BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì lúc này tiếp diễn là 1 trong thì rất đặc biệt trong giờ Anh. Được sử dụng để diễn tả sự câu hỏi đang xẩy ra ở thời điểm nói, vấn đề đúng ở lúc này nhưng sẽ không hề đúng về vĩnh viễn hay sự việc diễn ra ở 1 thời điểm xác minh trong tương lai với được lên kế hoạch và bố trí sẵn.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Sau trên đây astore.vn xin trình làng đến chúng ta tài liệu bài tập thì hiện nay tại tiếp tục trong giờ đồng hồ Anh để độc giả cùng tham khảo. Hy vọng với tài liệu này chúng ta có thêm nhiều bốn liệu tham khảo, củng chũm kiến thức, nắm rõ được kỹ năng và kiến thức về thì hiện tại tại tiếp nối để học tốt Tiếng Anh. Nội dung cụ thể mời chúng ta theo dõi nội dung bài viết dưới đây.


Bài tập thì hiện tại tiếp nối trong tiếng Anh


1. Biện pháp dùng thì hiện tại tại tiếp diễn Tiếng Anh

Thì hiện tại tiếp tục (The present continuous) là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh với được dùng tiếp tục để mô tả các trường hòa hợp sau:

Sự bài toán đang xảy ra ở thời điểm chúng ta nói:

It"s raining (Trời đã mưa)Who is Kate talking lớn on the phone? (Kate đang rỉ tai với ai qua điện thoại thông minh vậy?)Look, somebody is trying khổng lồ steal that man"s wallet. (Nhìn kìa, có fan đang nỗ lực trộm dòng ví của người bọn ông đó.)I"m not looking. My eyes are closed tightly. (Tôi không tồn tại nhìn đâu. Mắt của tôi đang nhắm chặt nè.)

Sự việc đúng ở thời điểm hiện nay nhưng sẽ không còn đúng về thọ dài:

I"m looking for a new apartment. (Tôi vẫn tìm 1 căn hộ mới.)He"s thinking about leaving his job. (Anh ấy đã nghĩ tới sự việc rời bỏ các bước của mình.)They"re considering making an appeal against the judgment. (Họ đang lưu ý đến việc kêu gọi chống lại phiên bản án.)Are you getting enough sleep? (Anh ngủ gồm đủ giấc không?)

Sự việc ra mắt ở một thời điểm xác định trong tương lai và được lên lịch và bố trí sẵn:

- S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He"s thinking about leaving his job.

They"re considering making an appeal against the judgment.

- S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

I"m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren"t arriving until Tuesday.

- (Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking to lớn on the phone?

Isn"t he coming to lớn the dinner?

3. Bài bác tập thực hành (không tất cả đáp án)

I. Viết lại câu mang lại đúng:

1. (she/ go trang chủ now)

.................................................................

2. (I/ read a great book)

..................................................................


3. (she/ not/ wash her hair)

..................................................................

4. (the cat/ chase mice?)

...................................................................

5. (she/ cry?)

...................................................................

6. (he/ not/ study Latin)

.....................................................................

7. (we/ drive to lớn London?)

...................................................................

8. (they/ watch TV?)

...................................................................

9. (where/ she/ go now?)

...................................................................

10. (I/ not/ leave now)

.......................................................................

11. (you/ not/ run)

........................................................................

12. (why/ he/ leave?)

........................................................................

13. (how/ I/ travel?)

........................................................................

14. (it/ not/ rain)

.....................................................................

15. (when/ we/ arrive?)

.......................................................................

16. (where/ they/ stay?)

.......................................................................

17. (it/ rain)

.........................................................................

18. (she/ come at six)

.......................................................................

19. (he/ watch a film at the moment)


........................................................................

20. (we/ not/ sleep)

.........................................................................

II. Viết lại câu cho đúng:

1. (we/ go to the cinema later)

...............................................................

2. (they/ work now)

....................................................................

3. (you/ not/ walk)

.....................................................................

4. (they/ learn new things?)

...................................................................

5. (when/ he/ start work?)

.....................................................................

6. (why/ I/ stay at home?)

........................................................................

7. (it/ get dark?)

.......................................................................

8. (we/ not/ win)

.......................................................................

9. (the dog/ not/ play with a ball)

.................................................................

10. (why/ it/ rain now?)

......................................................................

11. (how/ she/ travel?)

......................................................................

12. (where/ you/ work?)

......................................................................

13. (you/ meet your friend at four)

........................................................................

