Bài Tập Câu Bị Đông Đặc Biệt

     

Câu thụ động đặc biệt là dạng cấu trúc cải thiện của câu bị động. Câu tiêu cực nói bình thường và câu bị động đặc trưng nói riêng các là những căn nguyên kiến thức vô cùng quan trọng, bọn chúng được sử dụng không ít trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày tương tự như các kiến thức và kỹ năng được đào tạo và huấn luyện trên giảng đường.Bạn đang xem: bài tập về câu bị đông đặc trưng có đáp án

Câu bị động đặc biệt có rất nhiều dạng. Gồm gồm bị động quan trọng đặc biệt với rượu cồn từ bao gồm 2 tân ngữ, câu tiêu cực với make, let, have to, havecâu thụ động kép. Cũng chính vì sự nhiều mẫu mã của nó mà nó tạo nên không ít chúng ta học cảm xúc rắc rối, phức tạp và tuyệt nhầm lẫn lúc làm bài tập.Bạn đang xem: bài tập câu bị đông đặc biệt

Hiểu được trở ngại đó, hôm nay, Trường Anh ngữ astore.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu cùng ôn lại kỹ hơn về tất cả cấu tạo của các dạng câu bị động đặc biệt quan trọng khác nhau cùng làm bài bác tập về nó nhé!!!


*

Đầu tiên, bọn họ sẽ cùng đi tìm kiếm hiểu về câu bị độngđặc biệt có 2 tân ngữ

Câu bị động quan trọng đặc biệt với cồn từ có 2 tân ngữ

Đây là một số loại câu cơ mà ngay sau cồn từ là 2 tân ngữ tức thời kề.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông đặc biệt

Ví dụ:

He bought for me a new computer. (Anh ấy mua cho tôi một cái máy tính xách tay mới).

Ta thấy sau cồn từ: “bought” tất cả 2 tân ngữ là “me” và “a new computer”. Vào 2 tân ngữ này thì “a new computer” được call là tân ngữ trực tiếp (Od) (trực tiếp chịu tác động của đụng từ “bought” – mua). Còn “me” được hotline là tân ngữ con gián tiếp (Oi) (không thẳng chịu ảnh hưởng tác động của cồn từ).

Anh ấy “mua” “cái gì” cho “ai đó”. Và “cái gì” ở đây sẽ trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ nên người ta gọi là tân ngữ thẳng (Od). Còn “ai đó” không trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của hễ từ nên người ta gọi là tân ngữ loại gián tiếp (Oi).

Từ đó, ta rút ra phương pháp cơ bạn dạng cho câu dữ thế chủ động với động từ tất cả 2 tân ngữ như sau:

S + V + Oi + Od

Ý nghĩa cam kết hiệu:

+ S (subject): công ty ngữ chính

+ V (verb): Động từ chính trong câu

+ Oi (indirect object): Là tân ngữ con gián tiếp (có ảnh hưởng gián tiếp từ rượu cồn từ chính)

+ Od (direct object): Là tân ngữ thẳng (có ảnh hưởng trực tiếp từ hễ từ chính)

Cấu trúc câu bị động 2 tân ngữ được phân thành 2 trường hợp riêng biệt:

TH1: Câu bị động áp dụng tân ngữ gián tiếp quản lý ngữ thiết yếu trong câu

S + be + V3 + Od

TH2: Câu bị động sử dụng tân ngữ trực tiếp thống trị ngữ thiết yếu trong câu

S + be + V3 + giới từ bỏ + Oi

Ví dụ: He bought for me a new computer. (câu nhà động)

TH1: I was bought for a new computer by him.TH2: A new computer was bought for me by him.

Ví dụ: My mom gave him money yesterday.

TH1: He was given money yesterday by my mom.TH2: Money was given to him yesterday by my mom.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với hễ từ khuyết thiếu

Các hễ từ khuyết thiếu (modal verb) trong tiếng Anh: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to.

Cấu trúc câu chủ động với động từ khuyết thiếu:

S + Modal V + V nguyên thể + O (CĐ)

Cấu trúc câu bị động với rượu cồn từ khuyết thiếu:

S + modal V + be + V3 + (+ by + O) (BĐ)

Ví dụ 1:

Câu chủ động: She can speak German fluently. (Cô ấy nói cách khác được tiếng Đức một biện pháp trôi chảy)Câu bị động: German can be spoken fluently.

Ví dụ 2:

Câu công ty động: She need khổng lồ improve the speaking skill a lot. (Cô ấy cần nâng cao kỹ năng nói vô cùng nhiều)Câu bị động: The speaking skill needs khổng lồ be improved.

