CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ VING

     

Một giữa những hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong những bài thi tiếng Anh là dạng phân tách động từ dạng V-ing với to V (hay còn được gọi là Gerund and To Infinitive). Hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh này đặc trưng ở nơi chúng là đều quy tắc đặc biệt quan trọng bắt nên học thuộc mà không theo quy khí cụ nào cả.

Bạn đang xem: Các động từ theo sau là ving

Bài tập về “to V” và “Ving” có đáp ánBài tập lớn V và Ving MỚI

*


Để giúp các em sử dụng hai dạng thức bên trên một cách dễ dãi hơn, astore.vn sẽ chia sẻ một số kiến thức hữu ích dành riêng cho các em tham khảo.


1. Những động từ bỏ theo sau là “to V”

Có 2 ngôi trường hợp:

a.

Afford: đầy đủ khả năngAppear: xuất hiệnFail: thất bạiArrange: sắp xếp
Bear: chịu đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứa
Decide: quyết địnhExpect: mong đợiWish: ướcRefuse: từ bỏ chối
Learn: học hỏiHesitate: vị dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn bị
Manage: thành côngNeglect: thờ ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghị
Pretend: mang vờSeem: nhường nhịn nhưSwear: thềWant: muốn

b.

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: đụng viênForbid/ ban: cấm
Permit: đến phépRemind: đề cập nhởAllow: đến phépExpect: mong đợi
Invite: mờiNeed: cầnOrder: ra lệnhPersuade: thuyết phục
Request: yêu thương cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: phía dẫn
Mean: nghĩa làForce: ép buộcTeach: dạyTempt: xúi giục
warn: báo trướcurge: thúc giụctell: bảorecommend: khuyên
require: đòi hỏiimplore: yêu cầuhire: thuêdirect: hướng dẫn, chỉ huy
desire: ao ước, them thuồngdare: dámconvince: thuyết phụccompel:cưỡng bách, bắt buộc
choose: lựa chọncharge: giao nhiệm vụchallenge: thách thứccause: gây ra
beg: van xinappoint: vấp ngã nhiệm

2. đầy đủ động tự theo sau là “V-ing”

Anticipate: Tham giaAvoid: TránhDelay: Trì hoãnPostpone: Trì hoãn
Quit: BỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cập
Suggest: gợi ýUrge: thúc giụcKeep: giữUrge: thúc giục
Continue: tiếp tụcInvolve : bao gồmEnjoy: thíchPractice: thực hành
Dislike: ko thíchMind: quan tâmTolerate: mang lại phépLove: yêu
Hate: ghétResent: nhờ cất hộ lạiUnderstand: hiểuResist: phòng cự
Recall: nhắcConsider: cân nặng nhắcDeny: trường đoản cú chốiImagine: tưởng tượng

Ngoài ra, những nhiều từ sau cũng theo sau là V-ing:

– It’s no use/It’s no good…

– There’s no point (in)…

– It’s (not) worth…

– Have difficult (in)…

– It’s a waste of time/money…

– Spend/waste time/money…

– Be/get used to…

– Be/get accustomed to…

– Do/Would you mind…?

– Be busy doing something…

– What about…? How about…?

3. Gần như động tự theo sau có cả “to V” cùng “V-ing”:

Advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can’t bear, recommend, need, want, require.

Stop V-ing: dừng làm những gì (dừng hẳn)


Stop to lớn V: dừng lại để triển khai việc gì

Eg:

Stop smoking: dừng hút thuốc.Stop to lớn smoke: dừng lại để hút thuốc

Remember/ forget/ regret to V: nhớ/ quên/ tiếc vẫn phải làm những gì (ở hiện tại – tương lai)

Remember/ forget/ regret V-ing: nhớ/ quên/ nhớ tiếc đã làm những gì (ở thừa khứ)

Eg:

Remember lớn send this letter (Hãy nhớ giữ hộ bức thư này).Don’t forget to buy flowers (Đừng quên tải hoa nhé).I regret to inform you that the train was cancelled (Tôi siêu tiếc phải cung cấp thông tin – mang lại anh rằng chuyến tàu đã biết thành hủy).I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (Tôi nhớ sẽ trả cô ấy 2 đô la rồi).She will never forget meeting the Queen. (Cô ấy không bao giờ quên lần chạm mặt nữ hoàng).He regrets leaving school early. It is the biggest mistake in his life. (Anh ấy hụt hẫng vì đã bỏ học vượt sớm).