14. (I/ take too much cake?)

.....................................................................

15. (you/ think?)

.................................................................

16. (we/ study this evening)

..................................................................

17. (Lucy & Steve/ play the piano)

....................................................................

18. (Sarah/ not/ tell a story)

.......................................................................

III. Viết lại câu mang đến đúng:

1. (I/ be silly?)

......................................................................


2. (they/ not/ read)

...................................................................

3. (I/ cook tonight)

.......................................................................

4. (he/ see the doctor tomorrow?)

......................................................................

5. (you/ eat chocolate?)

.....................................................................

6. (what/ you/ do?)

......................................................................

7. (we/ make a mistake ?)

...................................................................

8. (you/ come tomorrow)

.......................................................................

9. (it/ snow)

....................................................................

10. (John/ sleep at the moment)

...................................................................

11. (he/ not/ dance)

....................................................................

12. (how/ they/ get here?)

.....................................................................

13. (when/ it/ start?)

.........................................................................

14. (I/ not/ speak Chinese at the moment)

.........................................................................

15. (Jill/ drink tea now?)

.........................................................................

16. (he/ pay the bill at the moment?)

.......................................................................

17. (I/ stay with a friend for the weekend)

.......................................................................

18. (when/ John/ arrive?)

........................................................................

19. (they/ come lớn the party?)

........................................................................

20. (we/ not/ study)

.......................................................................

21. I/ wash/ my hair

........................................................................

22. that/ clock/ work?

.....................................................................

23. It/ rain?

.....................................................................

24. we/ smoke/ in the class

......................................................................

IV: Đặt những động tự vào mẫu chủ yếu xác

1. It (get)....... Dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have any where lớn live at the moment. They(stay)...... With friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What (happen)..........?

4. Where is your mother? She........ (have) dinner in the kitchen

5. The student (not, be)..... In class at present


6. Some people (not drink)............ Coffee now.

7. At present, he (compose)............ A piece of music

8. We (have)............. Dinner in a resataurant right now

V: hoàn tất những cuộc hội thoại

1. A: I saw Brian a few day ago.

B: oh, did you? (what/ he/ do).......... These day

2. A: Psychology.

B: (he/ enjoy).......it?

3. A: hi,Liz. How(you/ get/ on).............in your new job.

B: No bad.It"s wasn"t so good at first, but (things/ get)..... Better now.

4. Bài xích tập thực hành thực tế có đáp án

Bài 1: đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc.

1. Look! The car (go) so fast.

2. Listen! Someone (cry) in the next room.

3. Your brother (sit) next to lớn the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) khổng lồ pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) so loudly.

7. I (not stay) at home at the moment.

8. Now she (lie) to lớn her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) khổng lồ New York.

10. He (not work) in his office now.

Bài 2: sản xuất câu thực hiện thì lúc này tiếp diễm nhờ vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

Bài 3: mang đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

1. Be careful! The oto (go) ………………….. So fast.

2. Listen! Someone (cry) ………………….. In the next room.

Xem thêm: Top 15 Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn Đề Cao Sự Chân Thành Chạm Đến Con Tim

3. Your brother (sit) ………………….. Next lớn the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) ………………….. To pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, và my parents (cook) ………………….. Lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) ………………….. So loudly.

7. I (not stay) ………………….. At home at the moment.

8. Now she (lie) ………………….. Khổng lồ her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) ………………….. Khổng lồ New York.

10. He (not work) ………………….. In his office now.

Bài 4: Viết lại phần nhiều câu sau dựa vào những từ cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

……………………………………………………………………………

2. My/ mother/ clean/ floor/.

……………………………………………………………………………

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

……………………………………………………………………………

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

……………………………………………………………………………

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

……………………………………………………………………………

Bài 5: chia động trường đoản cú “to be” sinh sống dạng đúng

1. John & Mandy…………. Cleaning the kitchen.

2. I …………. Reading a book at the moment.

3. It …………. Raining.

4. We …………. Singing a new song.

5. The children …………. Watching TV.

6. My pets …………. Sleeping now.

7. Aunt Helen …………. Feeding the ducks.

8. Our friends …………. Packing their rucksacks.

9. He …………. Buying a magazine.

10. They …………. Doing their homework.

Bài 6: cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

1. He (not read)………………………..magazine at present.

2. I (look) ...........................for Christine. Vì you know where she is?

3. It (get) ........................ Dark. Shall I turn on the light?

4. They (stay).................................in Manchester with their friends.

5. They (build)……………………….a new supermarket in the center of the town.

6. Have you got an umbrella? It (start) ........................... Khổng lồ rain.

7. You (make)…………..................... A lot of noise. Can you be quieter? I am trying khổng lồ concentrate.

8. Why are all those people here? What (happen).........................?


9. Please don’t make so much noise. I (try) ..................... To lớn work.

10. Let’s go out now. It (not rain)................... Any more.

11. You can turn off the radio. I (not listen) ............. Lớn it.

12. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She (have) ...................... A great time và doesn’t want lớn come back.

