Các Bài Toán Về Lũy Thừa Lớp 7

     

A. Lí thuyết về Lũy vượt của một vài hữu tỉ

- Lũy vượt bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, từng thừa số bằng a:

*

- Quy ước:

*

- khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cùng hai số nón với nhau:

*

- Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số khác 0, ta không thay đổi cơ số và lấy số nón của lũy vượt bị chia trừ đi lũy thừa chia:

*

- khi tính lũy thừa của lũy thừa, ta không thay đổi cơ số và nhân hai số nón lại với nhau:

*

Tóm tắt các công thức về lũy thừa

*

B. Các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7


Dạng 1 

1. 

*

2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

*

3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

4. Viết các tích tiếp sau đây dưới dạng lũy thừa:

*

5. Viết số hữu tỉ 81/625 bên dưới dạng một lũy thừa. Nêu toàn bộ các biện pháp viết.

Bạn đang xem: Các bài toán về lũy thừa lớp 7

Dạng 2.

6. Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

7. Tìm x, biết :

*

8. Tính:

*

9. Dạng 2. Tìm x, biết:

*

10. Tính:

*

Dạng 3.

11. Tính:

*

12. Tính:

*

13. So sánh:

*

14. Tính

*

15. 

*

16. Tính: 

*

Dạng 4.

17. Tính:

*

18. Tính:

*

19. Tính nhanh:

*

20. 

*

21. 

*

 Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

22. 

*
A. 31 ; B. 30 ; C. 29 ; 
D. 28 ; E. 27 ;  

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Thư Viện Vật Liệu Sketchup 2017, Cách Thêm Vật Liệu Trong Sketchup 2017

23. Tính:

*

24. 

*

Dạng 5.

25. Tìm n biết:

*

Dạng 6. 

26. 

Tìm x, biết:

*

27. Tìm dục tình giữa x cùng y biết:

*

28. Tìm x biết:

*

Dạng 7. 

29. Tìm giá trị của các biểu thức sau:

*

30. Rút gọn gàng rồi so sánh giá trị của những biểu thức sau:

*

31. Tính:

*

C. Một số dạng bài tập khác

Bài 1: Tính cực hiếm của:

M = 1002– 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12;

N = (202+ 182 + 162 + … + 42 + 22) – (192 + 172 + 152 + … + 32 + 12);

P = (-1)n.(-1)2n+1.(-1)n+1.

Bài 2: Tìm x biết rằng:

a) (x – 1)3= 27;

b) x2+ x = 0;

c) (2x + 1)2 = 25;

d) (2x – 3)2 = 36;

e) 5x + 2= 625;

f) (x – 1)x + 2= (x – 1)x + 4;

g) (2x – 1)3 = -8.

h) = 2x;

Bài 3: Tìm số nguyên dương n biết rằng:

a) 32 nn > 4;

c) 9.27 ≤ 3n ≤ 243.

Xem thêm: Cách Đặt Tên Gọi Ở Nhà Hay Cho Bé Gái 2022 Hay Và Đáng Yêu, 200+ Tên Ở Nhà Cho Con Gái Cực Đáng Yêu

Bài 4: So sánh:

a) 9920và 999910;

b) 321và 231;

c) 230 + 330 + 430 và 3.2410.

Bài 5: Chứng minh rằng ví như a = x3y; b = x2y2; c = xy3 thì với bất kì số hữu tỉ x cùng y như thế nào ta cũng có: ax + b2 – 2x4y4 = 0 ?