Try to V: cố gắng làm gì

Try V-ing: thử làm gì

Eg:

I try to pass the exam. (Tôi cố gắng vượt qua kỳ thi).You should try unlocking the door with this key. (Bạn đề xuất thử xuất hiện với loại khóa này).

Like V-ing: Thích làm gì vì nó thú vị, hay, cuốn hút, làm cho để thường xuyên thức.

Like to do: làm việc đó bởi vì nó là xuất sắc và buộc phải thiết

Eg:

I like watching TV.I want to have this job. I like to learn English.

Prefer V-ing lớn V-ing: thích làm những gì hơn hơn làm gì

Prefer + to lớn V + rather than (V): thích làm những gì hơn hơn có tác dụng gì

Eg:

I prefer driving to traveling by train.I prefer to lớn drive rather than travel by train.

Mean khổng lồ V: tất cả ý định có tác dụng gì.

Mean V-ing: tức là gì.

Eg:

He doesn’t mean lớn prevent you from doing that. (Anh ấy không có ý bức tường ngăn bạn thao tác làm việc đó.)This sign means not going into. (Biển báo này có chân thành và ý nghĩa là ko được đi vào trong.)

Need lớn V: đề nghị làm gì

Need V-ing: cần được gia công gì (= need to be done)

Eg:

I need lớn go to lớn school today.Your hair needs cutting. (= your hair needs khổng lồ be cut)

Used to lớn V: sẽ từng/thường làm những gì trong quá khứ (bây giờ không có tác dụng nữa)

Be/Get used lớn V-ing: quen thuộc với việc gì (ở hiện nay tại)

Eg:

I used khổng lồ get up early when I was young. (Tôi hay dậy sớm lúc còn trẻ)I’m used to lớn getting up early. (Tôi thân quen với câu hỏi dậy nhanh chóng rồi)

Advise/allow/permit/recommend + Object + khổng lồ V: khuyên/cho phép/ kiến nghị ai làm gì.

Advise/allow/permit/recommend + V-ing: khuyên/cho phép, đề xuất làm gì.

Eg:

He advised me to lớn apply at once.He advised applying at once.They don’t allow us to lớn park here.They don’t allow parking here.

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: kết cấu này được áp dụng khi người nói chỉ chứng kiến một trong những phần của hành động.

See /hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: kết cấu này được áp dụng khi bạn nói triệu chứng kiến toàn thể hành động.

Eg:

I see him passing my house everyday.She smelt something burning và saw smoke rising.We saw him leave the house.I heard him make arrangements for his journey.

4. Mẹo để biết chọn V-ing hay To V

Chọn V-ing hay To V

– dùng V-ing với hành động kéo dài, to lớn V với hành vi ngắn

Ví dụ:

I began teaching English 19 years ago .

She began to lớn feel worried and anxious .

– Khi hầu như động từ này ở bất cứ thì tiếp diễn nào, ta không thể sử dụng ‘V-ing’

Ví dụ:

I’m beginning to learn French

I was starting to lớn leave home for school

– Với phần lớn động tự chỉ suy nghĩ, hiểu biết ta phải dùng ‘to-V’

Các rượu cồn từ như: think, understand, remember, forget, realize, recognize, appreciate, comprehend, know, …

Ví dụ:

I begin khổng lồ understand him

I start to forget all about this event

– Với hầu như từ chỉ tình cảm, cảm giác ta không cần sử dụng ‘ V-ing’

Những trường đoản cú chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, miss, admire, respect, adore,…

Với phần đa từ chỉ cảm xúc ta không sử dụng ‘ V-ing’

Những từ bỏ chỉ cảm giác: feel, hear, see, smell, taste…


– Sau cồn từ khiếm khuyết (MODAL VERBS) + hễ từ nguyên mẫu

Can & Cannot, Could & Could not, May & May not, Might & Might not, Must và Must not, Shall và Shall not, Should và Should not , Will & Will not, Would và Would not

– Nếu rượu cồn từ máy 2 diễn ra sau đụng từ vật dụng 1; thì cồn từ thứ 2 là “TO VERB”

– Nếu động từ sản phẩm công nghệ 2 diễn ra trước rượu cồn từ sản phẩm công nghệ 1; thì rượu cồn từ thứ 2 là “V-ING”

Xác định động từ theo sau là V-ing và To V không thực sự khó khăn, tuy vậy cần đọc rõ thực chất và ghi ghi nhớ kỹ những từ, các từ cũng như biết các mẹo để lựa chọn sử dụng V-ing tốt To V.