13. I want to đại bại weight, so this week I (not eat) ................ Lunch.

14. Andrew has just started evening classes. He (learn) ................. German.

15. Paul & Sally have an argument. They (speak) .................. Khổng lồ each other.

Bài 7: Dịch các câu sau sang tiếng Anh có áp dụng thì lúc này tiếp diễn.

1. Bố mẹ tôi đang tận thưởng kỳ ngủ hè của mình tại Miami.

…………………………………………………………………………………..

2. Họ sẽ uống cafe với đối tác.

…………………………………………………………………………………..

3. Chú ý kìa! Trời ban đầu mưa!

…………………………………………………………………………………..

4. họ đang cài một vài cái bánh ngọt cho đàn trẻ làm việc nhà.

…………………………………………………………………………………..

5. Em trai của người tiêu dùng đang làm gì rồi?

…………………………………………………………………………………..

6. Họ đang đi đâu vậy?

…………………………………………………………………………………..

7. Bao gồm phải Peter vẫn đọc sách trong chống không?

…………………………………………………………………………………..

8. Bạn nên mang theo một cái áo. Trời vẫn trở rét đấy!

…………………………………………………………………………………..

9. Lisa đang ăn uống trưa làm việc căng-tin với đồng bọn của cô ấy.

…………………………………………………………………………………..

10. bố tôi đang sửa chiếc xe đạp điện của tôi.

…………………………………………………………………………………..

Exercise 8: Khoanh tròn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau.

1. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. Are learning

B. Is learning

C. Am learning

D. Learning

2. The workers ................................a new house right now.

A. Are building

B. Am building

C. Is building

D. Build

3. Tom ............................. Two poems at the moment?

A. Are writing

B. Are writeing

C.is writeing

D. Is writing

4. The chief engineer .................................... All the workers of the plant now.

A. Is instructing

B. Are instructing

C. Instructs

D. Instruct

5. He .......................... His pictures at the moment.

A. Isn’t paint

B. Isn’t painting

C. Aren’t painting

D. Don’t painting

6. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. Don’t plant

B. Doesn’t plant

C. Isn’t planting

D. Aren’t planting

7. They ........................ The artificial flowers of silk now?

A. Are.......... Makeing

B. Are......... Making

C. Is........... Making

D. Is ........... Making

8. Your father ...............................your motorbike at the moment.

A. Is repairing

B. Are repairing

C. Don’t repair

D. Doesn’t repair

9. Look! The man ......................... The children lớn the cinema.

A. Is takeing

B. Are taking

C. Is taking

D. Are takeing

10. Listen! The teacher.......................a new lesson lớn us.

A. Is explaining

B. Are explaining

C. Explain

D. Explains

11. They ………… …….. Tomorrow.

A. Are coming

B. Is coming

C. Coming

D. Comes

Exercise 9: từng câu sau cất một lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

1. Are you bởi vì homework right now?

……………………………………………

2. The children play football in the back yard at the moment.

…………………………………………

3. What does your elder sister doing?

……………………………………………

4. Look! Those people are fight with each other.

……………………………………………

5. Noah is tries very hard for the upcoming exam.

……………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. Look! The car (go) so fast. (Nhìn kìa! dòng xe đã đi nhanh quá.)

- is going (Giải thích: Ta thấy “Look!” là một dấu hiệu của thì hiện tại tiếp nối báo hiệu một điều gì vẫn xảy ra. Nhà ngữ là “the car” là ngôi đồ vật 3 số không nhiều (tương ứng cùng với “it”) đề xuất ta thực hiện “is + going”)

2. Listen! Someone (cry) in the next room. (Hãy nghe này! Ai đó vẫn khóc trong chống bên)

- is crying (Giải thích: Ta thấy “Listen!” là 1 trong dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn báo hiệu một điều gì sẽ xảy ra. Chủ ngữ là “someone” (một ai đó), hễ từ theo sau phân tách theo nhà ngữ số ít đề xuất ta sử dụng “is + crying”)

3. Your brother (sit) next lớn the beautiful girl over there at present? (Bây giờ đồng hồ anh trai của công ty đang ngồi cạnh cô bé xinh đẹp mắt ở đằng kia nên không?