Câu bị động quan trọng với câu nghĩa vụ thức

Ta thường gặp mặt các câu trách nhiệm thức như:

– Close the book! (Đóng sách lại) V O

– open the door! (Mở cửa ra) V O

Từ đó, ta rút ra kết cấu của của câu mệnh lệnh thức đó là:

Câu công ty động: V + O

Câu bị động: S + should/must + be + V3

Ví dụ:

Chủ động: Sweep the floor! (Quét công ty đi!)Bị động: The floor should be swept! (Sàn nhà phải được quét dọn thật sạch đi).

Câu bị động đặc biệt quan trọng với nhà ngữ mang “it”

Cấu trúc câu nhà động:

S + be + adj + (for sb) + to vì sth

Câu thụ động với chủ ngữ trả “it”:

It + be + adj + for sth lớn be done

Ví dụ:

Chủ động: It is easy to thủ thuật a facebook accountBị động: It is easy for a facebook tài khoản to be hacked.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với “make”, “let”, “have”, “get”

Câu bị động đặc biệt quan trọng với “let”

Câu nhà động:

Let sb vị sth

Câu bị động:

Let sth done (by sb): cho phép, để ai đó làm điều gì.

Ví dụ:

Câu chủ động: My parents let me go outside tonight.Câu bị động: My parents let me gone outside tonight.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với hễ từ khuyết thiếu là “make”

Câu chủ động:

Make sb bởi vì sth

Câu bị động:

Make sth done (by sb): bắt ai đó có tác dụng gì

Ví dụ:

Câu công ty động: My girlfriend made her boyfriend pick her up everyday.Câu bị động: She made her picked up by her boyfriend everyday.

Câu bị động quan trọng với cồn từ khuyết thiếu thốn là “have to”

Câu nhà động:

Have to bởi sth

Câu bị động:

Sth + have lớn be done: phải làm gì

Ví dụ:

Câu chủ động: I have khổng lồ cook dinner everyday.Câu bị động: Dinner has to be cooked by me everyday.

Câu bị động đặc biệt quan trọng với “have”

Câu chủ động:

Have sb to bởi st

Câu bị động:

Have smtdone (by sb): nhờ vào vả ai đó có tác dụng thứ gì

Ví dụ:

Câu chủ động: I have my boyfriend clean the floor everyday.Câu bị động: I have the floor cleaned by my boyfriend everyday.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với “get”

Câu nhà động:

Get sb to vì sth

Câu bị động:

Get sth done (by sb): nhờ vả ai đó làm cho thứ gì.

Ví dụ:

Câu nhà động: The offender got my brother give a box of drug.Câu bị động: The offender got a box of drugs given by her brother.

Câu thụ động kép

Trường hợp đụng từ chủ yếu (V1) vào câu dữ thế chủ động được phân chia ở các thì bây giờ như lúc này đơn, lúc này tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

Câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + V2 + ….

Câubị động:

+ TH1:

It is + V1-pII + that + S2 + V2 + …

+ TH2:

S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2 (nguyên thể) +…

(chỉ cần sử dụng khi V2 làm việc thì lúc này đơn hoặc sau này đơn)

+ TH3:

S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ have + V2-pII + …

(chỉ dùng khi V2 nghỉ ngơi thì vượt khứ đơn hoặc lúc này hoàn thành)

Ví dụ 1: People think that designers are very leisured

TH1: It is thought that designers are very leisured.TH2: Designers are thought to lớn be leisured.

Ví dụ 2: People believed that he recovered the illness last year.

TH1: It is believed that he recovered the illness last year.TH2: He is believed khổng lồ have recovered the illness last year.

Trường hợp cồn từ thiết yếu (V1) vào câu được chia ở những thì vượt khứ đơn, thừa khứ tiếp nối và quá khứ trả thành.

Cấu trúc câu nhà động:

S + V1 + that + S2 + Verb + …

Cấu trúc câu bị động:

+ TH1:

It was + V1-pII + that + S2 + Verb + …

+ TH2:

S2 + was/were + V1-pII + khổng lồ + V2(nguyên thể) + …

(chỉ sử dụng khi V2 được chia ở dạng thì quá khứ đơn)

+ TH3:

S2 + was/were + V1-pII + to + have + V2-pII + …

Ví dụ 1: People said that she was very selfish.

TH1: It was said that she was very selfish.TH2: She was said to be very selfish

Ví dụ 2: People said that Joe Biden had cheated in the election.

