức là, nếu A1 chứa một chuỗi giá trị rỗng, cách làm sẽ trả về 1.

Ô có chứa dữ liệu””Được cho là TRUE nếu ô chỉ định tất cả chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô với độ nhiều năm chuỗi bởi 0 do đó ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 giả dụ A1 ô có dữ liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 gồm chuỗi quý hiếm rỗng thì phương pháp trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho rằng TRUE giả dụ ô ấn định chưa phải ô rỗng. Trái lại thì là FALSE

Ô với độ dài chuỗi bởi o do đó ô không rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự như các công thức trên, tuy vậy trả về 1 giả dụ A1 có gồm một chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ tiếp sau đây sẽ biểu diễn biểu thức súc tích có đựng dữ liệu/ trống rỗng sẽ như vậy nào.

Xem thêm: Cute Những Hình Vẽ Dễ Thương Đơn Giản Đẹp Đa Dạng Đề Tài, Hình Vẽ Bút Chì Dễ Thương

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ gồm được sau khoản thời gian đã có dữ liệu trong cột B tương ứng với game đã ra mắt thì bạn có thể dùng cách làm hàm IF sau để đánh dấu những game sẽ hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không có độ nhiều năm chuỗi bằng 0 vào bảng phải cả hai công thức đều trả về tác dụng như nhau:

*

Nếu bạn muốn xem khuyên bảo cách sử dụng hàm IF trong Excel này bên dưới dạng video, thì mời bạn theo dõi đoạn clip sau đây:

Ví dụ thực hiện hàm IF trong việc xếp các loại theo điểm số

Trong trường hợp bạn có một yêu cầu bố trí điểm số như sau:

Từ 5 mang lại 6.5: xếp nhiều loại trung bìnhTừ 6.5 mang lại 8: xếp các loại kháTừ 8 trở lên: xếp nhiều loại giỏi

giả sử điểm số phía bên trong ô A1, thì bạn có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường vừa lòng này, nếu như bạn thấy câu hỏi viết hàm IF lồng nhau quá phức tạp và cạnh tranh hiểu, thì bạn cũng có thể tham khảo phương pháp làm khác gọn gàng và dễ nắm bắt hơn bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với bài viết này, astore.vn đã chia sẻ cho chúng ta cách sử dụng hàm IF trong Excel: phương pháp cho số, ký kết tự, dữ liệu và ô trống và một số trong những các ví dụ. Ví như có ngẫu nhiên thắc mắc gì tất cả thể bình luận ngay dưới nội dung bài viết này để cửa hàng chúng tôi có thể xử lý mọi thắc mắc của bạn một bí quyết sớm nhất.

Những kiến thức bạn sẽ xem ở trong khóa học: Excel trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cao của học tập Excel Online. Khóa đào tạo và huấn luyện này cung cấp cho mình kiến thức một cách khá đầy đủ và có khối hệ thống về các hàm, các công cầm trong excel, ứng dụng excel vào công việc…