CÁC CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT VÀ BÀI TẬP

     

Bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 hay là trong những bài tập demo thách nhỏ bé nhất. Vì sao bởi các từ thu xếp lộn xộn yêu cầu khó phân biệt vị trí ban đầu. Tuy nhiên nếu biết cách làm và mẹo giải nhanh nhỏ xíu sẽ dễ ợt thành thạo dạng bài xích tập này. Bài xích tập tiếp sau đây sẽ trình làng cho bé xíu cách làm cho + 80 câu thực hành viết lại câu tiếng Anh. Hãy thuộc astore.vn tò mò ngay thôi.

Cấu trúc dạng bài xích tập viết lại câu giờ Anh lớp 5
*

Cấu trúc của bài bác tập thu xếp câu tiếng Anh lớp 5 hay bài tập bố trí câu nói chung, khá đơn giản và dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu tiếng anh thông dụng nhất và bài tập

Một bài gồm những câu đã trở nên đảo vị trí của các từ. Lấy ví dụ như I want to lớn go home được biến thành want / I / go / to/ home

Yêu cầu: fan làm cần bố trí lại đúng vị trí những từ thành 1 câu đúng nghĩa. Theo đó bé cần đảm bảo:

Câu trả chỉnh, đúng với đáp án

Viết đúng thiết yếu tả (chữ mẫu viết hoa, lốt câu đúng)

Bài tập sắp xếp câu giờ Anh dành cho mọi độ tuổi từ đái học cho tới người lớn, mức độ khó khăn của câu cân xứng với từng độ tuổi nhất định.

Cách làm bài xích tập viết lại câu giờ Anh lớp 5

*

Cách thông thường

Để làm bài bác tập này, bé xíu nên tứ duy theo các bước sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định tổng quan câu nói đến gì (bước trước tiên này hết sức quan trọng)

Bước 2: bé bỏng tìm những cụm tự có chân thành và ý nghĩa trước, sau đó mới xác xác định trí của các giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu bao gồm trong câu)

Bước 3: Dựa vào cấu trúc câu cơ phiên bản nhất S + V + O và sự hiểu biết, bé nhỏ hoàn chỉnh thành một câu đúng.

Mẹo làm bài xích giúp nhỏ nhắn tránh mắc lỗi

Bé ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp cơ phiên bản sau:

Cấu trúc câu dễ dàng S + V + O (chủ ngữ + đụng từ + tân ngữ)

Câu phủ định: S + AUX + V + O (chủ ngữ + trợ hễ từ + hễ từ + tân ngữ) - lốt hiệu phân biệt là lúc có các trợ rượu cồn từ đậy định: do not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t)...

Ví dụ: I don’t go to lớn school today

Câu nghi vấn: AUX + S + V + O? (Trợ cồn từ + nhà ngữ + động từ + tân ngữ)

Ví dụ: Is this your sister?

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi: What/when/why/where/how + AUX + S + V ?

Ví dụ: What vày you do?

Giới trường đoản cú gồm các từ chỉ thời gian, xứ sở như: In, on, at

Trạng trường đoản cú như always, sometimes, luckily… đứng trước đụng từ và che khuất động trường đoản cú tobe

Tính từ như good, black, short,...đứng trước danh từ

Bài tập mẫu mã viết lại câu giờ Anh lớp 5 (80 câu) tất cả đáp án

Exercise 1

1. Mai, / you / to lớn / nice / Hi / again / meet

…………………………………………………………………….

2. Class / new / She’s / in / a / our / student…………………………………………………………………….

3. In / address / your / What’s / Hanoi?

…………………………………………………………………….

4. Do / live? / Where / you

…………………………………………………………………….

5. With / Now / I / my / parents / live / Hanoi / thành phố / in

…………………………………………………………………….

6. Live / in / tower / second / Hanoi / I / the / on / floor / of / 10 / Flat

…………………………………………………………………….

7. The / you / in / Did / city? / live

…………………………………………………………………….

8. Is / My / small / house

…………………………………………………………………….

9. Like / in / Summer? / weather / the / What’s

…………………………………………………………………….

10. The / a / lives / in / She / in / village / mountains

…………………………………………………………………….

11. Village / is / The / quite / pretty / and

…………………………………………………………………….

12. Busy / is / thành phố / The / big / and

…………………………………………………………………….

13. What’s / your / hometown / like

…………………………………………………………………….