Sau đó là một số bài xích tập luyện tập cách áp dụng Ving với to-V Vn.Doc soạn và sưu tập

5. Bài bác tập vận dụng dạng tự Ving cùng to-V

I. Phân tách động từ trong ngoặc

1. I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.

2. He agreed _____ (buy) a new car.

3. The question is easy _____ (answer).

4. The man asked me how _____ (get) lớn the airport.

5. I look forward khổng lồ _____ (see) you at the weekend.

6. Are you thinking of _____ (visit) London?

7. We decided _____ (run) through the forest.

8. The teacher expected Sarah _____ (study) hard.

9. She doesn’t mind _____ (work) the night shift.

10. I learned _____ (ride) the bike at the age of 5.

II. Put the verb into the correct khung To Infinitive or Gerund

1. When i’m tired. I enjoy ________ TV. It’s relaxing. (watch)

2. It was a nice day, so we decided ________ for a walk. (go)

3. It’s a nice day. Does anyone fancy ________ for a walk? (go)

4. I’m not in a hurry. I don’t mind ________. (wait)

5. They don’t have much money. They can’t afford __________ out very often. (go)

6. I wish that dog would stop ________. It’s driving me mad. (bark)

7. Our neighbour threatened __________ the police if we didn’t stop the noise. (call)

8. We were hungry, so i suggested _______ dinner early. (have)

9. Hurry up! I don’t want to lớn risk ____________ the rain. (miss)

10. I’m still looking for a job, but i hope __________ something soon. (find)

III. Complete the sentences with the gerund khung of the verbs in parentheses.

1. She is good at (dance) ………………. .

2. He is crazy about (sing) ………………. .

3. I don’t lượt thích (play) ………………. . Cards.

4. They are afraid of (swim) ………………. In the sea.

5. You should give up (smoke) ……………….

IV. Mulastore.vnle choice

1. I dream about …. (build) a big house.

A. To build

B. Build

C. Building

2. I learned …… (ride) the xe đạp at the age of 5

A. Lớn ride

B. Riding

C. Ride

3. She doesn’t mind …. (work) the night shift.

A. Working

B. To work

C. Work

4. The man asked me how …. (get) to lớn the airport.

A. To get

B. Getting

C. Get

5. I can’t imagine Peter …. (go) by bike.


A. To lớn go

B. Going

C. Went

6. He agreed …. (buy) a new car.

A. Lớn buy

B. Buying

C. Buy

7. The question is easy …. (answer).

A. To answer

B. Answer

C. Answering

8. I look forward lớn …. (see) you at the weekend.

A. See

B. Seeing

C. No see

9. The teacher expected …. Sarah (study) hard.

A. Lớn study

B. Studying

C. Study

10. I enjoy … (write) picture postcards.

A. Writing

B. To lớn write

C. Write

V. Rewrite the sentences:

1. I like making crafts especially bracelet.

-> I enjoy………………………………………………….

2. Minh doesn’t like making models because it is very boring.

-> Minh detests …………………………………

3. My brother likes making pottery because it is a creative activity.

-> My brother is hooked………………………………

4. Ngoc hates sitting at the computer for too long.

-> Ngoc dislikes …………………………………

5. We enjoy doing gardening because it is very relaxing.

-> We are keen ……………………………………

VI. Phân tách động từ vào ngoặc. 

1. We decided _____ (buy) a new car.

2. They’ve got some work _____ (do).

3. Peter gave up _____ (smoke) .

4. He’d like _____ (fly) an aeroplane.

5. I enjoy _____ (write) picture postcards.

6. Bởi you know what _____ (do) if there’s a fire in the shop?

7. Avoid _____ (make) silly mistakes.

8. My parents wanted me _____ (be) trang chủ at 11 o’clock.

9. I dream about _____ (build) a big house.

10. I’m hoping _____ (see) Lisa.

VII. Give the correct form. 

1. The children prefer ( watch) TV to ( read) books.

2. The boys lượt thích ( play) games but hate ( do) lessons.

3. Would you lượt thích ( go) now or shall we wait till the end?

4. I can’t find my favorite book. You ( see) it?

5. We used ( dream) of a television set when we (be) small.

6. Would you mind ( show ) me how ( send) an email?

7. He always think about (go) swimming.

8. She dislikes (do) a lot of housework.

9. My children enjoy ( read) books.

10. She looked forward lớn (see) you.

VIII. Phân tách động từ sinh sống trong ngoặc

1. They are used to lớn (prepare) new lessons.

2. By ( work) day & night , he succeeded in ( finish) the job in time.

3. His doctor advised him ( give) up ( smoke).

4. Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes.