Xem thêm: Mang Gì Khi Đi Du Lịch? 5 Đồ Dùng Tiện Ích Đi Du Lịch Mang Gì Khi Đi Du Lịch

TH1: It was said that Joe Biden had cheated in the election.TH3: Joe Biden was said lớn have cheated in the election.

Bài tập về Câu bị động đặc biệt quan trọng (có đáp án bỏ ra tiết)

Bài tập

Bài 1: Chuyển các câu sau quý phái dạng bị động nhờ vào những kiến thức đã học tập ở trên về câu bị động gồm 2 tân ngữ với câu tiêu cực dạng

kép:

The waiter brings me this desert.She sent the invitation khổng lồ her old boyfriend.Their grandmother told me this story when I was a child.Tim reserved a table in this restaurant for the meeting tonight.She showed her identification card to the receptionist.Jim baked this cake by himself for her birthday buổi tiệc nhỏ yesterday.My boyfriend is going khổng lồ buy an apartment for her next year.The cửa hàng clerks handed these boxes khổng lồ the customer.Have you sent the wedding cards khổng lồ your family?My father moved the television into the bedroom for me.A lot of people told us that you were the winner of the city Olympic Prize in the competition last year.Someone informed me that our manager is going to change the supplier.The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.The scientists discovered that this plant was grown in South Asia.The director promises that the show will start on time.John recommends that everyone should travel in HongKong in this summer vacation.I believed my sister would pass the final exam.People have persuaded me that they will join with me in the seminar.They have decided that the company will travel to NewYork together next month.

Bài 2: Áp dụng kỹ năng về câu thụ động với “make, let, have to, have” nhằm viết các câu tiếp sau đây về dạng bị động:

My mother has to wash my family’s clothes every day.I make my son sweep the floorMy father let me use the di động phone.My parents never let me bởi vì anything by myself because I’m very careless.I have my brother repair my bike.Mary gets her mother to cut her hair.Kate had me send an email to her manager.She had the hệ thống bring her luggage to the hotel room.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

1. This dessert is brought for me by the waiter.

I am brought this desert by the waiter

2. The invitation was sent to lớn her old boyfriend.

Her old boyfriend was sent the invitation by her.

3. The story was told for me when I was a child.

When I was a child, I was told the story by my grandmother.

4. A table in this restaurant was reserved for the meeting tonight by Tim.

The meeting tonight was reserved a table in this restaurant by Tim.

5. The identification was shown to the receptionist.

The receptionist was shown the identification thẻ by her.

6. This cake was baked by Jim for her birthday tiệc ngọt yesterday

She was baked a cake for her birthday các buổi tiệc nhỏ yesterday

7. A department is going to lớn be bought for her next year by her boyfriend.

She is going khổng lồ be bought a apartment next year by her boyfriend

8. These boxes were handed to lớn the customer by the cửa hàng clerks.

The customers were handed these boxes by the cửa hàng clerks.

9. Have the wedding cards been sent to your family?

Has your family been sent wedding cards?

10. The television was moved into the bedroom by my father.

The bedroom was moved the television by my father.

11. It is told that you were the winner of the thành phố Olympic Prize in the competition last year.

12. I am informed that our manager is going khổng lồ change the supplier.

13. It was announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.

14. It was discovered that this plant was grown in South Asia

15. It is promised that the show will start on time.

16. It is recommended that everyone should travel in HongKong this summer vacation.

17. It was believed that my sister would pass the final entrance exam.

18. I have been persuaded that they will join with me to lớn the seminar.

19. It has been decided that the company will travel khổng lồ NewYork together next month.

Xem thêm: Cách Tính Sim Phong Thủy 4 Số Cuối Điện Thoại, Xem Phong Thủy Sim 4 Số Cuối Chuẩn Xác Nhất

Bài 2:

Mình ý muốn với các kiến thức nhưng mà đội ngũ của trung chổ chính giữa đã tâm huyết biên biên soạn lại về câu bị động quan trọng đặc biệt đã giúp các bạn củng cố lại kỹ năng và từ bỏ tin làm cho đúng hết những dạng bài xích tập về dạng kết cấu ngữ pháp này nhé.

Chúc chúng ta học tập vui vẻ!!!

Nếu các bạn gặp ngẫu nhiên khó khăn gì trong qua trình tiếp thu kiến thức và thực hiện tiếng Anh, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với bọn chúng mình qua phiếu dưới đây để thừa nhận được support miễn giá tiền nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ bắt buộc điền không thiếu thốn thông tin bên dưới, tư vấn viên của astore.vn sẽ call điện và tứ vấn trọn vẹn miễn phí cho chính mình và!