14. School / is / near / trang chủ / new / His / his

…………………………………………………………………….

15. The / get / early / always / up / in / morning / I

…………………………………………………………………….

16. Has / he / a / big / before / goes / breakfast / khổng lồ / school / He

…………………………………………………………………….

17. Online / talks / often / I / with / friends

…………………………………………………………………….

18. Sometimes / My / father / the / in / TV / watches / evening

…………………………………………………………………….

19. You / vì chưng / in / afternoon? / What / the / do

…………………………………………………………………….

20. Are / looking / for? / What / you

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. Hi Mai, nice khổng lồ meet you again

2. She’s a new student in our class

3. What’s your address in Hanoi?

4. Where vì you live?

5. Now I live with my parents in Hanoi city

6. I live in Flat 10 on the second floor of Hanoi tower

7. Did you live in the city?

8. My house is small

9. What’s the weather lượt thích in Summer?

10. She lives in a village in the mountains

11. The village is pretty và quite

12. The city is big & busy

13. What’s your hometown like

14. His new school is near his home

15. I always get up early in the morning

16. He has a big breakfast before he goes to lớn school

17. I often talks with friends online

Exercise 2

1. Often / to lớn / you / come / bởi vì / the / How / library?

…………………………………………………………………….

2. Football / I / friends / after / school / with / play / my

…………………………………………………………………….

3. Mondays / mother / goes / on / My / shopping

…………………………………………………………………….

4. Camping / go / weekend. / at / often / the / We

…………………………………………………………………….

5. Badminton / dinner / cooks / often / plays / and / sometimes / She

…………………………………………………………………….

6. She / week? / once / What / a / does / programmes / watch / TV

…………………………………………………………………….

7. Did / go / you / Where / yesterday?

…………………………………………………………………….

8. On / Where / go / holiday? / she / did

…………………………………………………………………….

9. You / were / on / Where / holiday?

…………………………………………………………………….

10. Boat / I / a / trip / took

…………………………………………………………………….

11. He / went / in / Halong / cất cánh / lớn / June

…………………………………………………………………….

12. There? / get / you / did / How

…………………………………………………………………….

13. Grandparents / khổng lồ / Lan / see / by / her / went / bus

…………………………………………………………………….

14. Trip? / the / enjoy / you / Did

…………………………………………………………………….

15. Their / Lan / on / were / holidays / and / Hoa

…………………………………………………………………….

16. And / enjoyed / buổi tiệc ngọt / We / the / at / drink / the / food

…………………………………………………………………….

17. When / party? / was / last / birthday / your

…………………………………………………………………….

18. I / my / for / go / picnic / family / I / will / think / a / and

…………………………………………………………………….

19. Home / at / be / I’ll

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Bỏ Túi Cách Tẩy Áo Trắng Bị Ố Vàng Trên Áo Trắng Sáng Như Mới

20. You / be / will / weekend? / this / Where

…………………………………………………………………….

21. Mai / Will / you / Chau / province? / visit

…………………………………………………………………….

22. Caves / cất cánh / Halong / the / may / explore / I / in

…………………………………………………………………….

23. Next / play / badminton / will / and / monday / I / on / sister / My

…………………………………………………………………….

24. Lesions / today? / many / have / How / you / do

…………………………………………………………………….

25. You / today? / have / school / Do

…………………………………………………………………….

26. You / have / English? / How / often / do

…………………………………………………………………….

27. English? / How / you / learn / do

…………………………………………………………………….

28. A / I / English / four / have / week / times

…………………………………………………………………….

29. She / new / her / aloud / and / in / read / notebook / words / them / writes

…………………………………………………………………….

30. He / English / everyday / speaks

…………………………………………………………………….

31. Comic / reading / like / English / books / I

…………………………………………………………………….

32. How / you / vocabulary? / bởi vì / English / practice

…………………………………………………………………….

33. I’m / a / story / Halloween / about / reading

…………………………………………………………………….

34. You / lượt thích / vày / tales? / fairy

…………………………………………………………………….

35. At / elephant / the / baby / zoo / saw / I / a

…………………………………………………………………….

36. At / family / really / time / had / good / a / My / zoo / the

…………………………………………………………………….

Đáp án bài bác tập viết lại câu giờ Anh lớp 5

How often vì chưng you come lớn the library?