5. Stop ( argue) và start( work).

6. I lượt thích ( think) carefully about things before ( make) decision.

7. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door.

8. Did you succeed in ( solve) the problem?

9. Don’t forget ( lock) the door before (go) khổng lồ bed.

10. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

IX. Chia những động từ vào ngoặc dưới đây thành dạng khổng lồ V hoặc V-ing.

1. Nam suggested ________ (talk) the children lớn school yesterday.

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

Xem thêm: Đi Chơi Hà Nội 1 Ngày - Du Lịch Gần Hà Nội 1 Ngày

8. Minh is interested in ________ (listen) khổng lồ music before _____ (go) khổng lồ bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red thiết bị di động phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes và shoes.

12. Bởi vì you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.


15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to lớn ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vày it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

X. Tìm với sửa lỗi không đúng trong câu bên dưới (nếu có).

1. Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used lớn running a lot but he doesn’t vày it usually now.

3. They’re going to lớn have a small các buổi tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to lớn avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening

XI. Complete the sentences using the correct form (ing-form or to-infinitive of the verb in brackets)

1. Reliable friends are always there for you. They never fail ___________ (help) you.

2. Why don’t you stop ___________ (work) and take a rest?

3. I was a bit lazy this time, but I promise ___________ (study) harder next time.

4. If you want a quiet holiday, you should avoid ___________ (go) khổng lồ the coast in summer.

5. When we told him a plan, he agreed ___________ (join) our team.

6. John missed ___________ (have) dinner with his old school mates.

7. This is a very badly organized project. I will never consider ___________ (take) part in it.

8. I can’t stand my boss. I have decided ___________ (look) for another job.

9. He only wants privacy. He can’t understand people ___________ (ask) him personal questions.

10. Vị you ever regret ___________ (not study) at university, Peter?

11. The horses struggled ___________ (pull) the wagon out of the mud.

12. Anita demanded ___________ (know) why she had been fired.

XII. Put the verb into the gerund or the infinitive:

1) She delayed _____ (get) out of her bed.

2) He demanded _____ (speak) khổng lồ the director.

3) I offered _____ (help) you with your homework.

4) I miss _____ (go) to lớn the Ky teo beach.

5) We postponed _____ (do) my project.

6) I’d hate _____ (arrive) too early.

7) She admitted _____ (steal) her mother’s money.

8) I chose _____ (work) near my flat.

9) She waited _____ (buy) a kilo of oranges.

10) I really appreciate _____ (be) on summer holiday.

11) I couldn’t help _____ (laugh) because of her funny stories.

12) It seems _____ (be) sunny & cloudy.

13) I considered _____ (move) to lớn Korea.

14) They practised _____ (speak) French with her foreign friends.

15) Finally I managed _____ (finish) the work.

16) I really can’t stand _____ (wait) for the railway.

17) Unfortunately, we can’t afford _____ (buy) a new motorbike this year.

18) She risked _____ (be) late for the meeting.

19) I’d love _____ (come) with you.

20) I prepared _____ (go) on Tet holiday.

6. Đáp án bài rèn luyện sử dụng Ving với to-V

I. Chia động từ trong ngoặc

1 – going; 2 – lớn buy; 3 – khổng lồ answer; 4 – khổng lồ get; 5 – seeing;

6 – visiting; 7 – to lớn run; 8 – khổng lồ study; 9 – working; 10 – to lớn ride

II. Put the verb into the correct size To Infinitive or Gerund

1 – watching; 2 – to lớn go; 3 – going;

4 – waiting; 5 – khổng lồ go; 6 – barking;

7 – khổng lồ call; 8 – having; 9 – missing; 10 – lớn find;