- Is your brother sitting (Giải thích: Ta thấy “at present” là tín hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Đây là một trong những câu hỏi, với nhà ngữ là “your brother” (ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít khớp ứng với “he”) bắt buộc ta áp dụng “to be” là “is” đứng trước chủ ngữ. Động từ “sit” nhân đôi phụ âm “t” rồi cùng “-ing”.)


4. Now they (try) to pass the examination. (Bây giờ họ đang nỗ lực để thừa qua kỳ thi.)

- are trying (Giải thích: Ta thấy “now” là tín hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Với nhà ngữ là “they” ta áp dụng “to be” là “are + trying”.)

5. It’s 12 o’clock, & my parents (cook) lunch in the kitchen. (Bây tiếng là 12 tiếng và phụ huynh của tôi sẽ nấu bữa trưa ngơi nghỉ trong bếp.)

- are cooking (Giải thích: Ta thấy “it’s 12 o’clock” là một thời gian cụ thể xác định ở lúc này nên ta sử dụng thì lúc này tiếp diễn. “Chủ ngữ “my parents” là số nhiều buộc phải ta sử dụng “to be” là “are + cooking”.)

6. Keep silent! You (talk) so loudly. (Giữ lặng lặng! các em vẫn nói quá lớn đấy.)

- are talking (Giải thích: Ta thấy “Keep silent!” là 1 dấu hiệu của thì hiện nay tại tiếp tục báo hiệu một điều gì vẫn xảy ra. Công ty ngữ là “you” phải ta thực hiện “are + crying”)

7. I (not stay) at home at the moment. (Lúc này tôi đã không ở nhà.)

- am not staying (Giải thích: Ta thấy đấy là câu che định. Với công ty ngữ là “I” cần ta sử dụng “to be” là “am + not + staying.)

8. Now she (lie) khổng lồ her mother about her bad marks.(Bây tiếng cô ấy đã nói dối mẹ cô ấy về số đông điểm hèn của mình.)

- is lying (Giải thích: Ta thấy “now” là vệt hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp diễn. Với chủ ngữ là “she” đề xuất ta sử dụng “to be” là “is + lying”).

9. At present they (travel) khổng lồ New York. (Hiện tại họ đang đi du lịch tới New York.)

- are travelling (Giải thích: Ta thấy “at present” là vệt hiệu nhận biết thì bây giờ tiếp diễn. Với nhà ngữ là “they” yêu cầu ta áp dụng “to be” là “are + travelling)

10. He (not work) in his office now. (Bây tiếng anh ấy ấy sẽ không thao tác làm việc trong văn phòng.)

- isn’t working (Giải thích: Ta thấy “now” là lốt hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn. Đây là câu đậy định với nhà ngữ là “he” phải ta sử dụng “to be” là “is + working”.)

Bài 2:

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

- My father is watering some plants in the garden. (Bố của tớ đang tưới cây làm việc trong vườn.)

2. My/ mother/ clean/ floor/.

- My mother is cleaning the floor. (Mẹ của mình đang vệ sinh nhà.)

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

- Mary is having lunch with her friends in a restaurant. (Mary đang nạp năng lượng trưa với các bạn trong một quán ăn.)

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station.

- They are asking a man about the way to the rainway station. (Họ đã hỏi một người lũ ông về lối đi tới nhà ga.)

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

- My student is drawing a beautiful picture. (Học trò của tớ đang vẽ một bức ảnh rất đẹp.)

Bài 3: mang đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc


Bài 7: Dịch những câu sau lịch sự tiếng Anh có sử dụng thì bây giờ tiếp diễn.

1. My parents are enjoying their summer vacation in Miami.

2. They are drinking coffee with their partners.

3. Look! It is raining!

4. They are buying some cakes for the kids at home.

5. What is your little brother doing?

6. Where are they going?

7. Is Peter reading books in his room?

8. You should bring along a coat. It is getting cold!

9. Lisa is eating in the canteen with her best friend.

10. My father is repairing my bike.

Bài 8 Khoanh tròn đáp án đúng cho mỗi câu sau.


