12 thì trong tiếng anh chi tiết

     

12 thì cơ bản được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện nay tại, vượt khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp bạn khái quát công thức, phương pháp dùng với dấu hiệu nhận thấy các thì trong tiếng Anh. Họ hãy cùng mày mò nhé!Ngoài ra, các bạn sẽ được học thêm cấu tạo về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay sát có dự định nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Bí quyết thì lúc này đơn

Công thức thì bây giờ đơn so với động từ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện tại đơn so với động từ TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Biện pháp sử dụng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên tài năng của một fan (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại đơn:

Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng tự tần suất lộ diện trong thì bây giờ đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: 12 thì trong tiếng anh chi tiết

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học tập về những thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Giải pháp sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi đang diễn ra dẫu vậy không độc nhất thiết xảy ra tại thời khắc nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự kêu than với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây nặng nề chịu, bực mình. Trong trường thích hợp này, câu thông thường sẽ có trạng từ tần suất "always". (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.)Dùng để mô tả một hành động sắp xảy ra sau đây theo chiến lược đã định trước (E.g: I am flying to thái lan tomorrow.)

Lưu ý quan trọng cần biết:

Không dùng thì hiện tại tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, dấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là 1 câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem chi tiết về thì lúc này tiếp diễn:  Thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous) 

Tham khảo các nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại xong trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ tuy vậy không nói rõ thời điểm, có công dụng liên quan cho hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ loại xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ sẽ kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu phân biệt thì hiện tại hoàn thành:

Trong thì hiện tại tại dứt thường bao gồm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm: Mũi Tẹt Nói Lên Điều Gì - Sống Mũi Thấp Tẹt Nói Lên Điều Gì

just, recently, lately: ngay sát đây, vừa mớiever: đã từngalready: rồifor + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng trong câu tủ định với câu hỏi)so far = until now = up lớn now = up khổng lồ the present: cho mang đến bây giờ

➨ Các các bạn xem cụ thể hơn về thì bây giờ hoàn thành:  Thì hiện nay tại kết thúc (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Phương pháp dùng:

Diễn tả một hành động ban đầu trong vượt khứ ra mắt liên tục và kéo dãn dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vấn đề vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 giờ rồi.

Phân biệt cùng với thì lúc này hoàn thành:

Thì hiện tại tại hoàn thành nhấn to gan lớn mật vào kết quả còn thì hiện tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện nay tại xong tiếp diễn:

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với rượu cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you gọi Zoey yesterday?)

 

Với động từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Giải pháp dùng thì thừa khứ đơn:

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và dứt trong quá khứ. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week.A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ thường lộ diện trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Phương pháp dùng: 

Dùng để biểu đạt một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào dịp 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để diễn tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân tách thì thừa khứ đơn.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập 999 Mẫu Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Mini Ở Cổ Tay Mini, Top 40 Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Ấn Tượng Nhìn Là Mê

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với các bạn khi chị em cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.