BÀI TẬP VẼ SƠ ĐỒ ERD

     

Mô hình thực thể kết hợp được thực hiện để biểu diễn cơ sở dữ liệu tại mức khái niệm.Mô hình thực thể kết hợp bao gồm có các thực thể, danh sách thuộc tính và hầu như mốikết hợp.Bạn sẽ xem: bài bác tập erd gồm lời giải

Biểu diễn mô hình thực thể phối kết hợp dưới dạng sơ trang bị thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD).Bạn đang xem: bài bác tập quy mô er có lời giải

Mô hình thực thể phối kết hợp – Sơ đồ gia dụng ERD


*

Thực thể

Là đối tượng cần quản lí lý, được biểu diễn thực thể bởi hình chữ nhật và bao gồm danh sách những thuộc tính. Lấy ví dụ như vềthực thể nhân viên


*

Mối kết hợp

Thể hiện tại mối liên quan giữa hai hay nhiều thực thể.Mỗi liên kết có một tên thường gọi và hay được dùng động từ.Bạn đã xem: bài xích tập vẽ sơ đồ gia dụng erd

Ví dụ, một Nhân viên thao tác làm việc tại một ban ngành nào đó vàmột Nhân viên có thể là Trưởng chống của một phòng ban.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ sơ đồ erd

Mô hình thực thể kết hợp –Mối kết hợp 1 – 1

Mỗi đối tượng người dùng của thực thể đầu tiên tương ứng với một và chỉ 1 đối tượng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ, mỗi giáo viên được cấp 1 và chỉ một máy tính.Một máy tính chỉ được cấp cho 1 và có một giảng viên.


*

Mô hình thực thể phối kết hợp –Mối phối kết hợp 1 – N

Mỗi đối tượng người tiêu dùng của thực thể thứ nhất tương ứng cùng với nhiều đối tượng người tiêu dùng của thực thể vật dụng 2.

Ví dụ, từng sinh viên nằm trong một và chỉ một lớp.Một lớp có khá nhiều sinh viên.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Mối phối kết hợp N – N

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng cùng với nhiều đối tượng người dùng của thực thể thứ hai và ngược lại.

Ví dụ,Mỗi sinh viên học tập một hoặc các môn học.Một môn học tất cả một hoặc nhiều sinh viên học.


*

Mô hình thực thể phối hợp –Các cách tạo

Để tạo nên ERD, họ thực hiện 2 bước sau:

– bước 1. khẳng định thực thể cùng thuộc tính bao hàm thuộc tính khoá cùng thuộc tính nhiều trị

– bước 2.Xác định mọt quan hệ rất có thể có giữa những thực thể, nằm trong tính mối kết hợp

Bài tập vận dụng: Thiết kế các đại lý dữ liệu cai quản forum

Các thành viên thâm nhập diễn đàn có mã số là duy nhất, họtên thành viên với mật khẩu. Các nội dung bài viết có mã số bài viết, tiêu đề của nội dung bài viết và nội dung bài bác viết. Những chủ đề của các bài viết có mã số chủ thể (thuộc tính khóa) và tên của chủ đề.

Mô hình thực thể kết hợp –Tổng kết bài học kinh nghiệm

Các thành phần hầu hết của quy mô thực thể liên kết là thực thể, ở trong tính cùng mốikết hợp.

Xem thêm: Ngày Mua Sắm Giảm Giá Cực "Khủng" Black Friday Là Ngày Nào 2017

Mô hình thực thể kết hợp –Bài tập thực hành

Bài 1: kiến tạo cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo

Mỗi sinh viên gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, vị trí sinh, số điện thoại cảm ứng thông minh và e-mail. Được cấp một mã số sinh viên duy nhất với mỗi sinh viên chỉ nằm trong về một lớp.

Mỗi lớp học tất cả một mã số lớp duy nhất, tên lớp cùng mỗi lớp chỉ ở trong về một khoa.

Mỗi khoa gồm một tên khoa cùng một mã số khoa duy nhất.

Mỗi môn học mang tên môn học, số giờ và mã số môn học duy nhất.

Mỗi giảng viên cần cai quản các tin tức như họ với tên giảng viên, một chăm ngành và được cung cấp một mã số duy nhất. Mỗi giảng viên thuộc một khoa.

Mỗi sv với một môn học được phép thi buổi tối đa 2 lần, các lần thi, điểm thi.

Mỗi môn học ở từng lớp học tập chỉ phân công cho 1 giảng viên dạy và một giáo viên thì có thể dạy các môn ở một lớp.

Bài 2: xây đắp cơ sở dữ liệu cai quản siêu thị

Mỗi khoanh vùng có một mã số phân biệt, tên, chuyên chào bán 1 loại hàng.

Mỗi một số loại hàng tất cả một mã số, có tên và bao hàm nhiều phương diện hàng.

Mỗi sản phẩm có một mã số phân biệt, bao gồm tên, đơn vị chức năng tính, đơn giá bán hiện hành. Mỗi khía cạnh hàng hoàn toàn có thể cung cấp vị nhiều công ty cung ứng.

Xem thêm: Điều Hòa Không Mát Chỉ Có Gió Nhưng Không Có Lạnh, Tại Sao Điều Hòa Không Mát

Mỗi khách hàng khi download hàng, sẽ có được một hóa 1-1 gồm số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng mua, địa chỉ, và list các món đồ mua kèm theo đơn giá bán.