III. Complete the sentences with the gerund khung of the verbs in parentheses.

1. Dancing2. Singing3. Playing4. Swimming5. Smoking

IV. Mulastore.vnle choice

1. C2. A3. A4. A5. B
6. A7. A8. B9. A10. A

V. Rewrite the sentences:

1. I enjoy making crafts especially bracelet

2. Minh detests making models because it is very boring

3. My brother is hooked on making pottery because it is a creative activity

4. Ngoc dislikes sitting at the computer for too long.

5. We are keen on doing gardening because it is very relaxing.

VI. Phân chia động từ trong ngoặc. 

1. To buy

2. To do

3. Smoking

4. To lớn fly

5. Writing

6. To do

7. Making

8. Lớn be

9. Building

10. Khổng lồ see

VII. Give the correct form.

1. Watching – reading

2. Playing – doing

3. To go

4. Have …seen

5. To lớn dream – were

6. Showing – to send

7. Going

8. Doing

9. Reading

10. Seeing

VIII. Phân chia động từ làm việc trong ngoặc

1. Preparing

2. Working – finishing

3. Lớn give up – smoking

4. Talking – khổng lồ eat

5. Arguing – to work

6. To lớn think – making

7. Lớn come – standing

8. Solving

9. To lock – going

10. Khổng lồ persuade

IX. Chia những động từ vào ngoặc dưới đây thành dạng khổng lồ V hoặc V-ing.


1 – talking; 2 – to play; 3 – repair – clean; 4 – khổng lồ make; 5 – lớn be;

6 – to go; 7 – going; 8 – listening – going; 9 – stealing; 10 – repairing;

11 – to lớn buy; 12 – to lớn pay; 13 – to lớn visit; 14 – complaining; 15 – replying;

16 – crying; 17 – working; 18 – khổng lồ collect ; 19 – sending; trăng tròn – to lớn eat;

X. Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câu dưới (nếu có).

1. Lớn coming ➔ to come (want + to lớn Vinf)

2. Running ➔ run (use + khổng lồ Vinf)

3. Celebrating ➔ to lớn celebrate (have + khổng lồ Vinf)

4. To avoiding ➔ lớn avoid (try + to Vinf)

5. Post ➔ khổng lồ post (forget + to Vinf)

XI. Complete the sentences using the correct size (ing-form or to-infinitive of the verb in brackets)

1. Reliable friends are always there for you. They never fail ______to help_____ (help) you.

2. Why don’t you stop _____working______ (work) and take a rest?

3. I was a bit lazy this time, but I promise _____to study______ (study) harder next time.

4. If you want a quiet holiday, you should avoid _____going______ (go) to the coast in summer.

5. When we told him a plan, he agreed _____to join______ (join) our team.

6. John missed _____having______ (have) dinner with his old school mates.

7. This is a very badly organized project. I will never consider _____taking______ (take) part in it.

8. I can’t stand my boss. I have decided _____to look______ (look) for another job.

9. He only wants privacy. He can’t understand people _____asking______ (ask) him personal questions.

10. Do you ever regret _____not studying______ (not study) at university, Peter?

11. The horses struggled ____to pull_______ (pull) the wagon out of the mud.

12. Anita demanded _____to know______ (know) why she had been fired.

XII. Put the verb into the gerund or the infinitive:

1) She delayed ___getting__ (get) out of her bed.

2) He demanded __to speak___ (speak) to lớn the director.

3) I offered __to help___ (help) you with your homework.

4) I miss __going___ (go) lớn the Ky co beach.

5) We postponed __doing___ (do) my project.

6) I’d hate ___to arrive__ (arrive) too early.

7) She admitted _stealing____ (steal) her mother’s money.

8) I chose __to work___ (work) near my flat.

9) She waited ___to buy__ (buy) a kilo of oranges.

10) I really appreciate ___being__ (be) on summer holiday.

11) I couldn’t help __laughing___ (laugh) because of her funny stories.

12) It seems __to be___ (be) sunny and cloudy.

13) I considered __moving___ (move) to Korea.

14) They practised ___speaking__ (speak) French with her foreign friends.

15) Finally I managed __to finish___ (finish) the work.

16) I really can’t stand ___waiting__ (wait) for the railway.

17) Unfortunately, we can’t afford __to buy___ (buy) a new motorbike this year.

18) She risked __being___ (be) late for the meeting.

19) I’d love ___to come__ (come) with you.

20) I prepared ___to go__ (go) on Tet holiday.

Xem thêm: 3 Cách Khắc Phục Điện Thoại Bị Treo Màn Hình Không Tắt Được, Cách Khắc Phục Điện Thoại Bị Đơ Treo Màn Hình

Trên đây astore.vn đã trình làng ngữ pháp đầy đủ từ cộng to V cùng Ving và bài bác tập bao gồm đáp án. Mời chúng ta tham khảo xem thêm các tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc như Danh tự trong giờ Anh, Thì bây giờ đơn, Thì sau này gần,…. được cập nhật liên tục trên astore.vn.