I play football with my friends after school

My mother goes shopping on mondays

We often go camping at the weekend.

She often plays badminton và sometimes cooks dinner

What TV programmes does she watch once a week?

Where did you go yesterday?

Where did she go on holiday?

Where were you on holiday?

I took a boat trip

He went khổng lồ Halong cất cánh in June

How did you get there?

Lan went to see her grandparents by bus

Did you enjoy the trip?

Lan và Hoa were on their holidays

We enjoyed the food và drink at the party

When was your last birthday party?I think my family & I will go for a picnicI’ll be at home

20. Where will you be this weekend?

21. Will you visit Mai Chau province?

22. I may explore the caves in Halong bay

23. My sister and I will play badminton on next monday

24. How many lesions vày you have today?

25. Do you have school today?

26. How often bởi you have English?

27. How vì you learn English?

28. I have English four times a week

29. She writes new words in her notebook & read them aloud

30. I lượt thích reading English comic books

31. How vì you practice English vocabulary?

32. I’m reading a story about Halloween

33. Vị you like fairy tales?

34. My family had a really good time at the zoo

Exercise 3

1. With / matter / the / What’s / you

…………………………………………………………………….

2. Doesn’t / well / She / feel

…………………………………………………………………….

3. Lunch / to lớn / will / mom / after / take / me / doctor / My / the

…………………………………………………………………….

4. A / I / toothache / have

…………………………………………………………………….

5. He / his / in / a / pain / throat / has

…………………………………………………………………….

6. Can’t / He / go / today / to lớn / school

…………………………………………………………………….

7. Wash / before / meals / hands / having / your

…………………………………………………………………….

8. With / play / Don’t / the / knife

…………………………………………………………………….

9. In / you / What / hand? / are / your / holding

…………………………………………………………………….

10. Cát / on / street / the / playing / She’s / with / a

…………………………………………………………………….

11. Time? / your / không tính tiền / vì chưng / you / bởi vì / What / in

…………………………………………………………………….

12. Do / watching / like / animal / programmes? / you

…………………………………………………………………….

13. Mạng internet / time / her / không tính tiền / sister / Her / the / surfs / in

…………………………………………………………………….

14. In / What / lượt thích / to lớn / future / the / you / be / would

…………………………………………………………………….

15. Khổng lồ / doctor / be / a / I / want

…………………………………………………………………….

16. The / to lớn / like / around / He / world / travel / would

…………………………………………………………………….

17. The / is / toilet? / Where

…………………………………………………………………….

18. The / supermarket / My / near / is / house

…………………………………………………………………….

19. Would / lớn / you / like / eat? / What

…………………………………………………………………….

20. Noodles, / please / a / of / lượt thích / bowl / I’d

…………………………………………………………………….

21. Be / the / like / What / weather / will / tomorrow?

…………………………………………………………………….

22. Tomorrow / will / be / đô thị / It / sunny / Hanoi / in

…………………………………………………………………….

23. Visit? / like / places / Which / you / to lớn / would

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Chim Câu Cho Bà Bầu Thơm Ngon Đảm Bảo Dinh Dưỡng

24. You / What / it? / of / think / do

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. What’s the matter with you

2. She doesn’t feel well

3. My mom will take me to the doctor after lunch

4. I have a toothache

5. He has a pain in his throat

6. He can’t go to school today

7. Wash your hands before having meals

8. Don’t play with the knife

9. What are you holding in your hand?

10. She’s playing with a mèo on the street

11. What vì you do in your free time?

12. Vì you lượt thích watching animal programmes?

13. Her sister surfs the mạng internet in her free time

14. What would you lượt thích to be in the future

15. I want to be a doctor

16. He would like to travel around the world

17. Where is the toilet?

18. My house is near the supermarket

19. What would you like to eat?

20. I’d like a bowl of noodles, please

21. What will the weather be lượt thích tomorrow?

22. It will be sunny in Hanoi city tomorrow

23. Which places would you lượt thích to visit?

24. What bởi you think of it?

Với phần đa bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 sống trên, astore.vn hi vọng rằng bé xíu sẽ luyện tập được kĩ năng làm bài xích sao cho công dụng nhất. Nếu bạn có nhu cầu cho bé nhỏ thành thạo nhiều dạng bài tập rộng nữa, liên hệ ngay astore.vn Stories để hiểu thêm thông tin cụ thể nhé!