Bài 9: mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

1. Vị => doing

2. Play => are playing

3. Does => is

4. Fight => fighting

5. Tries => trying

5. Bài xích tập tự luyện thì hiện tại tiếp diễn

I. Phân tách động từ trong ngoặc ở thì bây giờ Tiếp Diễn:

1. They (meet) ____________their teacher at the moment.

2. We (visit ) _____________the museum at the moment.

3. John (not read) ________ a book now.

4. What______you (do) ________ tonight?

5. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.

6. Maria (sit) ________ next to Paul right now. Is/ am/ are

7. He_____is__always (make) __making______ noisy at night.

8. Where are your husband (be) ________?

9. My children (be)_____ upstairs now. They (play)______ games.

10. Look! The bus (come)________.

9. He always (borrow) _________me money and never (give)_________back.

10. While I (do)__________my housework, my husband (read)___________ books.

11. He (not paint)______________ his pictures at the moment

12. We (not plant) ______________the herbs in the garden at present

13. ________They (make)___________ the artificial flowers of silk now?

14. Your father (repair)______________your motorbike at the moment

15. Look! The man (take)______________the children to the cinema.

16. Listen! The teacher (explain) ______________a new lesson khổng lồ us.

17. Cha (study) __________________Math very hard now.

18. We (have) ______________dinner in a restaurant right now.

19. I (watch) ______________TV with my parents in the living room now.


20. Some people (not drink)_____________coffee now.

II. Chia những câu sau ngơi nghỉ thì lúc này tiếp diễn.

1. They (go) lớn school.

2. Lan & Hoa (have) breakfast.

3. My father (read) a book.

4. The students (do) their HW.

5. They (brush) their teeth.

6. Mr and Mrs Smith (travel) to Hanoi.

7. My sister (not do) her homework. She (sleep)

8. His parents (not work) in the factory. They (do) the gardening.

9. The girl (not do) the housework. She (watch) TV.

10. Nga (read) a book now?

11. They (play) a trò chơi in the yard?

12. The children (wash) their clothes?

13. Your mother (travel) khổng lồ Danang now?

14. What Mr Hung (read) now?

He (listen) khổng lồ the radio.

15. She (travel) khổng lồ work by car?

III. Cần sử dụng từ nhắc nhở , viết thành câu hoàn chỉnh ở thì lúc này tiếp diễn.

1. They/ play/ soccer/ at present.

2. She/listen/ music/ in room.

3. My sister/ read/ book/ her room.

4. My mother/ work/ in the garden/ now

5. Nga and Phuong/ watch/ TV/ now

6. - What/ she/ do/ at the moment?

- She/ cook the dinner.

7. -Where/ you/ go/ now?

- I/ go/ the post office.

8. - What/ the students/ do/ in the class/ now?

- They/ talk.

9. He /do/his housework/ now?

IV. Bố trí từ thành câu hoàn chỉnh

1. Doing/ is/ mother /what /your?

2. An/ Hung /are/ what/ doing/ now /and?

3. That /Hanoi/ to/ going /businessman/ is

4. Truck/is he/ driving/ his.

5. Waiting/ is/ who/ he/ for?

6. Driving/ to /Quang/ is/ Hue.

7. Vegetable/ the /market /to/ taking/ is /he/ the.

8. Nha Trang/ the is /train/ to/ going.

9. The garden / the/ are/ children /playing/ in.

10. Brushing/ teeth/ Mai/ her/ is.

V. Chia động từ trong những câu sau ngơi nghỉ thì lúc này đơn hoặc thì lúc này tiếp diễn.

1. Thu (go) to lớn school by xe đạp every day.

2. This house (have) a big garden.

3. What you (do) now? - I (unload) the vegetables.

4. She (live) in a small village.

5. I (play) soccer every afternoon và I (play) soccer now.

6. They (not play) đoạn clip games at the moment.

They (do) their Math homework.

7. His mother (work) in the hospital.

8. There (be) a park near my house.

9. The farmer (go) khổng lồ his farm every morning.

VI. Chia động từ trong ngoặc

1. Where…………………………….(your father/ be) now? He……………………………...(read) a newspaper.

2. What……………………………………..(you/ do)? I…………………………….(be) a student.

3. Where……………………………………..(Sam/ go)? She………………………………….(go) to lớn the market.

4. She is cooking và we………………………………………..(do) the housework.

5. Kate isn’t in the room. She……………………………………..(play) in the garden.

Xem thêm: Quy Định Mới Nhất Về Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Theo Thông Tư 200

6. Look! The birds………………………………………..(fly)

7. Listen! John…………………………………………….(sing)

8. I………….....................................(go) lớn school by bus every day, but today I……………(go) lớn school by bike.